29. 3. 2019

Setkal jsem se s radním přes IT v Praze 1 Petrem Kučerou a Martinem Šebkem, který na P1 přešel z Černošic. Bavili jsme se o celoměstské koordinaci IT.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Petr Kučera, Martin Šebek
Ondrej Profant
publikováno: 12. 4. 2019 15:55 permalink
7. 3. 2019

Na MHMP jsem se setkal společně s Jaromírem Beránkem se zástupci daných odborů MHMP (Daniela Lojínová, Jaroslav Mach) ve věci aplikace změnte.to a jejího dalšího využití.

naši účastníci:
Ondrej Profant, jaromír Beránek
ostatní účastníci:
Daniela Lojínová, Jaroslav Mach
Ondrej Profant
publikováno: 12. 4. 2019 15:54 permalink

Setkal jsem se s Danielem Klímou ve věci egovernmentu. Bavili jsme se o zákonu o digitální službě (ZoPDS) a jeho reálné implementaci. Shodli jsme se na obavách zda služby opravdu budou mít patřičnou úroveň a na neschopnosti MVČR analyzovat a zjednodušovat procesy.

Domluvili jsme se na konferenci za účasti ICT Unie a vládního zmocněnce pro digitalizaci. Nadále jsme nad títmto tématem v kontaktu.

přijaté výhody:
oběd
naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Daniel Klíma
Ondrej Profant
publikováno: 12. 4. 2019 15:54 permalink
25. 2. 2019

Setkal jsem se se zástupci časopisu Egovernment https://www.egovernment.cz, dohodli jsme se na spolupráci na dvou konferencích. Jedna se týká kyberbezpečnosti a druhá identit ve veřejném sektoru.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Michal Jirkovský, Karásek
Ondrej Profant
publikováno: 12. 4. 2019 15:52 permalink

Setkal jsem se s Ondrou Urbanem, který nám pomáhá analyzovat procesy ve veřejné správě. Spolupráce bude i dále pokračovat.

naši účastníci:
Ondrej Profant, Markéta Hrbková, Martin Archalous
ostatní účastníci:
Ondřej Urban
Ondrej Profant
publikováno: 12. 4. 2019 15:51 permalink
12. 4. 2019

Setkal jsem se s Petr Adamec, starostou obce Loket ohledně Otevřených měst. Spolek jsem mu představil.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Petr Adamec
Ondrej Profant
publikováno: 12. 4. 2019 15:50 permalink

Setkal jsem se s Pavel Weberem (Zelení) a Vladimír Šuvarina (ODS) ohledně Prahy 6 a Otevřených měst.

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Pavel Weber, Vladimír Šuvarina
Ondrej Profant
publikováno: 12. 4. 2019 15:49 permalink

Setkal jsem se se zástupcem Demokracie 21 ohledně spolupráce se spolkem Otevřená města

naši účastníci:
Ondrej Profant
ostatní účastníci:
Dominik Jandl
Ondrej Profant
publikováno: 12. 4. 2019 15:49 permalink

Před odletem na Taiwan jsme se dne 22. března potkali s předsedou představenstva panem Ing. Václavem Řehořem, Ph.D., MBA, ředitelem letiště Praha. Šlo o úvodní setkání pana primátora a ředitele letiště. Pro úsporu času a tranzitních nákladů se setkání konalo přímo na letišti v salonku. Diskutovali jsme formu spolupráce Magistrátu a Letiště, předešlou zkušenost s vedením Prahy i plány do budoucna.

přijaté výhody:
Občerstvení v salonku
poskytnuté výhody:
Žádné
naši účastníci:
Michaela Krausova, Jakub Michálek, Anna Hřibová, Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Václav Řehoř
Michaela Krausova
upraveno: 12. 4. 2019 16:09 historie úprav
publikováno: 12. 4. 2019 14:56 permalink

10.4. jsme se s Ondrou Profantem setkali se zástupci ministerstva spravedlnosti (Jeroným Tejc, Michal Franěk, Lenka Trešlová, Aneta Dvořáková) a ministerstva vnitra (Karel Bačkovský). Chtěli jsme řešit dvě agendy: 7b trestního řádu konkrétně a postavení dat jako důkazu obecnější téma.

Se 7b jsme přišli s několika věcmi, které pro nás byly prioritní: omezení okruhu kdo z policie žádá přesunout specificky na ÚZČ, vymezit přesněji vhodné případy, omezit škálu které informace jsou žádány na nejmenší nutný rozsah a používání znepřístupnění webu jen pro ty nejnutnější případy. Karel Bačkovský nás upozornil, že se bude snažit toto vtělit do jednané vnitřní závazné metodiky a zároveň současnou praxi považuje i ministerstvo vnitra za nevhodnou.
K postavení digitálních dat jako důkazu jsme dostali informaci, že nastavením by mělo být vše v pořádku, prověříme tak konkrétní případy.

Ve střednědobém výhledu jsme se se zástupci Ministerstva spravedlnosti dohodli, že lze diskutovat mini novelu upravující nastavení závazného termínu, do kterého musí policista získat vyjádření soudu či státního zástupce, a v případě, že se po aplikaci metodiky stále budou objevovat problémy, lze diskutovat další legislativní změny např. v oblasti možnosti zabránit v přístupu.

naši účastníci:
Ondřej Profant, David František Wagner
ostatní účastníci:
Jeroným Tejc, Michal Franěk, Lenka Trešlová, Aneta Dvořáková, Karel Bačkovský
David Wagner
publikováno: 12. 4. 2019 11:20 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz