Profil autora
jméno:
Lukas Kolarik
přidal kontaktů:
13
profil na Pirátském fóru:
lukas.kolarik

Sešel jsem se krátce s panem doktorem Kučerou ve věci novely exekučního řádu.
Jako mluvčí této platformy prosazuje plnou teritorialitu, tak jak je obsažena v našem návrhu.
Schůzka se týkala hlavně našeho a vládního návrhu zákona, krátce jsem se dotkli dalších problému v exekuční praxi.

naši účastníci:
Lukáš Kolářík
ostatní účastníci:
JUDr. Ing. Petr Kučera
Lukas Kolarik
publikováno: 4. 12. 2019 11:36 permalink

V pondělí proběhla schůzka se starostou města Jindřichův Hradec panem inženýrem Mrvkou. Došlo k naplnění usnesení krajského fóra, které požadovalo výpověď koaliční smlouvy. To proběhlo. Pan starosta s tím seznámí radu dnes na jejím jednání. Závěrem jsem probrali ještě téma krajských a senátních voleb a politickou situaci v Kraji. Za předsednictvo jsem se zúčastnil já a Zuzana Kudláčková.

naši účastníci:
Lukáš Kolářík Zuzana Kudláčková
ostatní účastníci:
Stanislav Mrvka
Lukas Kolarik
publikováno: 23. 10. 2019 14:06 permalink

26.9.2018 jsem ve ve sněmovně, ve Státních aktech sešel s ředitelem firmy OKsystem - Vítězslavem Cimlem. Tématem našeho setkání byla situace ohledně IT systémů na MPSV, která jeho firma dlouhodobě dodává. Diskutovali jsme o různých možnostech řešení této problematiky a také o mých mediálních vystoupeních v této věci v poslední době. Došlo k vyjasnění některých detailů.

Zároveň byla zástupcům Pirátské strany nabídnuta možnost přijít se podívat do sídla firmy a prohlédnout si datacentrum a zázemí firmy.

přijaté výhody:
nabídka prohlídky firmy
naši účastníci:
Lukas Kolářík
ostatní účastníci:
Vítězslav Ciml
Lukas Kolarik
publikováno: 27. 9. 2019 10:22 permalink

Dnes jsem se sešel s panem Borovkou, se kterým vedeme soudní spor ohledně článku, který vyšel na našem webu a FB. Probírali jsme zmíněný článek a faktický stav věci. Předložil mi písemnosti vyvracející některá tvrzení z článku. Také jsme probírali možnosti případného smíru a domluvili se, že je přetlumočím dále českobudějovickému sdružení. Slíbil jsme mu, že se poté ozvu s nějakým výsledkem.

naši účastníci:
Lukas Kolarik
ostatní účastníci:
Martin Borovka
Lukas Kolarik
publikováno: 1. 4. 2019 13:27 permalink

Dnes jsem se sešel s Martinem Kubou, diskutovali jsme nadcházející krajské volby a případná společná témata našich stran. Také jsme se dotkli práce v Parlamentu a na ministerstvech. Řeč se také stočila na energetiku a technické řešení jeho produktů.

Ze schůzky nebyl žádný výstup.

naši účastníci:
Lukáš Kolářík
ostatní účastníci:
Martin Kuba
Lukas Kolarik
publikováno: 1. 4. 2019 13:11 permalink

Sešel jsem se na svou žádost na ministerstvu s lidmi kteří pracovali na rozvoji IT systémů
účastníci:
- náměstkyně Iva Merhautová
- ředitel Jiří Károly - Rozvoj a bezpečnost IT
-býv. náměstek Robert Baxa - rozpočet

Tématem byla neutěšená situace v IT na MPSV a situace v rozpočtu IT projektů.
Vzhledem k tomu, že díky nerozvážné systematizaci náměstkyně Merhautová a ředitel Károly na svých pozicích končí, cílem schůzky bylo vytěžit co nejvíce informací.
Dostal jsem ucelené informace a podklady o situaci v IT na MPSV i historických souvislostí a čerpání rozpočtu na jednotlivé projekty.

naši účastníci:
Lukas Kolarik
ostatní účastníci:
Merhautová Baxa Károly
Lukas Kolarik
upraveno: 6. 12. 2018 20:30
publikováno: 6. 12. 2018 19:29 permalink
31. 8. 2018

Ve středu 29.8. jsem se setkal s panem Danielem Klímou ze společnosti Czech Industrial Development s.r.o

Tématem naší schůzky byl pozměňovací návrh poslankyně Levové k novele insolvenčního zákona.

Přijaté výhody nic

Poskytnuté nic

Lukas Kolarik
publikováno: 31. 8. 2018 23:36 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
20. 6. 2018

Ve středu 13.7.2018 jsem se ve Státních aktech setkal s paní Bc. Carlou Cizovou, MBA a a panem Mgr. Pavlem Černým pplk. v.v. - autorem petice "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní" . Tématem debaty byla situace ohledně implementace Směrnice Evropského parlamentu a rady 2017/853 a možných řešení situace tak, aby nedošlo k odzbrojení legálních držitelů zbraní. Také se debatovalo o možnostech využití ozbrojených občanů k zajištění vnitřní bezpečnosti státu a případných možnostech úpravy ústavy a jiné legislativy.

Výhody: 0/0

Lukas Kolarik
publikováno: 20. 6. 2018 19:17 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 3. 2018

V úterý 13.4.2018 jsem se já Lukáš Kolářík a Ivan Bartoš setkali na jejich žádost s:

JUDr. Milan Štěpánek, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR

Libuše Branná, 1. místopředsedkyně NOS PČR

JUDr. Petr Tomek, člen předsednictva NOS PČR za policii

Petr Cieluch, člen předsednictva za vězeňskou službu.

Tématem byla převážně situace u policie, platy a služební výhody, problematika vězeňské služby apod.

přijaté výhody:
Těžítka s motivem NOS
poskytnuté výhody:
Káva
Lukas Kolarik
publikováno: 16. 3. 2018 18:44 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 2. 2018

Ve středu 7.2. jsem se v Písku setkal s panem Kubou, předsedou jihočeské ODS

Šlo převážně o vzájemné seznámení se a diskuzi nad nadcházejícími komunálními volbami.

Zazněla i nabídka společného postupu v těchto volbách. Tuto informaci jsem předal do regionů.

Poskytnutá výhoda: nic

Přijatá výhoda: oběd

Lukas Kolarik
publikováno: 12. 2. 2018 20:07 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz