Profil autora
jméno:
Daniel Mazur
přidal kontaktů:
11
profil na Pirátském fóru:
daniel.mazur

Dne 13.1.2020 12-13h jsem měl schůzku s panem Karhánkem. Diskuze se týkala proliferace služby "mobilní rozhlas" v Praze, kterou mi představil už dříve, nabídky firmy TELINK sro (dodává drony výrobce DJI) pro školy a smart systému parkování. Oplátkou jsem ho upozornil na projekt nakopniprahu.cz.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Daniel Mazur
ostatní účastníci:
Jaroslav Karhánek
Daniel Mazur
publikováno: 13. 1. 2020 13:19 permalink
16. 9. 2019

Sešli jsme se k diskuzi nad stavem koalice na Praze 5 (ODS+Piráti+ANO+SNOP5) a vyhlídkami na uklidnění tenzí mezi Piráty a ostatními kluby v ní.
Pozn.: V čase publikace tohoto příspěvku již víme, že koalice 16.9. padla a 17.9. byla ZMČ Praha 5 zvolena nová Rada a další orgány. Piráti byli odsunuti do opozice.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Daniel Mazur, Zdeněk Hřib
ostatní účastníci:
Lukáš Herold, Zdeněk Zajíček
Daniel Mazur
publikováno: 20. 9. 2019 10:41 permalink
20. 7. 2018

Ahoj,

včera jsme se s Davidem F. Wagnerem sešli s náměstkem ministra školství (sekce vzdělávání) mgr. Píclem. Tématem byla reforma financování regionálního školství, především aby nám ji od základu vysvětlil a my se ptali. Schůzky se zúčastnil také vedoucí odboru středního a vyššího odborného vzdělávání ing. Bannert.

Schůzka posloužila svému účelu, na jiná témata prakticky nedošlo, nebyl čas.

přijaté výhody:
asi 6 sklenic vody
Daniel Mazur
publikováno: 20. 7. 2018 8:55 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 2. 2018

Ahoj,

ve středu 7.2.2018 jsem se za pražské PKS zúčastnil schůzky ve Vinoři. Mimo mne byli účastníci schůzky členové přípravného výboru vinořského referenda http://referendumvinor.cz/: Jan Obruča (jinak KDU-ČSL), Lenka Turnerová (jinak zastupitel za ODS), Karel Janko (jinak zastupitel jako nezávislý za ANO a dříve kandidoval za ODS), jedna další dáma (prý nestraník) a Tomáš Tenzer (příznivec Pirátů a iniciátor mojí účasti).

Mluvili jsme o proběhlém referendu, které nedosáhlo účasti dostatečné k tomu, aby bylo platné. O jeho zrodu na straně občanů a jeho realizaci ze strany radnice (nutnost soudního rozhodnutí o konání, kampaň starosty Švarce proti referendu).

Mluvili jsme o výhledu na komunální volby, diskutovaly se věci vztahů lidí kolem referenda s dosavadní radnicí, se "Sdružením pro Vinoř" atd. Řada diskutovaných témat byla ve své podstatě interními záležitostmi těch "referendistů", proto nejsou způsobilé k ventilaci zde.

Mluvili jsme ale i o tom, co lze v komunálu ve Vinoři očekávat od Pirátů. Že ve Vinoři neexistuje místní sdružení Pirátů, pouze několik latentních příznivců (na schůzce vlastně nebyli zastoupení). Padaly i návrhy o koalicích zahrnujících Piráty - ty jsem označil za nepravděpodobné, protože Piráti nechtějí dělat rychlokvašné kandidátky sestavené z lidí, se kterými se neznáme.

Moje hodnocení: Místní témata kolem toho územního plánu, developerských úmyslů a vinořské žádosti, aby Magistrát postavil developerovi příjezdovou cestu na staveniště, jsou uchopitelná i pro případný vinořský akční tým Pirátů. Nemůžeme ale seshora (třeba z PKS) suplovat roli místních lidí, kteří s námi budou kompatibilní, budou se k nám ochotní přihlásit a zamakat. Při stávající situaci můžeme maximálně monitorovat situaci a když nás nějaká s těch skupin (stran) přesvědčí o důvěryhodnosti své kandidátky, můžeme rozhodnout o poskytnutí značky "s podporou Pirátů" některé z nich nebo jednotlivým kandidátům.

Přísliby: dáme si kolem konce února vědět nějaké rozhodnutí o případné spolupráci a její formě

přijaté výhody:
1 černý čaj
Daniel Mazur
publikováno: 11. 2. 2018 11:46 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 1. 2018

23.1.2018 Praha 5, restaurace Marol, Preslova 11, Praha 5 Smíchov

Schůzka - Jan Smetana (ČSSD, nyní opoziční zastupitel, v letech 2006-2009 a 2014-2016 i radní MČ Praha 5) z jeho iniciativy.

Za Piráty já a Eva Horáková.

Schůzku zprostředkoval Ondřej Velek (Zelení, také přítomen), přítomné ještě 2 členky SZ: Hana Dušková, Martina Pokorná. (Důležité: Velek je předseda Kontrolního výboru MČ, Smetana a Pokorná jsou také členy KV; Dušková je členkou Finačního výboru)

Deklarované jako schůzka pro první seznámení pana Smetany s námi.

Vyjasňovaly se pozice, komu o co na MČ jde, co si Piráti představují, že radnice potřebuje a co budou na radnici dělat, pokud se na ni ve volbách dostanou.

Na páru příkladů dosavatní zastupitelé ilustrovovali své aktivity. Zdůraznění toho, že se Pirát mají těsně seznamovat s chodem radnice ("stínovat"), chodit na výbory a komise atd. (což je v běhu)

Diskutovaly se některé kauzy, také možnosti spolupráce před volbami 2018 a po nich. Jako Piráti P5 jsme zopakovali úmysl jít do voleb v koalici se SNOP5, Smetana a Velek vybízeli ke zvážení dalších alternativ - u nás ale nebyla vůle tyto možnosti rozebírat v jakémkoli detailu.

Přijaté a poskytnuté výhody - nic (mimo fyzické vizitky ing. Velka a elektronické vizitky mgr. Smetany).

Přislíbené výhody - nic závazného, nabídka poskytnutí materiálů zastupitelů nám.

Daniel Mazur
publikováno: 25. 1. 2018 15:50 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
2. 1. 2018

Kontaktovala mě mgr. Martina Pokorná, zastupitelka MČ Praha 5 za Zelené s iniciativou Petice [na starostu a Radu MČ] za zveřejnění stenozáznamu, videozáznamu a úplného výpisu hlasování (všechna hlasování, i s výsledkem "návrh nebyl schválem" a jmenným výpisem hlasování jednotlivých zastupitelů). Telefonicky kolem 18.12. Původci petice jsou současné pětkové opoziční zastupitelské kluby ČSSD a Zelených.

M.P. nabídla účast v petičním výboru - s díky jsem odmítl. (Když jde o zveřejňování, je petice příliš "dobráckým" nástrojem - my podáme 106ky.)

M.P. se zeptala, jestli se chceme vyjádřit ke znění petice - přijal jsem.

Poskytnuté i přijaté výhody nula, výhledově (do pátku 5.1.2018) poskytneme připomínky k textu jejich petice.

Daniel Mazur
publikováno: 2. 1. 2018 13:57 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
15. 12. 2017

Sešel jsem se s mgr. Václavem Láskou, senátorem.

14.12.2017, 15:00-15:40 a 16:20-16:40 v kontaktní kanceláři VL, Štefánikova 1/65, Praha 5; původcem schůzky jsem byl já na doporučení Tomáše Murňáka (Praha 13)
jména zúčastněných osob: Václav Láska, jeho asistentka Monika Shaw Salajová
téma: Fungování Prahy 5, problémy, kauzy a témata, možnosti vzájemné spolupráce. Výstupem jednání bylo zjištění kompatibility postojů k diskutovaným kauzám a vůle znova se vidět. VL vyjádřil vůli Pirátům pomoci, pokud si získáme jeho důvěru (zřejmě míněna konkrétně sestava Pirátů na Praze 5).
zvláštní zájem: VL je nyní bez politické příslušnosti, senátorem se stal s podporou Pirátů a je v zájmu obou stran nějaká forma politické spolupráce, která už nemusí být limitovaná jeho příslušností k SZ.
všechny poskytnuté nebo slíbené výhody a plnění: Přijatá výhoda = 1 sklenice vody, slíbené výhody = VL bude pozván na některé z nejbližších schůzí MS Pirátů Prahy 5.

Daniel Mazur
publikováno: 15. 12. 2017 9:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
11. 9. 2017

V pátek 8.9. jsme se Václav Fořtík a já sešli s několika lidmi z různých spolků v oblasti vzdělání, které se účastní iniciativy Vzdělávání přede-vším. Místo schůzky: Anglo American University na Malé Straně. Účastníci:
Martin Lupa, organizátor schůzky, rodič, "self-proclaimed networker", blízký TOP09
Josefina Paloudová (předsedkyně) a Adéla ??? z České středoškolské unie (ČSU)
Bohumil "Bob" Kartouz z EDUin
Silvie Pýchová, manažerka programů EDUin a výkonná ředitelna Stálé konference asociací ve vzdělání (SKAV)
Kryštof Vosátka z projektu Učitel naživo
Poznámka: Následně téhle schůzky jsme já a pan Lupa mluvili sami asi 20 minut "v transferu". Jakožto "mezilidský síťař" mi p. Lupa navrhnul, jestli bychom byli ochotní se účastnit podobných debat se zástupci ostatních stran - konkrétně tedy, jestli bych chtěl já nebo mohl někoho od nás doporučit. Odpověděl jsem, že to uvážím, ale že teď - těsně před volbami - není optimální doba to nastartování takových rozhovorů.

Vzájemné sliby = 0

Vykládali jsme program Pirátů v oblasti vzdělávání a agendu Vzdělávání přede-vším (představená Kartouzem, je k vidění třeba tady na té nepříliš vlídné stránce: http://www.pedagogicke.info/2017/08/ini ... -vsim.html). Z obsazení i z vlastní debaty bylo jasné, že na straně Vzdělávání přede-vším (VPV) dominuje agenda EDUin. Diskuze zahrnovala různé aspekty historie, stabu a výhledu systému vzdělávání u nás, např:
nominace, úroveň a role ředitelů - VPV by rádo sebralo zasatupitelstvům právo nominovat jiného kandidáta než toho, kterého komise (odborná s menšinovým podílem zastupitelstva) hodnotila jako nejvhodnějšího; my jsme proti tomu, jelikož (1) zastupitelstva nesou odpovědnost a (2) odborníci jsou a budou příliš malá skupina, než aby zaručila kvalitu proti vlastním kamarádům
školní rady - shodli jsme se, že jsou nefunkční; S.P. zmínila, jak je z jejich pohledu následováníhodný rakouský model s velkou vahou komunity; J.P. zmínila zájem ČSU o prosazení studentských rad do samospráv škol; my jsme pro zahrnutí studentů do školních rad (kterému už teď nic nebrání, studenti aspoň od 15 let výš nejsou horší v úsudku nebo "kvalifikovanosti" než třeba průměrný člen ŠR-rodič), ale funkčnost ŠR to neřeší; stran role "samosprávy" vůči skolám podporujeme demokratizaci, ale klíčovým problémem je obecný nedostatek občanské angažovanosti u nás (tedy ne něco, co lze přímo řešit v systému vzdělávání).
postoj Ministerstva - VPV: navzdory existující strategii vzdělávání u nás stále (15 let po strategii) není platforma, která by nesla její myšlenku skrz střídající se ministry a náměstky; ministerstvo se k věci staví tak, že vše má vědět nejlíp a zvládnout samo; my: souhlasíme, zároveň V.F. dodal, že současná práce ministerstva je založená na snaze naroubovat k nám finský systém vzdělávání - systém, který je úspěšný, ale u nás nemůže zafungovat, protože je založený na provedené několikaleté všeobecné národní diskuzi o vizi a cílech a hlavně je založený na (ve Finsku opodstatněné) důvěře lidí v instituce. U nás neexistuje ani ta důvěra, ani neproběhla diskuze. Proto očekáváme, že při nejlepší vůli tento systém u nás zklame - může zvýšit výkonnostní ukazatele, ale nijak nezvedne motivaci učitelů, žáků a rodičů ke vzdělávání.
podmínky k výkonu povolání učitele - jsme ve shodě, že stávající podmínka úplného pedagogického vzdělání pripravuje systém o dost potenciálních učitelů z řad ostatních vysokoškoláků; znalosti z odborných předmětů (pedagogika, vývojová psychologie,...) sice jsou do jisté míry třeba, ale (1) absolventi, kteří jdou učit, zdaleka nejsou ti nejlepší, a proto pedagogický titul nezaručuje kvalitu, (2) potřebné vědomosti, jak učit, lze zkondenzovat do "pedagogického minima" tak, aby bylo funkční a přitom nepředstavovalo bariéru ve vstupu do učitelské profese.
otázka spoluúčasti neveřejných peněz na financování systému vzdělávání - při srovnání s různými sousedy dospějeme k různým závěrům, zda je spoluúčast dostatečná nebo ne; z našeho pohledu je nedostatečná a chceme prosazovat paradigma, že specializace (učňovské školství apod.) jsou především v zájmu zaměstnavatelů, proto by místo státních dotací měly učňáky fungovat více (ne nutně stoprocentně) za soukromé peníze
nekonzistence ukazatel" - "spokojenost se vzděláváním" vs. "vzdělávání je jeden z největších problémů"; "povolání učitele má prestiž, ale nízké hodnocení" vs. "popkulturní obraz učitele jako nýmanda"
vzdělávání učitelů - shodujeme se, že se akreditované programy v učitelství mění příliš pomalu, příliš se podobají realitě před 50 lety; shodujeme se, že je tristní, když se učitelé (notabene vysokoškolští absolventi) staví zády k dalšímu vzdělávání; proti EDUin, který má vlastní, konkrétní nácor, co a jak učitele učit, my zastáváme to, že je potřeba jako první přesvědčit učitele se VŮBEC dál vzdělávat a nové znalosti aplikovat - a proto jim chceme nechat volnost ve volbě vzdělávání "v čem" a "od koho" se budou učit (volnost korigovanou pouze potřebou školy, tj. názorem ředitele, ideálně v konsenzu s funkční školní radou)
jednotné maturity a jednotné přijímací zkoušky - VPV zastávají jejich zrušení; my prosazujeme, že mají v současném systému smysl a že je chceme zrušit až předěláním celého systému
V závěru se ostatní vyjádřili, že z nás měli "pozitivně rozpačitý" dojem. Z našeho pohledu bránilo vzájemnému chápání hlavně míchání vizí a konkrétních aspektů vzdělávání resp. konkrétních kroků, které chceme jako Piráti prosazovat. U otázek na konkrétní opatření chyběl kontext, v jakém časovém horizontu a ve spojitosti s jakými ostatními změnami chceme které věci prosazovat, rovněž jsme místy naráželi na problémy, které je nutné řešit mimo agendu školství jako takového.

přijaté výhody:
2x 2dcl vody
Daniel Mazur
publikováno: 11. 9. 2017 2:28 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 9. 2017

Včera, 31.8.2017 jsme se Václav Fořtík a já sešli se dvěma zástupkyněmi České středoškolské unie - Lenkou Štěpánovou (předsedkyní) a Josefinou Paloudovou (místopředsedkyní).

Šlo hlavně o zpovídání z našich postojů k systému vzdělávání u nás:

- nabízení jednoho modelu vyhovujícího většině versus více modelů v rámci veřejnch škol, aby každý mohl najít ten odpovídající potřebě svého dítěte

- decentralizace vedení školství, zda a jak to povede k růstu nebo poklesu rozdílů

- názor na hodnocení učitelů žáky, jeho potenciál pro reformu škol

- demokratizace škol, zejména středních; zda a jakou roli by mohly a měly zastávat studentské rady, nakolik je třeba jejich roli uzákonit jako povinnou např ve školních radách

- představy o reformě financování školství, mechanismy rozdělování peněz školám podle průběžných výsledků a výkonů žáků

- jednotné státní maturity a role matematiky v nich

- názor na vznik a funkci národní rady pro vzdělání (tedy negativní, u vědomí zamýšlené implementace dle EDUin)

- kvalita a způsoby výuky ve veřejném školství, různost perspektiv gymnázií, ostatních středních škol a základních škol

Daniel Mazur
publikováno: 1. 9. 2017 23:58 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
18. 5. 2017

Dne 17.5. v case 18-19:20 se se mnou a Ivanem Bartošem sešel pan Radek Sárközi. Snaží se založit profesní sdružení Pedagogická komora http://www.pedagogicka-komora.cz/ a představuje ho všem politickým stranám.

Pedagogická komora (PK) by měla v budoucnu hájit zájmy pedagogického stavu nad rámec odborů a být partnerem MŠMT pro konzultace zákonů a jiných připravovaných změn v systému. Zatím je ve stádiu získávání podpory a hledání společných témat napříč pedagogy. Do budoucna ale jednoznačně chce, aby PK byla nejpočetnějším profesním sdružením pedagogů, chce usilovat o ustavení ze zákona po vzoru lékařské a z toho vyplývající vliv na školství jako celek. Například by rád, aby se zákony dotýkající se školství musely (!) prohnat připomínkováním PK. Říká, že chce mít PK maximálně transparentní a demokratickou, stanovy připravuje. Nechce PK (v kontrastu s odbory) přimknout k nějaké straně.

Dále připomínkoval stávající návrh na reformu školského zákona a zejména kritizuje návrh karierního řádu: prováděcí předpisy chybí, systém karierních aprobací prý hlavně hodně zvedne papírování a o něco ztíží lidem cestu k zaměstnání pedagoga. Rozbor zde: http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/0 ... rniho.html . Ptal se, jestli o tom můžeme informovat "naše" senátory. Slíbil jsem přeposlání informace tím směrem, ta analýza vypadá rozumě.

Navíc nám ukázal výsledek průzkumu mínění v nějakém vzorku pedagogů o tom, co je ve školství teď špatně a mělo by se zlepšit. Průnik s naším programovým bodem Vzdělání je celkem očekávaný: chybějící finance. Jinak je trápí hlavně byrokracie a zpackaná implementace inkluze, ne ale transparentnost a modernost výuky. Mimo rámec průzkumu jsme se rámcově shodli, že pro vytváření tříd a škol s více či méně inovativním charakterem je podstatný zájem o to v populaci (mezi rodiči) a že lámat něco přes koleno jedním nebo druhým směrem shora je špatně.

poskytnuté výhody:
nula (Ivan zaplatil moje a svoje kafe)
Daniel Mazur
publikováno: 18. 5. 2017 20:25 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz