Profil autora
jméno:
Pavel Vrbicky
přidal kontaktů:
16
profil na Pirátském fóru:
pavel.vrbicky

Chodíme spolu do městské sociální komise, zašli jsme na pivo abychom se seznámili. Většinu schůzky jsme probírali jídlo, vaření a podobné obyčejné věci. Minimálně jsme se dotkli politiky, s tím, že jsme konstatovali, že se blíží krajské a senátní volby a že bude potřeba o tom mluvit. Informoval jsem ho, že u nás je k vyjednávání zplnomocněno PKS a pak jsme zase mluvili o vaření a autech.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Pavel Vrbicky
ostatní účastníci:
Jiří Kričfaluši, člen oblastního výboru ODS
Pavel Vrbicky
publikováno: 14. 8. 2019 21:58 permalink

Vzhledem k tomu, že na schůzi zastupitelstva města dne 21. května 2019 nebyl schválen bod Návrh na poskytnutí finančních prostředků na krytí předpokládané ztráty z provozu zimního stadionu v sezóně 2019/2020 společnosti Mountfield HK, a.s. Svolal pan primátor, dle bodu 5.8 a 6.1 Setkání stran Dohody o výkonu akcionářských práv.
Značná část schůzky byla věnována protestům zástupců společnosti Mountfield a.s. proti mým minulým výrokům (jeden na ZM a druhý v minulém zápisu v Evidenci kontaktů a schůzek).
Jde o tato má vyjádření:
1)“ …tato smlouva v několika bodech neodpovídá dobrým mravům a je pro město nevýhodná“
2) „…tato smlouva byla uzavřena za podivných okolností“
Zástupci Mountfieldu toto vnímali jako poškození dobrého jména společnosti. Vysvětlil jsem jim, že jsem použil nešikovnou formulaci. A hlavně jsem si neuvědomil, že mám věty pronesené na zastupitelstvu, či napsané v zápisu ze schůzky vnímat jako pronesené v mediálním prostoru. Dále jsem jim vysvětlil skutečný obsah těchto vět, resp. jak byly myšleny. A tedy „podivnými okolnostmi“ jsem myslel situaci, kdy byla smlouva schválena na konci volebního období minulého zastupitelstva, s tím, že byla podepsána na šest let, tedy na dobu, která překračuje funkční období tohoto zastupitelstva. Osobně jsem z toho (ještě jako občan ne-zastupitel) měl pocit, že se z mě neznámých důvodů spěchalo.
Výrokem „neodpovídá dobrým mravům“ jsem měl na mysli skutečnost, že je smlouva velmi obtížně vypověditelná a právě těch výše zmíněných šest let.
Pan Schön mi následně sdělil, že šestileté období je důležité z hlediska smluv s profesionálními hráči. Slíbil mi, že mi to později vysvětlí podrobněji (na této schůzce nebyl dostatečný časový prostor).
Dále, jsem já a pan Langer, jako noví zastupitelé, projevili zájem o transparentnost financování hokeje. Na to jsme obdrželi informaci, že veškeré podrobné informace má město k dispozici. Pan primátor následně zajistil informační schůzku všech zastupitelů (proběhne v blízké budoucnosti), na které by nám měly být zodpovězeny všechny otázky. Toto vítám.
Všichni zástupci města (tedy včetně mě) opakovaně ujistili zástupce druhé strany o tom, že hokej v Hradci Králové chceme.
Dále se jednalo o tom, že bude bod Návrh na poskytnutí finančních prostředků na krytí předpokládané ztráty z provozu zimního stadionu v sezóně 2019/2020 společnosti Mountfield HK znovu zařazen do programu zastupitelstva 25.6.2019. Z tohoto jednání jsem se omluvil, protože mám předem sjednané důležité pracovní povinnosti.
V závěru schůzky otevřel pan Schön otázku nutnosti stavební investice do zimního stadionu. Ale o tomto bodu jsme se podrobněji nestihli bavit.

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Pavel Vrbicky - Předseda klubu Piráti
ostatní účastníci:
Mountfield a.s.: Ing Miroslav Schön - místopředseda představenstva, Aleš Hrouda – Marketing Director, Attorney: David Jaroš, LL.D., Statutární město Hradec Králové: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. – primátor, Ing. Martin Soukup - Předseda klubu ODS, Jiří Langer - Předseda klubu ANO
Pavel Vrbicky
publikováno: 6. 6. 2019 20:07 permalink

Sešel jsem se s Martinem Soukupem, předsedou Zastupitelského klubu ODS. Tématem jednání bylo téměř výhradně financování hokejového klubu Mountfield. Projevil jsem pochybnost o transparentnosti toku peněz. On mi doporučil návštěvu pana Mokrena na Magistrátu a pana Kmoníčka z Mountfieldu. Oba pánové nám prý uspokojivě vysvětlí transparentnost finančních toků.
Dalším tématem byla Dohoda o výkonu akcionářských práv mezi městem Hradec Králové a společností Mountfield a.s. Informoval jsem pana Soukupa, že jsme ještě v rámci Zastupitelského klubu nepřijali žádný postoj k této Dohodě, ale že tak učiníme cca do týdne. Dále jsem ho upozornil, že podle mého názoru tato smlouva v několika bodech neodpovídá dobrým mravům a je pro město nevýhodná. Další jednání bude za týden u primátora.
Toto je pouze zápis ze schůzky, který ještě nebyl komunikován s našimi zastupiteli, ani v MSHK.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Pavel Vrbicky
ostatní účastníci:
Martin Soukup, předseda zastupitelského klubu ODS
Pavel Vrbicky
publikováno: 1. 6. 2019 18:01 permalink

Sešel jsem se s Jiřím Langrem, jako novým předsedou Zastupitelského klubu ANO (na stránkách Magistrátu zatím nepotvrzeno). Jednali jsme hlavně o komunikaci mezi námi, jako opozicí a jimi, jako koalicí. Výsledek:
- Chceme spolu začít komunikovat
- Co nejdříve svoláme pracovní schůzku všech zástupců zvolených stran a otevřeme jednání o Územním plánu. Budeme hledat shodu a ANO se nebrání provedení změn ve stávajícím návrhu ÚP.
- My a ANO se budeme přes prázdniny scházet na pracovních setkáních a vzájemně si odladíme koncepci nejdůležitějších investic a kroků do konce volebního období + určitou vizi na další volební období.
Toto je pouze zápis ze schůzky, který ještě nebyl komunikován s našimi zastupiteli, ani v MSHK.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Pavel Vrbicky
ostatní účastníci:
Jří Langer, předseda zastupitelského klubu ANO v HK
Pavel Vrbicky
upraveno: 1. 6. 2019 22:52 historie úprav
publikováno: 1. 6. 2019 17:57 permalink

Naše první setkání jako předsedů zastupitelských klubů. Nezávisle a celkem povrchně jsme probírali hradecká komunální témata. Na závěr jsem pana Marka požádal o podporu při hlasování o místopředsedkyni Kontrolního výboru. Chceme tam prohlasovat Táňu Šormovou (KSČM) protože, kromě nás je z jediné opoziční strany, která se nepodílela na minulém vedení města. Pan Marek s podporou souhlasil a slíbil mi informovat v tomto smyslu zástupce ANO ve výboru.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
zaplatil jsem mu čaj (jako omluvu, že jsem přišel pozdě)
naši účastníci:
Pavel Vrbicky
ostatní účastníci:
Pavel Marek - předseda zastupitelského klubu ANO v Hradci Králové
Pavel Vrbicky
publikováno: 2. 2. 2019 9:55 permalink

Zeptal jsem se na koncepci v oblasti Dostupného a sociálního bydlení. Koncepce není, nevíme kolik bytů budeme potřebovat do budoucna a kolik jich chceme postavit. Paní Pourová projevila zájem na tomto tématu spolupracovat. Slíbili jsme si, že zůstaneme v kontaktu a budeme téma rozvíjet.

přijaté výhody:
káva
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Pavel Vrbicky
ostatní účastníci:
Judr. Věra Pourová (ANO), náměstkyně pro oblast správy majetku města a městských organizací
Pavel Vrbicky
upraveno: 2. 2. 2019 9:50
publikováno: 2. 2. 2019 9:49 permalink
28. 1. 2019

Messengerový kontakt - Martin Dvořák (státní úředník, bývalý primátor HK) se nám nabízí jako kandidát do Senátu. Velmi předběžně jsem ho informoval o nutnosti projít krajskými primárkami a o tom, že kandidátů máme víc.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Pavel Vrbicky
ostatní účastníci:
Martin Dvořák
Pavel Vrbicky
publikováno: 2. 2. 2019 9:43 permalink

Společný oběd. Pan Holásek žádá podporu Pirátů v Senátorských volbách. Informoval jsem ho o tom, že o kandidátovi teprve začínáme přemýšlet a že kandidátů bude určitě víc. Dále o nutnosti projít našimi krajskými primárkami. Dál jsem ho žádal o podporu klubu zastupitelů HDK při hlasování o místopředsedkyni Kontrolního výboru, kam navrhujeme paní Šormovou (KSČM). HDK nás v tomto nepodpoří, chtějí svého místopředsedu.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Pavel Vrbicky
ostatní účastníci:
Jan Holásek
Pavel Vrbicky
publikováno: 2. 2. 2019 9:35 permalink
13. 10. 2018

Pátek 12.10.2018 Hradec Králové

Schůzka - vyjednávání o široké koalici: Piráti (Pavel Vrbický, Jan Zeman, Luboš Špaček), ODS (p. Bláha, Václav Řehoř, Michal Moravec + 1), Koalice pro Hradec (Aneta Maclová, Hanka Šimáčková, Jirka Vojáček), HDK (p. Sova, Jan Holásek, Pavlína Springerová).

Druhé kolo jednání o postech, personálním obsazení a programu. Pokračování bude příští týden.

Nabízené výhody: žádné

přijaté výhody:
káva
Pavel Vrbicky
publikováno: 13. 10. 2018 13:17 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
10. 10. 2018

Včera 9.10. večer se v Hradci Králové sešly vyjednávací týmy těchto stran: Piráti, ODS, HDK a Koalice pro Hradec. Představili jsme si vzájemně své návrhy a postoje a dohodli se, že se všichni musí poradit se svou místní členskou základnou na dalším postupu. Pravděpodobně se opět sejdeme někdy koncem týdne. Případné občerstvení jsme si platili každý sám. Žádné výhody nebyly nikým přijaty ani darovány.

Pavel Vrbicky
publikováno: 10. 10. 2018 22:26 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz