Profil autora
jméno:
Josef Pavlovic
přidal kontaktů:
19
profil na Pirátském fóru:
josef.pavlovic

V úterý 3. března od 15h proběhla ve státních aktech schůzka s Martinem Madejem, tématem byla energetická koncepce ČR pro 21. století.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
kafe
naši účastníci:
Petr Třešňák Petr Pleticha, Josef Pavlovic
ostatní účastníci:
Martin Madej, Analytik Výzkumného centra AMO
Josef Pavlovic
publikováno: 13. 7. 2020 21:22 permalink

Předmět diskuze:
Zákon o podporovaných zdrojích a IRR hodnotách pro jednotlivé zdroje. Ze strany komory nepadl žádný požadavek na přípravu nějakých pozměňovacích návrhů. Dle jejich sdělení spíš chtěli slyšet náš názor.
My jsme prezentovali náš postoj založený na maximální technologické neutrality, byť s přihlédnutím k rozdílnosti jednotlivých zdrojů by měl být přístup nejspíše rozdělen na palivové a nepalivové zdroje.

přijaté výhody:
voda
naši účastníci:
Ondřej Polanský, Petr Třešňák
ostatní účastníci:
Komora OZE: Tomáš Hardt, Jan Habart
Josef Pavlovic
publikováno: 18. 6. 2020 12:26 permalink

V pondělí od 13h proběhla v pražském PICE schůzka ve formátu Olga Richterová, Josef Pavlovic, pí Novotná, Michal Beník a Přemysl Nováček.
V rámci této schůzky se diskutovali detaily k českému předsednictví EU v roce 2022. Pánové se účastnili příprav a realizace předchozího předsednictví a upozorňovali na možná rizika při pořádání ve formátu, který vláda připravuje.
Dále jsme se dotkli bytové problematiky nebo aktuální situace ve zdravotnictví.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
káva, voda
naši účastníci:
Olga Richterová, Josef Pavlovic,
ostatní účastníci:
Michal Beník, Přemysl Nováček, pí Novotná.
Josef Pavlovic
publikováno: 6. 9. 2019 13:48 permalink

Během cesty z konference ENEF v ČNB, na zastávku tramvaje na Náměstí republiky se mi p. Hampel snažil vysvětlit, jaké negativní dopady bude mít zrušení tržních podílů v zákoně o léčivech. Vysvětlil jsem mu, že dle mě, současný systém nefunguje, že kromě varianty úplného zrušení tržních podílů zvažuji načíst i PN opačného charakteru, který by dal SUKLu jasné kompetence ke stanovování tržních podílů a jejich zveřejňování na webových stránkách. Dále jsem dodal, že toto téma by se mělo odložit až na příchod novely zákona o léčivech řešící emergentní systém do sněmovny, a určitě toto téma nesouvisí s řešením lékového záznamu a bylo by vhodnější se o tržních podílech bavit až v momentě, kdy bude zákon o léčivech novelizován kvůli emergentnímu systému.

Mgr. Marek Hampel
Předseda představenstva Grémia majitelů lékáren
Koordinátor segmentu a skupiny poskytovatelů lékárenské péče DŘ

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Petr Třešňák
ostatní účastníci:
Marek Hampel
Josef Pavlovic
publikováno: 6. 5. 2019 15:12 permalink

Ve čtvrtek 2.5.2019 proběhla schůzka s p. profesorem Duškem a jeho kolegou Blahou, kdy nám představili aktuální stav elektronizace zdravotnictví a problémy, kterým čelí. Ondřej Profant a Petr Třešňák představili dotazy k tomu jak budou fungovat ukazatele kvality péče, portál zdravotnictví, (zda budou vpuštěny další subjekty nebo si to MZd uzavře jen pro sebe) a na konci proběhl i odhad nákladů spojených s elektronizací českého zdravotnictví.
Zajímal nás aktuální vývoj v paragrafovém znění a domluvili jsme se na pravidelné spolupráci a prezentacích aktuálních stavů.
Pošleme své dotazy do poloviny května.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
káva, čaj
naši účastníci:
Petr Třešňák, Ondřej Profant, Josef Pavlovic
ostatní účastníci:
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. a jeho kolega s UZISu, p. Blaha
Josef Pavlovic
publikováno: 2. 5. 2019 13:53 permalink

Na základě žádosti pana PharmDr. Lubomíry Chudoby, proběhla krátká schůzka v aktech nad lékovým záznamem. Diskutovali jsme nad naší variantou OPT-IN/OPT-OUT pro tento záznam. Původně lékárníci hájili také povinné přihlášení do systému, ale po upravách ze strany Mzd změnili názor a chtějí podstatně rozšířit množství míst, kde se člověk může odhlásit ze systému lékového záznamu. (u lékařů a lékárníků, u kterých o tom pacienti projeví zájem)
Navzájem jsme si představili svoje názory, byť jsme asi shodu nenašli.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Josef Pavlovic, Petr Třešňák
ostatní účastníci:
Lubomír Chudoba
Josef Pavlovic
publikováno: 1. 5. 2019 23:37 permalink

Schůzka s paní Petrenko, zástupkyní pacientských organizací.
- debata o důvodu *OPT-IN, OPT-OUT* u lékového záznamu
- debata o povinnosti poskytovatelů zdravotní péče dávat informace o tom co přesně dali pacientovi a zmínit v propouštěcí zprávě (např. k odhalení nekvalitních implantátů).
- PN p. Nachera, jeho výhody a nevýhody k lékovému záznamu
- emergentní systém

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Josef Pavlovic, Petr Třešňák
ostatní účastníci:
Jana Petrenko
Josef Pavlovic
publikováno: 24. 4. 2019 14:24 permalink

Schůzka v aktech s p. Smržem - předání informací o zadání studie u p. profesora Briana k přechodu na obnovitelné zdroje. Dále nás p. Smrž požádal o pomoc při prezentaci a uspořádání semináře k obnovitelným zdrojům ve sněmovně, jakmile bude studie dokončena. Až se seznámí se studií, tak by neměl být problém podobný seminář uspořádat se spolupráci s Danou Balcarovou.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Josef Pavlovic, Petr Třešňák
ostatní účastníci:
Smrž Miroslav
Josef Pavlovic
publikováno: 24. 4. 2019 14:23 permalink

Ve středu 5.12. jsme se krátce sešli s p. Markem Rojíčkem, předsedou ČSÚ, cílem bylo prezentovat pirátský návrh na volbu do SR a DR Zdravotních pojišťoven, kdy počítáme s tím, že infrastrukturu by zajišťoval právě ČSÚ.
Schůzky se zúčastnil i Zdeněk Hřib a Marek Paris jako autoři věcného záměru této volby.
Dále byli přítomni zaměstnanci ČSÚ a také právník z Ministerstva zdravotnictví.

přijaté výhody:
Káva, voda
poskytnuté výhody:
informace o našem návrhu do volby SR
naši účastníci:
Josef Pavlovic, Zdeněk Hřib, Marek Paris
ostatní účastníci:
Marek Rojíček, a další zaměstnanci ČSÚ
Josef Pavlovic
publikováno: 12. 4. 2019 10:21 permalink

23.1.2018
Předmětem schůzky byla diskuze nad naplňování ASEK a dalším rozvoji energetiky v ČR. Michal Šnobr m.j. prezentoval své postoje k rozvoji jaderné energetiky. Tedy primárně v současnosti prodlužovat životnost současných jaderných elektráren, avšak nestavět nové jaderné bloky. Další rozvoj energetiky v nejbližší době by měl být založen na OZE a stavbě paroplynových elektráren, které mají investiční náklady na 1/10 investice do JE.
Od dob výstavby Temelína nebyl v Evropě dokončen jiný jaderný bloky. Teď se po dlouhé době staví ve Finsku a Francii - oba projekt zpožděné a několikanásobně předražené. ČEZ a ČR zatím stále počítá s cenou 100 miliardách za blok. V Americe se nyní dostavuje jediná jaderka a tam vychází blok na 300 miliard korun.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
kafe, voda
naši účastníci:
Petr Třešňák, Martin Jiránek, Lukáš Černohorský
ostatní účastníci:
Michal Šnobr
Josef Pavlovic
publikováno: 31. 1. 2019 13:45 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz