Na schůzce, kterou jsem iniciovala kvůli řidičským oprávněním pro lidi s PAS, jsme projednali i možnosti podpory svobodné volby v porodnictví, pozměňovací návrhy týkající se zákona o ochraně veřejného zdraví, a asistovanou reprodukci, k níž jsem dávala obsáhlou písemnou interpelaci.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Roman Prymula
Olga Richterova
publikováno: 3. 2. 2020 14:25 permalink

Setkání s tématem studentského participativního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že je to pro děti od 13 let to pro školy zřizované MČ není.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zuzana Ujhelyiova
Zuzana Ujhelyiova
publikováno: 3. 2. 2020 11:31 permalink

V rámci dnů pro veřejnost setkání se zástupci spolku rodičů při ZŠ Květňák. Rodiče přišli s požadavkem výměny povrchu v atriu školy. Z mé strany nabídnuta participace ve formátu žákovský parlament-škola-radnice-spolek rodičů.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
Zuzana Ujhelyiova
Zuzana Ujhelyiova
publikováno: 3. 2. 2020 11:25 permalink

Spíš pro info ostatních uvádím, že jsem se v pátek v PSP setkala se zástupkyní veřejného ochránce práv, paní Monikou Šimůnkovou, a probíraly jsme mj. možnost odškodnění protiprávně sterilizovaných žen, a možnosti spolupráce v agendě ohrožených dětí. Např. jsem nastínila možnost zmiňovanou v minulosti např. Výborem na ochranu práv dítěte zavést vždy po tragickém úmrtí dítěte skupinu, která mluví se všemi aktéry typu pediatr, sousedi, spolužáci... s cílem zachytit signály, z nichž se lze poučit do budoucna.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Monika Šimůnková
Olga Richterova
publikováno: 3. 2. 2020 10:23 permalink

V podvečerních hodinách jsem se setkal s Ondřejem Rybkou v hospodě na nábřeží nad několika tématy, které navrhoval jako zajímavé oblasti k řešení (kontakt zprostředkoval Ondra Petr a schůzky se zúčastnil). Představil pět zajímavých okruhů týkajících se IT a smart city, nabídl možnost zaslat k nim manažerské shrnutí a otevřeně deklaroval zájem svého zaměstnavatele (PWC) se účastnit případné soutěže / soutěží, pokud bychom se rozhodli témata zvednout a hledat pro související projekty dodavatele.

Požádal jsem ho o zmíněné manažerské shrnutí, protože témata zněla skutečně zajímavě a pasovala dobře do našeho programu v oblasti IT. Slíbil jsem, že se na něj podívám. Zároveň jsem pro jistotu upozornil, že i když nás témata zaujmou, neznamená to že se do nich pustíme. A že i kdybychom se rozhodli projekty realizovat a řešit je, tak nebude mít PWC žádnou nestandardní výhodu či příležitost bez ohledu na formu realizace, kterou zvolíme, s čímž neměl problém.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Honza Hora, Ondra Petr
Honza Hora #356
publikováno: 31. 1. 2020 19:01 permalink

Sešla jsem se na pracovním obědě s vyslancem SRN a zástupcem německého velvyslance, Dr. Hans-Peterem Hinrichsenem.

Probrali jsme obecně situaci na české politické scéně, včetně potenciálu na spojení u menších a často podobně hlasujících stran, a celospolečenská témata. Zejména jsem upozorňovala na exekuční past, v níž je 830 tisíc lidí, naprosto rozdílnou kvalitu středních škol a naši iniciativu navázat učitelský plat na 130% průměrné mzdy, a postupně tak zlepšit kvalitu výuky.

U tématu bydlení jsem se dozvěděla, že Německo zvažuje přísnější regulaci růstu nájmů, a jako naše velká města řeší nedostatek bytů.

Nedostatek prostředků na předškolní péči (zejména na méně dětí na jednoho pracovníka v MŠ a na trvalé financování dětských skupin) je zdrojem údivu. Ekonomické studie dokládají, že tato péče je investice.

přijaté výhody:
Oběd
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Hans-Peter Hinrichsen
Olga Richterova
upraveno: 31. 1. 2020 19:27 historie úprav
publikováno: 31. 1. 2020 16:37 permalink

Probírali jsme obecně tématiku veřejných zakázek, příklady ze zahraničí a potenciální způsoby další spolupráce.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Daniel Kolář, Ondřej Profant
ostatní účastníci:
Jíří Šimon
Daniel Kolář
publikováno: 31. 1. 2020 9:49 permalink
29. 1. 2020

Sešli jsme se s lidmi, kteří varují před potenciálně nebezpečnými důsledky zavádění 5G sítí na lidské zdraví.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Daniel Kolář, Ondřej Profant
ostatní účastníci:
Martin Novotný, Marta Pýchová
Daniel Kolář
publikováno: 31. 1. 2020 9:37 permalink

Pracovní oběd k online řešení sporů. Zástupci MUNI nám představili projekt, na kterém právě pracují. Dále jsme řešili, jak toto téma prosazovat.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Daniel Kolář, Ondřej Profant, Bára Soukupová, Markéta Řádková, Martin Archalous, František Kopřiva
ostatní účastníci:
Loutocký (PF MUNI), Loebl (PF MUNI, PRK Partners), Ivančo (MSp ČR)
Daniel Kolář
publikováno: 31. 1. 2020 9:33 permalink

Dne smě oficiálně navštívil u mě v kanceláři ředitel Jaromír Javůrek ohledně dotace na Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Žádá o finanční podporu mimo grantová pravidla, byl by rád, kdyby ho město podpořilo ve výši 100 000,00 Kč. Konzultovala jsem s ním, jako s odborníkem v kultuře, problematiku našeho SDO p.o. týkající se snížení finančního příspěvku města na rok 2020 o 5 mil a s tím související opatření divadla, což je výstup ze středečního jednání naší rady města, kdy byla jednomyslně schválena změna organizační struktury (zejména výpovědi sólistům (HPP) a změna spolupráce na externí spolupráci na základě "honorářových smluv". Zrekapituloval mi jeho spolupráci s minulým vedením. Ptal se, jak postupovat, když v grantech nebyli podpořeni. Doporučila jsem mu legitimní postup a možnosti v rámci podání žádosti v režimu "dotace ostatní" a vysvětlila proces projednávání žádostí o finanční podporu v rámci našeho úřadu. Sdělila jsem mu jasně, že nebudu obcházet náš nově zavedený dotační systém a jeho pravidla a nebudu mu slibovat ani jiné "modré z nebe". Zeptala jsem se, zda-li se zúčastnil někdo z jeho týmu našeho nově zavedeného "Semináře pro žadatele o dotaci", sdělil mi, že jej v této věci nikdo z úřadu nezkontaktoval (úkol garanta), takže snad příště. Jednání probíhalo ve slušné a pozitivní atmosféře. Obdržela jsem spolu s informačními materiály (Program festivalu v letošním roce, Klub Leoše Janáčka) v papírové tašce pozornost se slovy:"pro zvládání stresových a náročných situací."

přijaté výhody:
reklamní předmět-1 lahev 0,35l JANÁČKOVICE aneb ETUDA PRO ZDRAVÍ, 1ks program festivalu, 1ks leták o možnosti členství v Klubu Leoše Janáčka
poskytnuté výhody:
sklenice vody, káva,
naši účastníci:
Hana Brnakova
Hana Brnakova
publikováno: 30. 1. 2020 17:11 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz