Profil autora
jméno:
Dana Balcarova
přidal kontaktů:
11
profil na Pirátském fóru:
dana.balcarova
2. 3. 2018

Dne 2.3. se poslanci: Dana Balcarová, Petr Třešňák, Lukáš Černohorský, Ondřej Polanský a Martin Jiránek sešli s Janem Rovenským z Greenpeace. Schůzka se konala v poslaneckém klubu Pirátů PSP

Cílem schůzky byla diskuse k pozměňovacímu návrhu k novele o ochraně ovzduší, který by vyloučil udělování výjimek ze zákonných limitů znečištění ovzduší pro velké spalovací stacionární zdroje.

Diskuse se točila především kolem perspektivy uhelných elektráren splnit požadované limity do roku 2021.

Na MŽP jsme podali žádost o poskytnutí relevantních dat - které velké spalovací zdroje (LCP) aktuálně již plní nové limity znečištění ovzduší stanovené závěry o BAT (BAT-C) účinnými od srpna 2021.

Tématem se budeme zabývat na daslší schůzce, která se uskuteční příští týden.

Dana Balcarova
publikováno: 2. 3. 2018 13:42 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
2. 3. 2018

Dne 1.3. jsem se sešla v kanceláři předsedkyně VŽP PSP s panem Farkačem ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Šlo o vyžádanou schůzku ve věci pozměňovacích návrhů k novele zákona o ovzduší.

Pan Farkač mě informoval o argumentech a výhradách Svazu průmyslu a dopravy.

Dana Balcarova
publikováno: 2. 3. 2018 13:21 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
9. 12. 2017

7.12. jsem se sešla s předchozím předsedou Výboru životního prostředí Robinem Bohnischem (ČSSD), 8. 12. pak s Milanem Šťovíčkem (STAN), který byl předsedou VŽP ve volebním období 2010 až 2013. Předmětem obou schůzek, které jsem iniciovala já, byla diskuse o prácí VŽP a vedení.

Přijeté výhody: cenné zkušeností

poskytnuté výhody:
káva, čaj
Dana Balcarova
publikováno: 9. 12. 2017 17:41 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 11. 2017

23. 11. 2017 jsem se na půdě Pirátského klubu Poslanecké sněmovny sešla se zástupci neziskových organizací Danielem Vondroušem (Zelený kruh), Jiřím Koželuhem (hnutí Duha). Probírali jsme jejich zkušenosti s fungováním Výboru pro životní prostředí, a jeho podvýborů.

Výhody:

Přijaté: -

Poskytnuté: káva, voda, sušenky

Dana Balcarova
publikováno: 25. 11. 2017 8:42 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 11. 2017

Dnes jsem se v poslanecké sněmovně sešla se zástupci neziskových organizací zabývajících se životním prostředím - Danielem Vondroušem (Zelený kruh), Vendulou Záhumenskou (Arnika), Jiřím Koželouhem (Duha) a Janem Rovenským (Greenpeace). Schůzka byla iniciovaná ze strany NNO

Předmětem schůzky byla spolupráce NNO s výborem pro životní prostředí a prosazování agenty ŽP v poslanecké sněmovně a senátu. NNO vyjádřily obavy z možného spojení MŽP a MZe.

Shodli jsme se na společném zájmu, na zrušení omezení účasti spolků na povolovacích řízeních.

poskytnuté výhody:
čaj a voda
Dana Balcarova
publikováno: 1. 11. 2017 20:47 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 10. 2017

9. 10. 2017 Jsem se sešla, k tématu Dopady kvality ovzduší na lidské zdraví,

s Jitkou Jelínkovou, specialistkou na právní ochranu dřevin a Janou Moravcovou, bývalou ředitelkou ústecké Inspekce životního prostředí, dnes pracující v Zdravotním ústavu v Ústí

Přijaté či poskytnuté výhody: žádné

Dana Balcarova
publikováno: 11. 10. 2017 15:16 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
21. 9. 2017

20. 9. 2017 jsme byli na semináři “Možnosti přechodu na čistou energii v programech českých politických stran”, , kterou pořádal Zelený kruh na adrese Sněmovní 7, Praha 1.

Za piráty se zúčastnil kromě Dana Balcarová a Jan Nezhyba, Miloš Ferijenčik - expert na jadernou bezpečnost. Pozvala jsem ho na kávu a Piráti zaplatí zpáteční jízdenku Pardubice - Praha

Dana Balcarova
publikováno: 21. 9. 2017 21:13 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 8. 2017

V pondělí 28.8. jsem se v Ostravě sešla s Radkem Novotným, autorem projektu PRAVDA O VODĚ https://pravdaovode.cz/

Konzultovala jsem s tím k programovému bodu životního prostředí na téma: cena a kvalita vody, vodárenské infrastruktury a řízení. A důsledku „privatizace“ vodárenského sektoru.

přijaté výhody:
káva, voda
Dana Balcarova
publikováno: 29. 8. 2017 9:42 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 6. 2017

29. 5. 2017 Telefonická konzultace s Jiřím Koželuhem a Ivem Kropáčkem z hnutí Duha. Témata recyklace, obaly, legislativa na úrovni EU a ČR. Cílem zpracování podkladů pro veřejnou diskusi pro Jakuba Michálka.

Přijaté a poskytnuté výhody žádné.

Dana Balcarova
publikováno: 1. 6. 2017 10:48 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
29. 1. 2017

konzultace skupiny pro ŽP:

25.1.2017 jsem se sešla s Vendulou Záhumenskou a Michalem Křivohlávkem z Arniky na konzultaci k povolování staveb a územnímu plánování, 26.1.2017 jsem konzultovala s JUDr. Jitkou Jelinkovou ( https://www.integracentrum.cz/skoleni/jelinkova ) legislativní rámec ochrany dřevin rostoucích mimo les a 27.1. 2017 s Jarmilou Johnovou z Pražských matek na téma šetrné dopravy ve městě, především pěší dopravu.

V Olomouci se 28.1.2017 sešla skupina ŽP s Jiřím Koželuhem z hnutí DUHA k tématu odpady, energetika, lesní hospodářství

Dana Balcarova
publikováno: 29. 1. 2017 1:26 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz