Profil autora
jméno:
Martin Mareda
přidal kontaktů:
25
profil na Pirátském fóru:
martin.mareda

Setkání na žádost pana Kořenského jednatele firmy K.O.K. spol. s.r.o.. Nabídnut dar na komunální volby ve výši 20.000 Kč. Pan Kořenský sponzoruje některé volební strany před komunálními volbami pravidelně.
Poděkoval jsem za nabídku a informoval jsem o procesu schválení uvnitř MS. Dám mu, co nejdříve vědět výsledek.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Martin Mareda
Martin Mareda
publikováno: 4. 7. 2022 13:34 permalink

Téma schůzky : vhodné pozemky na FVE pro výrobu vodíku, diskuse o možnostech směn s Jčk, perspektiva průmyslové zóny.
Vše bude prodiskutováno na RM.

přijaté výhody:
káva
naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
p. Nejdl, p. Doležal
Martin Mareda
publikováno: 26. 1. 2022 9:15 permalink

Byl jsem informován o žádosti mysliveckého sdružení a důvodech o koupi městského pozemku, kde maji stavbu na norování. Zůčastnil jsem se i prohlídky objektu. Vysvětlil jsem postup zprocesování jejich žádosti.

naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
p. Nezvedová, p. Falada
Martin Mareda
publikováno: 7. 1. 2022 11:24 permalink

V. Dohnal byl informován o žádosti na jeho účasti na kandidátce. Vysvětlena možnost, jak se tam dostat. Promyslí to a dá vědět, zatím není rozhodnut, zda vůbec za někoho kandidovat.

přijaté výhody:
zaplacení útraty -cca 80Kč,-
naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
Mgr. Vít Dohnal
Martin Mareda
publikováno: 7. 1. 2022 11:19 permalink

Dne 13.5. 2021 jsem se sešel s majiteli firmy K.O.K. REAL s.r.o., která vlastní část pozemků pod připravovanou přeložkou Tesco-Kaufland. Schůzka bez žádného výsledku. Budeme ale i nadále v kontaktu.

naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
Václav Kořenský, Martin Kořenský
Martin Mareda
publikováno: 13. 5. 2021 18:38 permalink

Dne 7.4. 2021 jsme se setkali se zastupitelkou za ODS paní Bc. Ravandi. Tématy byla stavba srážecí stanice na fosfor, změna územního plánu v souvislosti se ZOO, podpora osadních výborů a situace v zastupitelstvu.

naši účastníci:
Martin Mareda, Václav Klecanda, Miloš Tuháček,
Martin Mareda
publikováno: 12. 4. 2021 10:23 permalink

Dne 31.7. 2020 jsme se sešli s RNDr. Evženem Korcem (ředitelem ZOO Tábor ) a jeho asistentem p. Chalupou. Cílem setkání bylo vysvětlit si naše názory na postup při realizaci změny územního plánu, která má legalizovat černé stavby v prostoru ZOO. Přislíbili jsme, že budeme (my tři) pro variantní trasu do ZOO, která má vést mimo obytnou zónu a která změnu posune dál. (Cesta musí být vystavěna na náklady majitele). Důrazně jsme ale také upozornili, že pokud se v této věci nebude nic dít z jejich strany do finálního rozhodnutí o změně, nemusíme finální změnu odsouhlasit.

přijaté výhody:
knihy , káva, limonáda, dezert, neveřejné krmení medvědů a velbloudů
naši účastníci:
Martin Mareda, Václav Klecanda, Jan Příbramský
ostatní účastníci:
Evžen Korec, p. Chalupa
Martin Mareda
publikováno: 1. 8. 2020 17:19 permalink

Dne 8.6. 2020 se část ZK sešla s jednatelem Ing. O. Semerákem z Bytesu. Cílem bylo seznámit se se strategickým plánem v případě táborské teplárny(TTa), kde má Bytes (jako městské s.r.o.) menšinu akcií. Byli jsme seznámení i s finančním plánem společnosti,předpokládaným vývojem ceny tepla v dalších letech a s vyšetřováním TTa od ERÚ.

přijaté výhody:
káva
naši účastníci:
Martin Mareda, Václav Klecanda, Miloš Tuháček
ostatní účastníci:
Ing. Ondřej Semerák
Martin Mareda
publikováno: 9. 6. 2020 14:11 permalink
6. 5. 2020

Dne 6.5. 2020 jsme se celý zastupitelský klub Pirátů sešli s představiteli VST (Vodárenská společnost Táborsko) p. ředitelem L. Tomancem a technickým náměstkem O. Zimmelem. Cílem bylo získat informace o plánovaných vodohospodářských investicích v táborských příměstských částech Hlinice a Stoklasná Lhota. Především nás zajímaly variantní možnosti realizací a finanční analýzy různých variant. Ke slovu přišly i zkušenosti s moderními trendy ve vodohospodářství a možnými realizacemi v Táboře. Od obou odborníků jsme se dozvěděli veskrze kvalifikované a srozumitelné informace.

přijaté výhody:
voda
naši účastníci:
Martin Mareda, Václav Klecanda, Jan Příbramský, Miloš Tuháček
ostatní účastníci:
Ing. Lubor Tomanec , Oldřich Zimmel
Martin Mareda
publikováno: 7. 5. 2020 20:57 permalink

Dne 5.3. jsem se sešel s RNDr. Luďkem Šídlem ohledně plánované analýze Dostupnosti primární zdravotní péče v ORP Tábor. Domluvím zprocesování analýzy u vedení města.

přijaté výhody:
zaplacená horká čokoláda
naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
RNDr. Luděk Šídlo
Martin Mareda
publikováno: 6. 3. 2020 10:58 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz