Dne 22.6.2021 jsem se sešel s panem Robertem Karešem, předsedou představenstva VZP. Tématem schůzky byla novela zákona o pobytu cizinců.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Lukas Wagenknecht
ostatní účastníci:
asistenti K. Žďárská a V. Turko
Lukas Wagenknecht
publikováno: 20. 7. 2021 9:43 permalink

Dne 22.6.2021 jsem se sešel s ředitelem Pavlem Sovičkou a PR managerem Karlem Taschnerem ze společnosti PANATTONI, s.r.o. Tématem schůzky bylo rozpočtové určení daní a průmyslová výstavba, pánové také sdělovali své zkušenosti z praxe a z jednání s úřady.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Lukas Wagenknecht
ostatní účastníci:
asistenti K. Žďárská a V. Turko
Lukas Wagenknecht
publikováno: 20. 7. 2021 9:42 permalink

V pátek 16. července 2021 mezi 18:00 - 20:30 hod. jsem se setkal s panem Davidem Mařákem, občanem Prahy 6 a organizačním pracovníkem Úřadu vlády ČR, toho času straníkem ČSSD. Setkali jsme se v Restauraci Na Hradčanské.

S ohledem na zdravotní stav pana Mařáka byla schůzka dlouhodobě odsunována. Původní termín schůzky byl plánován na leden - březen 2021. Schůzka se týkala nabídky pořádání osobních prohlídek Úřadu vlády ČR pro zájemce (v počtu menším, jak 10. lidí).

přijaté výhody:
Exkurze Úřadu vlády ČR, Nabídka spolupráce
poskytnuté výhody:
Nabídka spolupráce pro Prahu 6 a její občany
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
David Mařák
Jan Lejčko
publikováno: 19. 7. 2021 23:50 permalink
15. 7. 2021

Ve čtvrtek dne 15. července 2021 mezi 10:00 do 11:30 hod. jsem se setkal s představiteli Spolku Pro Hanspaulku s předsedou spolku panem Mgr. Michalem Pokorným a místopředsedou spolku panem Ing. Borisem Kubovčiakem (ČSSD). Schůzka proběhla na žádost pana Pokorného v Café Jirásek - Evropská 664/134, 160 00 Praha 6 - Dejvice.

Schůzka se týkala informací ohledně výstavby multisportovní haly / školky mezi ulicemi Na Petřinách a Pod Novým lesem. Dále mi byly poskytnuty informace ohledně možné výstavby mezi ulicemi Muchova a Milady Horákové - komplexu LORDSHIP a.s.

Předchozí plánovaná schůzka neproběhla (kvůli pandemii viru). Formálně jsem byl pozván na zasedání spolku dne 7. září 2021.

přijaté výhody:
Poskytnuté informace, pozvání na zasedání spolku
poskytnuté výhody:
Poskytnuté informace
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
Mgr. Michal Pokorný, Ing. Boris Kubovčiak
Jan Lejčko
publikováno: 19. 7. 2021 23:41 permalink

Ve středu 14. července 2021 mezi 18:00 - 19:30 hod. jsem se setkal s panem Radkem Šalomonem, občanem Prahy 6 a předsedou dozorčí rady akciové společnosti AD24. Setkali jsme se v parku Hadovka.

Schůzka byla dlouho plánována a iniciována ze strany pana Šalomona v době před pandemií viru (podzimní/zimní vlnou), ale s ohledem na časové krytí termínů a vytížení byla uskutečněna až v tento termín. Schůzka se týkala informativního-reklamního systému pro obce, města, kraje, které poskytuje AD24. Systém propojuje informace ze systému IZS s lokálními požadavky, periodiky.

přijaté výhody:
Informace o fungování systému AD24
poskytnuté výhody:
Nabídka schůzky s představiteli kraje
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
Radek Šalomon
Jan Lejčko
upraveno: 19. 7. 2021 23:45
publikováno: 19. 7. 2021 23:24 permalink

V úterý 13. července 2021 mezi 14:00 - 15:30 hod. jsem se setkal s paní Mgr. Bc. Blankou Žánovou z Národní sportovní agentury, jež má v gesci školní a univerzitní sport, setkali jsme se v Obchodním centru Galerie Harfa.

Schůzka proběhla na moji žádost a týkala se financování a podpory z grantů MŠMT a NSA na projekt trenérů ve škole, který běží druhým rokem na území Prahy 6. Bylo mi sděleno zamítavé stanovisko. MŠMT ani NSA nemá v plánu tento projekt v budoucnu jakkoliv podporovat.

přijaté výhody:
Informace a postoj NSA k projektu "trenéři ve škole", další schůzka bez coca-coly zíro
poskytnuté výhody:
Dobrá nálada a dietní coca-cola zíro :-)
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
Mgr. Bc. Blanka Žánová
Jan Lejčko
upraveno: 19. 7. 2021 23:12
publikováno: 19. 7. 2021 23:09 permalink

V pondělí 12. července 2021 od 16:00 do 17:00 hod. jsem se setkal s panem Doc. RNDr. Bohumírem Štědroňem, CSc. akademickým pracovníkem UK FTVS a ČVUT na jeho žádost v restauraci DAP na Vítězném náměstí, Praha 6.

Pan Štědroň se zajímal o moji diplomovou práci a soutěžní práci, se kterou jsem se zúčastnil studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). S ohledem na to, že obě práce byly sepsány na téma týkající se právního rámce kryptoměn mi pan Štědroň nabídl otisknutí části práce v prestižním periodiku Journal of Diplomatic and Social Studies v následujícím čísle v r. 2021.

V rámci diskuze jsem navázal též kontakt na akademickou obec UK FTVS a ČVUT, která působí na území Prahy 6.

přijaté výhody:
Pivo, Nabídka otisknutí článku v periodiku
poskytnuté výhody:
Osobní náhled na právní rámec kryptoměn
naši účastníci:
Jan Lejčko
ostatní účastníci:
Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Jan Lejčko
publikováno: 19. 7. 2021 22:49 permalink

Setkání ve Francouzské 108 k tématu zaměstnávání lidí s různým postižením, v případě Amerfo s duševním onemocněním.

Téma: podpora malých zřizovatelů chráněného pracovního trhu, dnes velké admin. bariéry (velcí to mají zmáknuté). Též zmírňování tvrdosti zákona - podrobnosti případu zde: https://10-z.cz/podpora-socialniho-podnikani/. ("V roce 2020 se společnost potýká s výpadkem financování způsobeným nezákonným postupem MPSV, který řeší ombudsman a který projedná místně příslušný soud a důsledky pandemie, které jsou ale ve srovnání s postupem MPSV méně závažné.")

Inspirace Příspěvkem na péči, který jde za člověkem, by mohla ukázat cestu individ. podpory lidí s postižením: reflektujeme i v programu.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Pavel Paleček, Marek Šlapal
Olga Richterova
publikováno: 19. 7. 2021 15:59 permalink

Tématem konverzace při obědě byla současná situace koalice na Jižním Městě a způsob schvalování koaliční smlouvy a jejich dodatků v rámci Pirátské strany. Nebyla nastíněna žádná řešení, pouze jsme shrnuli současný stav.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Zuzana Böhmová
ostatní účastníci:
Jakub Lepš
Zuzana Böhmová
publikováno: 18. 7. 2021 16:27 permalink

Místo: Pirátské centrum Pardubice, 14.7.2021, 11:00-12:40hod

Účastníci:
Piráti&STAN - Aleš Nunvář, Tomáš Dubský, Andrej Ramašeuski, Ivana Mrkvičková
Regionální agrární komora Pardubického kraje - Vanda Rektorisová, Leoš Říha, Jaroslav Kopista, Oldřich Ždárský

Sdělení stanoviska RAK PK ke koaličnímu program do voleb PSP 2021 a související diskuze:
- omezení užití hnojiv a pesticidy vs. kvalita spodní vody
- dotační zemědělská politika ve prospěch splnění cílů klimatické politiky EU
- dotace na zpracování místní produkce přímo na farmách
- snížení velikosti půdních bloků ve prospěch vzniku mezí, remízků a jiných neproduktivních prvků (krajinné pásy, úhory, biopásy)
- obecné problémy rostlinné a živočišné výroby

Příslib vzájemné spolupráce a nabídka konzultace RAK PK při tvorbě návrhu zákonů.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Aleš Nunvář, Tomáš Dubský, Andrej Ramašeuski, Ivana Mrkvičková
ostatní účastníci:
Vanda Rektorisová, Leoš Říha, Jaroslav Kopista, Oldřich Ždárský
Aleš Nunvář
publikováno: 16. 7. 2021 15:48 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz