23. 7. 2018

Tomáš Tenzer mne kontaktoval ve věci, kdy sháněli panelisty na konferenci o městském mobiliáři. V rámci schůzky jsme mluvili o připomínkách JCD k připravované soutěži na mobiliář. Podezření budilo zejména to, že podklady připravoval pan Mates, který byl propojený s BigBoardem. Také si stěžoval, že s nimi město nejednalo o tom, jak bude smlouva ukončena. Ke konci smlouvy tak JCD bude nuceno přístřešky odstranit ve vším všudy.
Svou účast na diskuzi jsem přislíbil a také jsem tam šel.

poskytnuté výhody:
účast na diskuzi k mobiliáři
naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 14:31 permalink

Schůzky se účastnili: Zástupci politické reprezentace všech tří koaličních stran, jmenuji jen některé (Pavel Zelenka za Prahu Sobě, Jan Chabr - radní za Spojené síly, Zdeněk Hřib - primátor za Piráty a další), právní zástupci HMP, zástupci HOM (Rak, Šimková), zástupci CS-Project, kteří pomáhají s přípravou podkladů pro koncesní řízení na nového provozovatele.

Předmětem schůzky bylo prodiskutovat, jakým způsobem bude ukončeno působení JCD jako současného koncesionáře pražského mobiliáře. Ve smlouvě je uvedeno, že při ukončení smlouvy JCD demotnuje prvky mobiliáře a vrátí městu plochy v původním stavu.

Zástupci JCD uvedli, že aby byli schopní dostát tomuto závazku, budou muset zahájit demontáž již v září 2020. To je samozřejmě pro město nepřípustné.

Za město jsme nabídli možnost, že bychom stávající mobiliář zakoupili. Toto nebylo ze strany JCD přijato vzhledem k licenčním podmínkám přijato: Není možné, aby se o mobiliář staral někdo jiný, než kdo byl pověřený autorem.

Projevili jsme tedy vůli jednat o dodatku ke smlouvě, který by nějakým způsobem řešil ukončení smlouvy a předání ploch tak, aby byla prodleva mezi odstraněním původního mobiliáře a nového mobiliáře co nejkratší.

Obě strany vyjádřili ochotu o tomto dále jednat.

naši účastníci:
Viktor Mahrik, Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
viz report
Viktor Mahrik
upraveno: 12. 9. 2019 12:02
publikováno: 12. 9. 2019 11:56 permalink

Na zahájení signal festu jsem se potkal s Tomášem Tenzerem. Ptal jsem se ho, jak se vyvíjí jeho soud. On mi sdělil, že JCD má připravené řešení ukončení smlouvy s HMP. Doporučil jsem mu, ať řešení zašle přímo primátorovi.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 16:46 permalink
4. 3. 2019

Společně s radním Chabrem jsme se potkali na schůzce s Pavlem Slabým, ředitelem JCD. Schůzka byla spíše formální. Na této schůzce, jsme si s panem Slabým potvrdili, že město bude vypisovat novou koncesi a že budeme dále vyjednávat o ukončení smlouvy, jelikož smluvní řešení je nevýhodné pro obě strany.

naši účastníci:
Viktor Mahrik
ostatní účastníci:
Jan Chabr
Viktor Mahrik
publikováno: 16. 10. 2019 14:39 permalink
29. 5. 2018

Dne 29.5. jsem se sešel s Romanem Vojtíškem a jeho kolegou ze společnosti JCD ve věci problematických (nelegálně umístěných) billboardů podél silnic. Probrali jsme odpověď ministra dopravy na mou interpelaci v této věci. Společně jsme ji vyhodnotili jako nedostatečnou. Ve věci se budu nadále angažovat, a podám interpelaci další která bude vycházet z té původní.

poskytnuté výhody:
balená voda
Ondrej Polansky
publikováno: 29. 5. 2018 18:29 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz