Profil autora
jméno:
Martin Mareda
přidal kontaktů:
21
profil na Pirátském fóru:
martin.mareda

Dne 13.5. 2021 jsem se sešel s majiteli firmy K.O.K. REAL s.r.o., která vlastní část pozemků pod připravovanou přeložkou Tesco-Kaufland. Schůzka bez žádného výsledku. Budeme ale i nadále v kontaktu.

naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
Václav Kořenský, Martin Kořenský
Martin Mareda
publikováno: 13. 5. 2021 18:38 permalink

Dne 7.4. 2021 jsme se setkali se zastupitelkou za ODS paní Bc. Ravandi. Tématy byla stavba srážecí stanice na fosfor, změna územního plánu v souvislosti se ZOO, podpora osadních výborů a situace v zastupitelstvu.

naši účastníci:
Martin Mareda, Václav Klecanda, Miloš Tuháček,
Martin Mareda
publikováno: 12. 4. 2021 10:23 permalink

Dne 31.7. 2020 jsme se sešli s RNDr. Evženem Korcem (ředitelem ZOO Tábor ) a jeho asistentem p. Chalupou. Cílem setkání bylo vysvětlit si naše názory na postup při realizaci změny územního plánu, která má legalizovat černé stavby v prostoru ZOO. Přislíbili jsme, že budeme (my tři) pro variantní trasu do ZOO, která má vést mimo obytnou zónu a která změnu posune dál. (Cesta musí být vystavěna na náklady majitele). Důrazně jsme ale také upozornili, že pokud se v této věci nebude nic dít z jejich strany do finálního rozhodnutí o změně, nemusíme finální změnu odsouhlasit.

přijaté výhody:
knihy , káva, limonáda, dezert, neveřejné krmení medvědů a velbloudů
naši účastníci:
Martin Mareda, Václav Klecanda, Jan Příbramský
ostatní účastníci:
Evžen Korec, p. Chalupa
Martin Mareda
publikováno: 1. 8. 2020 17:19 permalink

Dne 8.6. 2020 se část ZK sešla s jednatelem Ing. O. Semerákem z Bytesu. Cílem bylo seznámit se se strategickým plánem v případě táborské teplárny(TTa), kde má Bytes (jako městské s.r.o.) menšinu akcií. Byli jsme seznámení i s finančním plánem společnosti,předpokládaným vývojem ceny tepla v dalších letech a s vyšetřováním TTa od ERÚ.

přijaté výhody:
káva
naši účastníci:
Martin Mareda, Václav Klecanda, Miloš Tuháček
ostatní účastníci:
Ing. Ondřej Semerák
Martin Mareda
publikováno: 9. 6. 2020 14:11 permalink
6. 5. 2020

Dne 6.5. 2020 jsme se celý zastupitelský klub Pirátů sešli s představiteli VST (Vodárenská společnost Táborsko) p. ředitelem L. Tomancem a technickým náměstkem O. Zimmelem. Cílem bylo získat informace o plánovaných vodohospodářských investicích v táborských příměstských částech Hlinice a Stoklasná Lhota. Především nás zajímaly variantní možnosti realizací a finanční analýzy různých variant. Ke slovu přišly i zkušenosti s moderními trendy ve vodohospodářství a možnými realizacemi v Táboře. Od obou odborníků jsme se dozvěděli veskrze kvalifikované a srozumitelné informace.

přijaté výhody:
voda
naši účastníci:
Martin Mareda, Václav Klecanda, Jan Příbramský, Miloš Tuháček
ostatní účastníci:
Ing. Lubor Tomanec , Oldřich Zimmel
Martin Mareda
publikováno: 7. 5. 2020 20:57 permalink

Dne 5.3. jsem se sešel s RNDr. Luďkem Šídlem ohledně plánované analýze Dostupnosti primární zdravotní péče v ORP Tábor. Domluvím zprocesování analýzy u vedení města.

přijaté výhody:
zaplacená horká čokoláda
naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
RNDr. Luděk Šídlo
Martin Mareda
publikováno: 6. 3. 2020 10:58 permalink
17. 2. 2020

2. února mě oslovil emailem p. Plachý na základě mého článku v Novinách táborské radnice o dostupnosti zdravotní péče. Jeho otázka se týkala rekonstrukce jeho nemovitosti na zdravotnické zařízení a nějaké možné participace města. Odkázal jsem ho na veřejnou besedu, kde rádi uslyšíme jakékoliv podněty z řad veřejnosti a odborníků. Současně jsem ale napsal, že si moc nedokážu představit nějaký dotační titul, který by mířil na rekonstrukci soukromého objektu a že nedostatek prostor pro ordinace není to jádro problému.

naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
p. Plachý
Martin Mareda
publikováno: 17. 2. 2020 18:34 permalink

Dne 17.2. 2020 jsem se jednotlivě setkal s vedením dvou neziskových organizací Cheiron T a Hospic Jordán. Tématem bylo seznámení se s jejich činností a především získání náhledu v problematice jejich financování. Některé z jejich podnětů otevřu na nejbližší sociální komisi (např. víceleté financování)

naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
Roman Varga, Lucie Šebánková, Tereza Pacalajová(Cheiron T)/Marie Sovadinová, Lucia Kopřivová Markovová(Hospic Jordán)
Martin Mareda
upraveno: 17. 2. 2020 18:28
publikováno: 17. 2. 2020 18:27 permalink

Dnes jsem měl schůzku s Mgr. V. Dohnalem, právníkem klientky, jejíž žádost na prominutí poplatku z prodlení jsme řešili na Komisi pro pohledávky, které jsem předsedou. Informoval jsem ho o důvodech nedoporučení schválení žádosti pro zastupitelstvo a obecně informoval o kritériích pro posuzování žádosti. Pokud se změní situace žadatelky nebo nastanou nové skutečnosti může si zažádat znovu o prominutí.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
Mgr. V. Dohnal
Martin Mareda
publikováno: 25. 10. 2019 14:49 permalink

Schůzka s potencionální nominantkou na dozorčí radu VST Tábor Ing. Hanou Randovou (Tábor sobě). Konzultovány kompetence k působení v DR a zkušenosti nominantky. Diskuse o minulých projektech ve vodohospodářství, které byly připravovány za působení Ing. Randové jako starostky města. Debata se závěrem stočila na neformální povídání o komunální, krajské a republikové politice.

přijaté výhody:
zaplacení útraty( po 3 džusech a jednom espresu)
naši účastníci:
Martin Mareda, Jan Příbramský
ostatní účastníci:
Ing. Hana Randová, Mgr. Martina Smětáková
Martin Mareda
publikováno: 22. 6. 2019 16:51 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz