Dnes jsem se setkal se zástupcem společnosti Kolanaoperák, na základě kontaktu který zprostředkoval Jan Chabada. Pan Michal Bařina nabízí parkovací systémy pro kola. Panu Bařinovi jsem vysvětlil základní fungování na magistrátu a slíbil jsem zprostředkování kontaktu na komisi cyklo dopravy a výbor dopravy. Dále jsem potvrdil správnost názoru na oslovení dopravního podniku a TSK.

přijaté výhody:
káva a voda
poskytnuté výhody:
zprostředkování kontaktu na komisi cyklodopravy a dopravní výbor
naši účastníci:
Jiri Bruzek
ostatní účastníci:
Tomáš Bařina, Jan Chabada
Jiri Bruzek
publikováno: 1. 3. 2024 14:37 permalink

Témata: sociální tarify, IPv6 a možná spolupráce s nadačními fondy operátorů

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Václav Zakouřil, ředitel pro právní a regulatorní záležitosti a člen představenstva O2, Hany Farghali, ředitel korporátní komunikace a CSR O2, Martin Orgoník, ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost T-Mobile, Erik Langer - Head of Public Policy Vodafgone, Zuzana Holá - ředitelka korporátní komunikace Vodafone, Denisa Marčeková - Public Sector and Regulatory Affairs Vodafone, pan ředitel Ondra Ferdus Svaz průmyslu a dopravy
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 2. 2024 17:59 permalink

Diskuze k vizi a prioritám v oblasti digitalizace, plánům DIA a aktuálním projektům a potřebám
- Follow-up na jednání s Ana Paulou Assis (Chairwomen and General Manager IBM EMEA) z
února 2023
- nasdílení hlavních oblastí zájmu a potřeb souvisejících s prioritami v oblasti digitálního
vzdělávání a žen v IT"

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Ondřej Profant, tým Digitálního Česka
ostatní účastníci:
IBM - Cristina Caballé, Jakub Holub, Fridrich Matejik, Milena Jabůrková
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 2. 2024 17:55 permalink

Na plánovaném setkání jsme prodiskutovat aktivity v rámci digitální agendy vč. možnosti zapojení Velvyslanectví USA a US firem do projektů souvisejících s digitálním vzděláváním
Informoval jsem o plánované cestě do Sillicon Valley na podzim - konzultace termínu
Ze strany US zájem byl diskutovat aktuální agendu digitalizace, příležitosti pro US firmy, digitální politiku EU a český přístup k lokalizaci dat a US poskytovatele cloudových služeb

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
pohoštění
naši účastníci:
Ivan Bartoš, tým Digitálního Česka
ostatní účastníci:
pan Bijan Sabet, velvyslanec Spojených států amerických v ČR, pan Doug Jacobson, rada komerční sekce, paní Natalie Good, specialistka ekonomické sekce.
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 2. 2024 17:53 permalink

V souvislosti s tématem konsolidačního balíčku a gesci MMR v tématu bydlení a pozice Pirátské strany v tematice veřejných financí jsme řešili naše pohledy na funkčnost a využití instrumentu stavebního spoření.
Ze setkání nebyly žádné závěry ani závazky.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Aleš Blažek generální ředitel ČSOB, Petr Hutla ředitel ČSOB
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 2. 2024 17:51 permalink

Bilaterální schůzka ohledně společných politik s Ministryně investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky Veronika Remišová. Priority v rámci EU, kohezní politika, hodnota za peníze a další. Postup ve společných projektech v rámci Intereg.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, tým MMR
ostatní účastníci:
Veronika Remišová, ministryně investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 2. 2024 17:46 permalink

Pracovní schůzka s předsedou J-SCR na téma podpory cestovního ruchu.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, tým MMR
ostatní účastníci:
PŘEDSEDA Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Ing. Petr Mudra.
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 2. 2024 17:44 permalink

Na základě iniciativy Úřadu vlády došlo k plánované schůzce s Hanou Součkovouy, generální ředitelkou SAP ČR
Probíraná témata
• vytvoření integrované a trvale udržitelné digitální platformy v kontextu rámcové spolupráce se
státem s ohledem na zhodnocení již investovaných prostředků do platformy SAP;
• jak může společnost SAP podpořit vládu v rámci vzniku Národní digitální agentury
a eGovernmentu cloudu;
• digitální transformace agendy v jednotlivých resortech v návaznosti na NPO a dosahování cílů
ESG.
Akcent jsem kladl zejména na objem prostředků státu směrem k SAP řešení a podpoře (cca 6 miliard ročně) a revizi stávající licenční politiky jako možnosti snížení nákladů státu v oblasti digitalizace směrem k odšpuntování možných budoucích investic.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
premiér Petr Fiala, Jana Kotalíková šéfka ÚV, Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 2. 2024 17:42 permalink

Pracovní schůzka na témata:
1) Technická asistence v oblasti přípravy (pracovníků cest. ruchu)
2) Prezentace turistických předností ČR a Alžírska:
Lázeňský turismus
Pouštní turismus
3) Pozvání na Účast ČR na mezinárodních festivalech v Alžírsku:
Mezinárodní festival rukodělného průmyslu - 17. až 24. června 2023
Mezinárodní pouštní festival - 1. až 4. prosince 2023

přijaté výhody:
Pozvání na festivaly
poskytnuté výhody:
pohoštění
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Belkacem Zeghmati, velvyslanec Alžírské dem. a lidové republiky v ČR, Moustafa Dahou, rada velvyslanectví Alžírské dem. a lidové republiky
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 2. 2024 17:38 permalink

Probíraná témata
- Společný marketing památky UNESCO Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří
- Společný rozvoj celoroční turistiky v oberwiesenthalském regionu
- Výměna odborníků
- Cykloturistika, Euro-MTB, Labská cyklostezka
- Projekty udržitelného cestovního ruchu" Barbara Klepsch - státní ministryně Saska

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
pohoštění
naši účastníci:
Ivan Bartošm tým MMR
ostatní účastníci:
Barbara Klepsch - státní ministryně Saska
Ivan Bartoš
publikováno: 29. 2. 2024 17:36 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz