Sešel jsem se v Děčíně s Liborem Kuntem a probírali jsme jeho zájem kandidovat za nás v senátním obvodu č. 33.

přijaté výhody:
útrata cca 100 Kč v kavárně
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
František Navrkal
ostatní účastníci:
Libor Kunte
František Navrkal
publikováno: 13. 12. 2019 16:25 permalink

Informace o projektech a diskuse nad možnou formou spolupráce

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
Zuzana Ujhelyiova
Zuzana Ujhelyiova
publikováno: 13. 12. 2019 15:15 permalink

Neformální oběd

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zuzana Ujhelyiova
ostatní účastníci:
Dagmar Havlíčková (ředitelka ZŠ Pošepného náměstí)
Zuzana Ujhelyiova
publikováno: 13. 12. 2019 15:15 permalink

Dne 13.12. jsme se neplánovaně setkali s panem Ing. Petrem Tačem a bavili se o financování ostravského sportu a fotbalu. Bavili jsme se o investiční možnosti Petra Tače ke vstupu do majetkové struktury MFK Vítkovice, a.s. a zapsaného spolku FC Vítkovice 1919.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Jiří Lavický
ostatní účastníci:
Ing. Petr Tač
Jiří Lavický
publikováno: 13. 12. 2019 14:20 permalink
13. 12. 2019

Láhev vína a PF 2020 od TSK

přijaté výhody:
víno
poskytnuté výhody:
trpělivost
naši účastníci:
Martin Duska
Martin Duska
upraveno: 13. 12. 2019 12:18
publikováno: 13. 12. 2019 12:16 permalink

Setkání s Francisem Lau ve věci jeho zájmu do budoucna potenciálně přetvořit jeho organizaci malých podniků HK SMEO (Hong Kong) v politické hnutí pirátského liberálního typu. Přijel se informovat, zda by v této věci mohl dostat podporu a know how od PPI (Gill), kterážto byla přislíbena. Krátce pohovořil s přítomným místostarostou Prahy 3 (Štěpán Štrébl). Pořízeno společné foto; vyjma příslibu poskytnutí pirátského know how a dobré praxe nepřijaty žádné závěry.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
káva
naši účastníci:
Michal Gill, Štěpán Štrébl
ostatní účastníci:
Francis Lau, Hong Kong SME Organization
Michal Gill
upraveno: 12. 12. 2019 18:52
publikováno: 12. 12. 2019 18:49 permalink

Jakub mě požádal o zveřejnění zápisu z jeho schůzky. Nemá přístup na fórum...

11. 12. 2019, schůzka s Ing. Radkem Malinou, MALINA – Safety s.r.o.
Pan Malina mě požádal o schůzku, navazující na naše dřívější opakovaná jednání i veřejnou diskuzi o demolici schlaraffistického zámečku Neysseburg. Hlavními body schůzky bylo shrnutí pohledů na poslední fázi příběhu objektu, který byl završen nedávnou demolicí a představení rozpracovaného návrhu rozvoje areálu.
Stručné shrnutí dřívějších jednání
Poprvé jsme se s panem Malinou střetli nad tématem schlaraffistického zámečku Neysseburg dne 27. 1. 2014, v rámci přednášky a diskuze, kterou uspořádal náš spolek PLAC, na podporu záchrany objektu.
Další osobní jednání s panem Malinou jsem vedl v roli náměstka primátora pro rozvoj města od listopadu 2018 do března 2019. V rámci těchto jednání jsme bohužel nenašli konsenzuální řešení, které by mělo podporu jak vedení města, tak vlastníků objektu.
Paralelně s těmito jednáními probíhalo obnovené řízení k povolení demolice objektu a město využilo svého práva na odvolání. Tehdejší primátor Milan Kroupa navštívil tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka s opětovnou žádostí zapsání objektu na seznam nemovitých kulturních památek. Tyto úřední kroky samosprávy utnuly přímý dialog s vlastníkem.
Shrnutí pohledů na to, co se stalo a vyhodnocení současné situace
S panem Malinou jsme se shodli, že se na hodnocení příběhu objektu a jeho demolice neshodneme. Demolici objektu považuji z kulturně-historického pohledu za nevratnou ztrátu. Přesto jsem za sebe deklaroval konstruktivní přístup při řešení budoucí zástavby uvolněného prostoru a navazujících ploch areálu firmy MALINA – Safety s.r.o. Jedná se o důležité rozvojové území v centru města a je nejen v zájmu vlastníků, ale i města, aby stavební investice směřované do tohoto území posilovaly jeho urbanistický potenciál a architektonickou kvalitu.
Představení rozpracovaného návrhu rozvoje a další postup
Pan Malina mi představil rozpracovaný návrh zástavby celého areálu. V rámci možností stávajících budov, doplňují navrhované objekty tvar bloku. V základním hmotovém principu je návrh blízký úvahám, které jsme s panem Malinou diskutovali již v rámci řešení s možností zachování zámečku. Doporučil jsem panu Malinovi, aby návrh představil městskému architektovi, který by formuloval komentáře a doporučení za samosprávu. Tato doporučení by se měla týkat vztahu objektu k veřejnému prostoru, pozice uliční čáry, vstupů a vjezdů, hmotového i kompozičního řešení apod. Pan Malina mě ujistil, že setkání městského architekta s projektantem předpokládá po dokončení první fáze studie stavby. Dále mě informoval, že tento celý záměr již prezentoval také současnému primátorovi, panu Jiřímu Čeřovskému. V návaznosti na doporučení týkající se uliční čáry a dohodu o podobě a správě přilehlých ploch, bude řešen případný prodej některých částí navazujících městských pozemků. Shodli jsme se, že dohoda o těchto majetkoprávních operacích bude kromě standardních procesních kroků vázaná právě na shodu o podobě objektu a jeho okolí.

Jakub Chuchlík

přijaté výhody:
hovězí vývar, rizoto, káva
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jakub Chuchlík
ostatní účastníci:
Radek Malina
Jan Polak
publikováno: 12. 12. 2019 18:11 permalink

Dana Balcarová se setkala s paní Evou Adamovou z Ministerstva životního prostředí. Probíraly spolu proces vyjednávaní článku 6 Pařížské dohody a stav a proces vyjednávání konečné rezoluce COP25.

přijaté výhody:
Žádné
poskytnuté výhody:
Žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová
ostatní účastníci:
Eva Adamová
Kristina Marie Kubcová
publikováno: 12. 12. 2019 14:56 permalink

Dana Balcarová se setkala s Petrem Hobilem z CEE Bank Watch Network. Konzultovali spolu témata bankovního sektoru a financovaní uhlí a spravedlivou transformaci uhelných regionů.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová
ostatní účastníci:
Petr Hobil
Kristina Marie Kubcová
publikováno: 12. 12. 2019 14:51 permalink

Sešel jsem se s Zdeňkem Pobudou z nakladatelství Epocha. Probírali jsme novelu knihovního zákona, která se týká povinných elektronických vytisků a jejich zpřístupňování v knihovnách. Samozřejmě naše zájmy jsou rozdílné, avšak v rámci mezí jsme se shodli. Důležité bylo, že jsem upozornil jak absurdní jsou stejná autorská práva jako na knihy například u softwaru.

přijaté výhody:
čaj
naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Zdeněk Pobuda
Ondrej Profant
publikováno: 12. 12. 2019 9:06 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz