Profil autora
jméno:
Tomas Martinek
přidal kontaktů:
82
profil na Pirátském fóru:
tomas.martinek

Dnes jsem se sešel s Martinem Hrdličkou v mé regionální kanceláři, kde jsme diskutovali problematiku digitalizace v geodézii - tzv. geomatiku.

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Tomas Martinek
ostatní účastníci:
Martin Hrdlička
Tomas Martinek
publikováno: 4. 9. 2021 17:36 permalink

Dnes jsem měl online schůzku se zástupci Frank Bold, kteří mne seznamovali s náhledem na řešení problematiky kolem svobody slova na sociálních sítích.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Tomas Martinek
ostatní účastníci:
Josef Karlický
Tomas Martinek
publikováno: 4. 9. 2021 17:15 permalink

Dnes jsem se setkal v rekonstruované Sněmovně s právničkou Petrou Urbanovou z Frank Bold, která poskytuje právní poradenství občanům Libereckého kraje kvůli dopadům těžby v polském dole Turów na české území. Informovala mne o posunech - viz níže. Shodli jsme se, že je vhodné zapojení odborné veřejnosti, v tom smyslu plánuji interpelovat ministra životního prostředí Brabce.

Souhrn současného stavu - rozhodnutí o pokutách, odmítání odpovědnosti

Jak víte, Soudní dvůr EU před dvěma měsíci nařídil přerušit těžbu v dole. Polsko následně deklarovalo, že se rozhodnutí odmítá podřídit a zpochybňovalo autoritu SDEU. Těžba se tak v tuto chvíli stále přibližuje k českému území. ČR požádala soud o uložení pokut ve výši EUR 5 mln. denně. Rozhodnutí soudu o uložení pokut očekáváme v nejbližší době. Paralelné k soudnímu řízení probíhá vyjednávání mezi ČR a PL o mimosoudním vypořádání sporu. Jednání jsou náročná a podle všeho zatím Polsko odpovědnost za vzniklé i hrozící škody stále nepřijalo, jelikož vliv dolu na české území vytrvale popírá, nebo bagatelizuje, a to i přes jasná data. Nejistota se vznáší také nad samotnou formou dohody, kterou má garantovat SDEU, jehož rozhodnutí však Polsko odmítá respektovat.

Setkání dotčené veřejnosti s experty, nefunkční stěna, dopis p. Babišovi

Jak zaznělo na setkání veřejnosti s experty dne 29. 7. v Uhelné (tisková zpráva s obsahem výstupů řečníků zde) od experta na hydrogeologii, doktora Datla z VÚV TGM, situace s pitnou vodou se na českém území rychle zhoršuje. Jedním z důvodů je dle něj i skutečnost, že jediné navržené mitigační opatření - podzemní bariéra - není v stávající podobě způsobilá českou vodu před vlivem dolu ochránit. Datel upozornil, že pokud bude i nadále klesat hladina vod stávající rychlostí (zhruba jeden metr ročně), bude zdroj pitné vody ve vrtu v Uhelné (63 m), který zásobuje několik tisíc obyvatel, vyčerpán již v nejbližších jednotkách let. Jak zároveň zaznělo, není záruka, že se podaří do té doby potřebnou vodovodní infrastrukturu vybudovat. Ta navíc neřeší vysušení několika tisíců hektarů okolní krajiny.

V návaznosti na tyto informace místní občané proto sepsali dopis premiéru Babišovi, v němž jej vyzývají, aby zakročil a jejich domovy a pitnou vodu ochránil.

O nás bez nás

Místní občané zároveň kritizovali, že jim nejsou poskytovány jakékoliv informace z probíhajícího jednání o dohodě, která má rozhodnout o jejich budoucnosti. Vytýkali zejména, že jim po opakovaných žádostech nebyli odpovědní zástupci ochotni sdělit ani základní nepřekročitelné podmínky, které v dohodě mají sloužit právě k odvrácení bezprostředně hrozící škody na životním prostředí a zdraví. Před tou je nyní chrání rozhodnutí SDEU, které však zruší chystané zpětvzetí žaloby. Jak uvedli v dopise p. Babišovi, žijí v permanentním strachu.

Dohoda? Ano! Ale jaká? 7 podmínek

Společně s místními občany, MŽP i Libereckým krajem vnímáme vyřešení sporu dohodou jako zásadní příležitost komplexního řešení problému a zajištění ochrany českého území. Dohoda má narovnat spor v plném rozsahu, musí tedy obsahovat zhojení nejen právních pochybení, ale také přijetí odpovědnosti a nápravu škod vzniklých na českém území. Základních 7 podmínek dohody, které v ní nesmí chybět, aby mohla být označena za souladnou se zájmy ČR, jsme blíže popsali zde.

Rizika

Mezi hlavní rizika řadíme zejména i) nevymahatelnost dohody (zejména prohlášení Polska o odmítání autority Soudního dvora EU, který má nad dodržováním dohody dohlížet) ii) neuznání odpovědnosti a povinností za vzniklé a hrozící škody a s tím spojené iii) slabé podmínky pro zpětvzetí žaloby, které neochrání české území před dalšími škodami iv) nefunkční podzemní stěnu, která včas nezabrání kritickému odtoku vody v) chybějící podmínky a vyhodnocení dopadů rekultivace. ČR přitom může souhlasit pouze s takovou dohodou, která je způsobilá české území skutečně ochránit.

Dlouhodobě proto vyzýváme také k zapojení Evropské komise, která by pomohla prosadit povinnosti vyplývající pro Polsko z evropského práva, které stojí na straně ČR, a které Polsko zatím stále odmítá akceptovat.

Aktuální dění v Polsku - ucpaná elektrárna, náhrada za Turów

Polská firma PGE stále vliv těžby na české vody odmítá. Tvrdí, že vody v okolí dolu je dost a že případné problémy na české straně si způsobují obyvatelé vlastním čerpáním, nebo místní pískovna. Takové informace jsou již dlouhodobě českými měřeními přitom vyvráceny. Polská média dále informovala, že nový blok elektrárny Turów, kvůli němuž je prodloužení těžby realizováno, není technicky uzpůsoben na spalovaní nekvalitního lignitu z dolu, s čímž měly být spojeny personální čistky ve společnosti. Ta to ale popřela. Zároveň jsme získali informaci, že polské úřady přerušily řízení PGE o otevření dolu Zloczew, který měl zásobovat největší elektrárnu Belchatow v centrální části Polska a vyčkávají na posvěcení dohody o další těžbě v Turówě, která působí negativní dopady primárně mimo polské území.

Naše služby zůstávají nevyužity

Jsme připraveni identifikovat v připravované dohodě rizika, která by mohla vést k nevymahatelnosti jejího obsahu, nebo k znemožnění potřebné ochrany českého území. Dále v tuto chvíli připravujeme s expertkou vyhodnocení úpravy, možností a rizik rekultivace, která byla v polských řízeních zcela nepokrytá a nyní by měla být v dohodě upravená, stále k ní však chybí bližší podklady. Díky vlastní pobočce v Polsku můžeme nabídnout také znalost polské legislativy, společně např. s monitoringem veřejného dění okolo kauzy přímo v Polsku. Nemalá část médií i veřejnosti se totiž k postupu svých zástupců a celé kauze staví kriticky.

Ochrana zájmů ČR pro nás stále zůstává prioritou. Abychom pomohli zajistit takovou dohodu, která české území i místní obyvatele skutečně ochrání, nabídli jsme znovu ministru Brabci i Libereckému kraji naše služby. Zatím však nadále zůstávají nevyužity

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
Voda
naši účastníci:
Tomas Martinek
ostatní účastníci:
Petra Urbanová
Tomas Martinek
publikováno: 12. 8. 2021 13:04 permalink

Dnes jsem se v jednacím sále klubu Pirátů sešel společně s tajemníkem se zástupci družstevních organizací:

Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a předseda Družstevní Asociace ČR
Ing. Leo Doseděl, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev
Ing. Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev
JUDr. Pavla Příkopová, místopředsedkyně Svazu českých a moravských bytových družstev

Řešili jsme podporu družstev a možné změny legislativy - například v případě neplatičů u bytových družstev, nutnosti jednomyslnosti u změny stanov, dobré příklady ze zahraničí, podporu lokální produkce apod. Shodli jsme se na možnostech další spolupráce v rámci podpory družstevnictví v Česku.

přijaté výhody:
prospekty
poskytnuté výhody:
voda, káva
naši účastníci:
Tomas Martinek, Matouš Vanča
ostatní účastníci:
Martin Pýcha, Leo Doseděl, Pavel Březina, Pavla Příkopová
Tomas Martinek
publikováno: 23. 7. 2021 14:21 permalink

Dnes jsem se sešel v poslanecké kanceláři ve Sněmovně se zástupci Asociace pro kapitálový trh ČR, kteří mne seznámili s jejich náhledem na možnost rozvoje českého kapitálového trhu.

naši účastníci:
Tomas Martinek
ostatní účastníci:
Jana Brodani, Jaromír Sladkovský
Tomas Martinek
publikováno: 15. 7. 2021 11:12 permalink

Dnes proběhlo online setkání se zástupci Rekonstrukce státu, NFNZ a dalších ohledně možných budoucích změn mediálních zákonů. Za Piráty jsem se účastnil já, za Starosty Jan Lacina. Rekonstrukce státu připraví věcný záměr změn.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Tomas Martinek
ostatní účastníci:
Jan Lacina, Kateřina Hrubešová Jiří Kučera, Michal Klíma, Martin Luhan
Tomas Martinek
publikováno: 21. 6. 2021 16:18 permalink

Dnes jsem na online schůzce řešil problematiku zákona o oceňování majetku.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Tomas Martinek
ostatní účastníci:
Tomáš Rak
Tomas Martinek
publikováno: 16. 6. 2021 16:15 permalink

V regionální poslanecké kanceláři jsem diskutoval možnost podpory rikši pro seniory.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Tomas Martinek
ostatní účastníci:
Radek Tomáš Bín
Tomas Martinek
publikováno: 16. 6. 2021 16:08 permalink

Dnes jsem měl videohovor se zástupci Grayling a Amazon, kteří mi předkládali svoji argumentaci k digitální dani. Za mě jsem uvedl, že preferujeme, aby výsledná sazba nebyla nejvyšší v EU (tedy např. 5, 3, 3 %)

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Tomas Martinek
ostatní účastníci:
Filip Dotlačil, Jakub Hudec, Kateřina Štěchová
Tomas Martinek
publikováno: 24. 5. 2021 12:53 permalink

Dnes jsem se účastnil online schůzky se zástupci Rekonstrukce státu, kteří prezentovali své náměty k zákonným změnám ohledně zákonů vedoucích k zajištění Svobody slova

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Tomas Martinek, Markéta Gregorová
ostatní účastníci:
Hofer
Tomas Martinek
publikováno: 12. 5. 2021 12:25 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz