Profil autora
jméno:
Honza Hora
přidal kontaktů:
9
profil na Pirátském fóru:
honza.hora
Kontakty

Setkali jsme se k tématu směrnice o zbraních, zprávě ECHA o doporučení zákazu olova ve střelivu, rybářských olůvkách apod. a k tématu novely ústavního zákona. Představil jsem náš pohled na problematiku, oficiální stanovisko ke směrnici a naše aktuální kroky ve všech těchto oblastech. Pan Straka mi prozměnu představil ČMMJ a jejich přístup k problematice. Domluvili jsme se na vzájemném sdílení informací.

přijaté výhody:
vizitky
poskytnuté výhody:
voda, vizitky
naši účastníci:
Honza Hora, Olaf Deutsch
Honza Hora
publikováno: 10. 1. 2019 14:32 permalink

Včera jsem se setkal ve své kanceláři s obchodním ředitelem firmy Novicom Jindřichem Šavelem a jeho kolegou Jakubem Šuhajským. Představili mi jejich řešení AddNet a BVS, jedná se o firmu která ho vyvíjí, ale prodává jen přes dodavatele (nikdo z nich nebyl přítomen). Probrali jsme výhody řešení, rozsah služeb odebíraných P4 a magistrátem a potenciál do budoucna. Představili mi i potenciálně zajímavý program pro střední školy. Ze schůzky vyplynulo, že bude lepší snažit se to tlačit přes magistrát, aby jednotlivé MČ mohli využít úspory z rozsahu (magoš už obě zmiňovaná řešení má nakoupené). Slíbil jsem předat kontakty do resortního týmu IT a k nám do komise školské.

přijaté výhody:
Vizitky
poskytnuté výhody:
Vizitka, káva a drobné občerstvení
naši účastníci:
Honza Hora
ostatní účastníci:
Jindřich Šavel (NOVICOM), Jakub Šuhajský (NOVICOM)
Honza Hora
publikováno: 18. 12. 2018 10:26 permalink

Schůzka vznikla díky kontaktům ze spolupráce Piráti-LEX, ale tématem byla diskuse nad současnou politickou situací na P4, P11, velké Praze i celostátní. Probrali jsme i historii některých kauz P4, P11 a celopražských (a dostali k nim některé nové zajímavé informace) a zajímavou možnost uspořádat na školách P4 akce pro děti, zaměřené na jejich bezpečnost, ke které dostaneme ještě detailní materiály mailem.

přijaté výhody:
Vizitky
poskytnuté výhody:
Káva a drobné občerstvení
naši účastníci:
Honza Hora, Tibor Vansa
ostatní účastníci:
Jakub Smetánka (LEX), Jan Skalický (Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva)
Honza Hora
publikováno: 6. 12. 2018 10:31 permalink
15. 10. 2018

14.10. proběhla otevřená schůze Pirátů Praha 4, na kterou se dostavilo i několik zástupců jiných politických stran. Při té příležitosti jsem obdržel od Patrika Šebesty (bývalý zastupitel za TOP09) jeden výtisk jeho knihy Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – Komentář, činím o tom tedy zápis do registru.

Výtisk mám u sebe a bude k dispozici zastupitelskému klubu Prahy 4 a zastupitelskému klubu HMP.

Honza Hora
publikováno: 15. 10. 2018 9:34 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
10. 6. 2018

7.6. jsme se setkali s panem Otto Frintou z organizace NAOOSP (Národní asociace obrany občanských svobod a práv), za Piráty se dostavil Martin Strupek a moje maličkost.

Pan Frinta nám představil nově vzniklou asociaci i sebe a probrali jsme přístup Pirátů k tématu "svoboda jednotlivce" a některá konkrétní témata (např. zákon 119 a zbraňová směrnice a aktuální iniciativu asociace "Můj dům,můj hrad").

Domluvili jsme se, že budeme v kontaktu a když NAOOS bude chtít znát pirátské stanovisko k nějakému tématu nebo názor některé konkrétní pracovní skupiny, tak ho dodáme (nebo aspoň seženeme vhodný kontakt).

přijaté výhody:
Vizitky
poskytnuté výhody:
Čaj, minerálka, vizitky
Honza Hora
publikováno: 10. 6. 2018 20:08 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 3. 2018

Dne 28.3. jsme se sešli se zástupci Petice proti regulaci zbraní. Za piráty byl přítomen Martin Strupek a Jan Hora (moje maličkost). Za Petici přišel pan pplk. Pavel Černý a paní Carla Čížová

Představili jsme pirátský postoj k stávající právní úpravě zákona o zbraních a práci pracovní skupiny k tzv. mininovele a maxinovele (jež jsou důsledkem směrnice o regulaci zbraní). Taky jsme prezentovali pirátskou ideu, že bychom se na odborné úrovni rádi bavili se všemi subjekty, které se problematice věnují a vystupují slušně, objektivně a konstruktivně. Nakonec jsme vysvětlili, jak funguje naše vnitřní demokracie.

Zástupci petice nám zase prezentovali svůj postoj a argumenty k němu (v některých oblastech jsme se shodli, v jiných trochu lišili), a ptali se na možnost svoje argumenty prezentovat na dalších setkáních. Slíbil jsem, že zjistím možnosti a dám vědět zpátky.

přijaté výhody:
Vizitky, reklamní drobnosti a jedno latté
Honza Hora
publikováno: 28. 3. 2018 16:50 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 3. 2018

Dne 24.3. jsme se Štěpánem Štréblem zůčastnili valné hromady združení LEX, jsme totiž oba řádnými členy. Štěpán přednesl za Piráty krátký projev na téma "jak Piráti vidí problematiku zákona o zbraních" a v pauzách jsme se seznámili s řadou lidí, kteří jsou v oblasti aktivní, vyměňovali si kontakty a diskutovali možnost požádat o odborný názor či informace k problematice. Jmenovitě jsme mluvili a/nebo vizitky si vyměnili se zástupci MVČR, zástupci Petice proti regulaci zbraní (další schůzka se zástupci Petice viz další zápis), panem Strakou z Myslivecké jednoty, panem Frintou z nově založeného sdružení Národní asociace obrany občanských svobod a práv (snad jsem na nikoho nezapomněl). Vyměnili jsme si se všemi vizitky a slíbili si, že budeme v kontaktu.

Poskytnuté a přijaté výhody: Vizitky

Honza Hora
publikováno: 28. 3. 2018 16:48 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
1. 3. 2018

Dne 27.2. proběhla schůzka se zástupci sdružení LEX na téma novely zákona č. 119 (implementace příslušné směrnice EU).

Za Piráty byli přítomni Jan Lipavský, Lukáš Kolařík a Jan Hora (moje maličkost). Za LEX se zúčastnili Jakub Smetánka (viceprezident) a David Karásek (člen představenstva a tiskový mluvčí). Shodli jsme se na tom, že chceme kvalitní zákon a probrali aktuální podobu novely a aktuální stav žaloby ČR k Evropskému soudu (týkající se směrnice). Předali jsme si aktuální informace a představili navzájem své připomínky a výhrady k novele. Domluvili jsme se na další spolupráci a výměně informací, společným cílem je zajistit, aby novela po průchodu bezpečnostním výborem byla co nejkvalitnější a co nejméně zasahoval do stávajících práv střelecké veřejnosti a do našeho doposud dobře fungujícího systému. LEX nás na závěr upozornil ještě na tři další chystané zákony, které sice se zbraňovou směrnicí přímo nesouvisejí, ale jedná se o typicky pirátská témata. Slíbil jsem předat informaci našim poslancům, aby si mohli zmíněné zákony pohlídat.

přijaté výhody:
Nasdílené kontakty, vizitky, informace
poskytnuté výhody:
Vizitky, informace
Honza Hora
publikováno: 1. 3. 2018 13:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
28. 10. 2017

26.10. jsem se sešel se zástupci sdružení LEX. Schůzku jsem inicioval já, abych zjistil možnosti případné spolupráce a dialogu v oblasti zákona o zbraních a souvisejících předpisů.

Za Piráty jsem se zúčastnil já, za LEX pánové Jakub Smetánka (místopředseda sdružení) a David Karásek (člen předsednictva a tiskový mluvčí).

Představil jsem program a postoj pirátů v této oblasti a probrali jsme názory a postoje LEXu k témuž. Zástupci LEXu nabídli možnost odborných konzultací, účast na otevřených diskusích k tomuto tématu (případně jejich uspořádání) a možnost sdílet s námi užitečné kontakty či zkušenosti. Na oplátku ocenili možnost vést s Piráty dialog o zmíněné problematice, možnost přednést nám své postoje a hájit zájmy střelecké veřejnosti.

přijaté výhody:
Jeden jablečný džus
poskytnuté výhody:
Příslibil jsem informovat je o tom, kdo bude poslancem odpovědným za toto téma a zprostředkovat další schůzku.
Honza Hora
publikováno: 28. 10. 2017 17:35 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz