Na Pražském hradě jsem se setkal s prezidentem Petrem Pavlem, abychom probrali aktuální zahraničněpolitické a bezpečnostní otázky. Pana prezidenta jsem informoval o výsledcích konzultací v saúdskoarabské Džiddě a dále jsme mluvili o nové Bezpečnostní strategii, nadcházejícím Valném shromáždění OSN či kandidatuře Česka do Rady bezpečnosti.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Petr Pavel
Kristyna Plasilova
publikováno: 5. 9. 2023 13:49 permalink

Se svým indickým protějškem Subrahmanyamem Jaishankarem jsem telefonicky hovořil o uzavření strategického partnerství v inovacích, znovuotevření Generálního konzulátu ČR v Mumbai a našem příštím setkání ve formátu S3+1 (Slavkovský formát +1) .

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Subrahmanyam Jaishankar
Kristyna Plasilova
publikováno: 5. 9. 2023 13:49 permalink

V Praze na letišti jsem po příletu do Česka přivítal mosambického prezidenta Filipa Nyusiho a jeho delegaci.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Filipe Nyusi
Kristyna Plasilova
publikováno: 5. 9. 2023 13:47 permalink

Schůzka s generálním ředitelem společnosti Kofola panem Danielem Buryšem na téma zdanění nápojů.

naši účastníci:
Jakub Michálek
ostatní účastníci:
Daniel Buryš
Ivana Miklíková
publikováno: 5. 9. 2023 10:48 permalink

Schůzka s panem Danielem Klímou na téma zdanění nápojů.

naši účastníci:
Jakub Michálek
ostatní účastníci:
Daniel Klíma
Ivana Miklíková
upraveno: 5. 9. 2023 10:47
publikováno: 5. 9. 2023 10:35 permalink

V pondělí dne 4. září 2023 jsem se na žádost Unie vydavatelů ve své poslanecké kanceláři v Pirátském centru setkala s dr. Tomášem Tkačíkem, místopředsedou správní rady Unie vydavatelů. Tématem schůzky bylo pojetí autorského práva v době AI a sociálních sítí. Původním spouštěčem pak DPH na noviny. Na budouci kontakt byl doporucen O.Chrast.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Marek Jirmasek
ostatní účastníci:
T. Tkacik
Olga Richterova
publikováno: 4. 9. 2023 17:34 permalink

Dne 1. září 2023 jsem se ve své kanceláři v Poslanecké sněmovně setkala s panem předsedou České asociace pro psychoterapii Jiřím Drahotou a s paní Dominikou Čechovou, členkou výboru ČAP. Tématem naší schůzky byla zejména dostupnost psychoterapie v odpovídající kvalitě. Aktuálně řešeným tématem pak je příprava vyhlášky (mezi MPO a MZd) k zajištění kvality psychoterapeutického výcviku a současně prevenci excesivního omezení výkonu terapeutické praxe u lidí, kteří se již řadu let osvědčují. Taktéž mi předali písemný návrh zákona o psychoterapii, který budou oni diskutovat s dalšími experty a my s naší odbornou skupinou pro duševní zdraví. Cílem je maximální sladění s evropskými standardy.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Drahota, D. Čechová
Olga Richterova
publikováno: 1. 9. 2023 16:37 permalink

Byl jsem požádán o schůzku společníkem TERKA PLAY, s.r.o., která provozuje herny v Ústí nad Labem. Sešli jsme se v restauraci Medusa, a během 20 minut mi byly předány informace o chystané změně hazardní vyhlášky na nejbližším zastupitelstvu v bodě Různé a výhrady provozovatelů k této změně. Protože jsem tyto informace neměl, přislíbil jsem je předat zastupitelskému klubu. Stručně jsem představil pirátský postoj k regulaci hazardu a doptal jsem se na některé z prezentovaných výhrad, se kterými souhlasím (zejména diskriminační výběr provozovatelů).

naši účastníci:
Lukas Blazej
ostatní účastníci:
Petr Čípa
Lukas Blazej
publikováno: 28. 8. 2023 22:14 permalink

Přátelské setkání nad aktuálními tématy světové, evropské i domácí politiky s velvyslancem Velké Británie: Nick Archer (velvyslanec VB).

přijaté výhody:
čaj
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Nick Archer (velvyslanec VB)
Ivan Bartoš
publikováno: 26. 8. 2023 12:18 permalink

Setkání na MMR. Představení, možnosti spolupráce - golf jako zdroj nastartování cestovního ruchu, incomingová turistika. Zelená a digitální tranzice v cestovním ruchu. Debata nad možnostmi NPO ve vztahu k segmentu turismus - golf.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Vratislav Janda (Předseda České golfové federace), zástupci kabinetu MMR
Ivan Bartoš
publikováno: 26. 8. 2023 12:16 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz