Profil autora
jméno:
Martin Mareda
přidal kontaktů:
16
profil na Pirátském fóru:
martin.mareda

Dne 5.3. jsem se sešel s RNDr. Luďkem Šídlem ohledně plánované analýze Dostupnosti primární zdravotní péče v ORP Tábor. Domluvím zprocesování analýzy u vedení města.

přijaté výhody:
zaplacená horká čokoláda
naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
RNDr. Luděk Šídlo
Martin Mareda
publikováno: 6. 3. 2020 10:58 permalink
17. 2. 2020

2. února mě oslovil emailem p. Plachý na základě mého článku v Novinách táborské radnice o dostupnosti zdravotní péče. Jeho otázka se týkala rekonstrukce jeho nemovitosti na zdravotnické zařízení a nějaké možné participace města. Odkázal jsem ho na veřejnou besedu, kde rádi uslyšíme jakékoliv podněty z řad veřejnosti a odborníků. Současně jsem ale napsal, že si moc nedokážu představit nějaký dotační titul, který by mířil na rekonstrukci soukromého objektu a že nedostatek prostor pro ordinace není to jádro problému.

naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
p. Plachý
Martin Mareda
publikováno: 17. 2. 2020 18:34 permalink

Dne 17.2. 2020 jsem se jednotlivě setkal s vedením dvou neziskových organizací Cheiron T a Hospic Jordán. Tématem bylo seznámení se s jejich činností a především získání náhledu v problematice jejich financování. Některé z jejich podnětů otevřu na nejbližší sociální komisi (např. víceleté financování)

naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
Roman Varga, Lucie Šebánková, Tereza Pacalajová(Cheiron T)/Marie Sovadinová, Lucia Kopřivová Markovová(Hospic Jordán)
Martin Mareda
upraveno: 17. 2. 2020 18:28
publikováno: 17. 2. 2020 18:27 permalink

Dnes jsem měl schůzku s Mgr. V. Dohnalem, právníkem klientky, jejíž žádost na prominutí poplatku z prodlení jsme řešili na Komisi pro pohledávky, které jsem předsedou. Informoval jsem ho o důvodech nedoporučení schválení žádosti pro zastupitelstvo a obecně informoval o kritériích pro posuzování žádosti. Pokud se změní situace žadatelky nebo nastanou nové skutečnosti může si zažádat znovu o prominutí.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
Mgr. V. Dohnal
Martin Mareda
publikováno: 25. 10. 2019 14:49 permalink

Schůzka s potencionální nominantkou na dozorčí radu VST Tábor Ing. Hanou Randovou (Tábor sobě). Konzultovány kompetence k působení v DR a zkušenosti nominantky. Diskuse o minulých projektech ve vodohospodářství, které byly připravovány za působení Ing. Randové jako starostky města. Debata se závěrem stočila na neformální povídání o komunální, krajské a republikové politice.

přijaté výhody:
zaplacení útraty( po 3 džusech a jednom espresu)
naši účastníci:
Martin Mareda, Jan Příbramský
ostatní účastníci:
Ing. Hana Randová, Mgr. Martina Smětáková
Martin Mareda
publikováno: 22. 6. 2019 16:51 permalink

Schůzka s potencionálním nominantem na dozorčí radu VST Tábor Ladislav Šedivým (KSČM). Konzultovány jeho kompetence k působení v DR a zkušenosti z dřívějších postů. Diskuse o budoucím směřování VST i o možnostech kontrolní činnosti nominanta.

naši účastníci:
Martin Mareda, Václav Klecanda, Jan Příbramský
ostatní účastníci:
Ladislav Šedivý
Martin Mareda
publikováno: 22. 6. 2019 16:48 permalink

Setkání ohledně fungování Vodárenské společnosti Tábor. Diskuse o kompetencích členů DR s ohledem na blížící se nové koncesní řízení.

poskytnuté výhody:
zaplacení útraty - 3 piva
naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
Ing. Jiří Fišer
Martin Mareda
publikováno: 12. 5. 2019 18:13 permalink

Dne 13.2 2019 proběhla schůzka s týmem Komunitního centra Cheiron ohledně dotací na Housing first. Projednány možné formy spolupráce. Přislíbil jsem moji podporu, pokusím se sjednat schůzku s místostarostkami, které mají pod sebou sociální věci a majetek.

poskytnuté výhody:
příslib domluvení schůzky s místostarostkami
naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
Mgr. Roman Varga, Ing. Lucie Šebánková, Daniela Máchová
Martin Mareda
publikováno: 14. 2. 2019 12:11 permalink

29.ledna 2019 jsme se já a František Švadlena sešli s Petrem Nůskem, šéfem agentury A.R.G.O. kvůli Táborským setkáním (TS). Mluvili jsme o historii festivalu, jeho změně v čase, současné podobě a názorech na další vývoj a fungování. Dostali jsme se i k veřejným zakázkám na historické akce v rámci TS a efekt jejich hodnotících kritérií. Shodli jsme se, že pokud z veřejné a odborné diskuse vzejde potřeba inovace historického významu TS (historický festival vs. hudební festival), musí být kladen důraz na hodnotící prvek dramaturgie a ne cenu.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Martin Mareda
ostatní účastníci:
František Švadlena, Petr Nůsek
Martin Mareda
publikováno: 31. 1. 2019 21:46 permalink
28. 10. 2018

Dne 26.10. 2018 ve 20:15 jsme se sešli ve složení M. Mareda, J. Příbramský, M. Tuháček s vyjednávacím týmem Tábor 2020 (J. Fišer, Š. Pavlík, P. Havránek) a paní M. Petrovou za Jinak!. Jednali jsme o personálním obsazení Rady města a počtu radních možné koalice „14“. Výsledek: Piráti 1. místostarosta pověřený řízením odborů: Územního rozvoje, Životního prostředí a Odboru vnitřních věcí. Dále v gesci společnost TST a agenda Zdravého města a jeden neuvolněný radní.

Začali jsme probírat programové věci a dohodli se, že se další den znovu sejdeme na pokračování.

Dne 27.10. 2018 v 10:00 jsme pokračovali v jednání o programových věcech ve složení V. Klecanda, J. Příbramský, M. Tuháček(Piráti), J. Fišer, Š. Pavlík, P. Havránek (Tábor 2020), M. Petrová (Jinak!) a O. Bastlová (ČSSD). Po téměř pětihodinové diskusi jsme jednání zakončili podpisem Dohody o koaliční spolupráci s přílohou o volbě starosty, místostarostů a radních a s přílohou základních pilířů programového prohlášení.

přijaté výhody:
voda, slivovice
Martin Mareda
publikováno: 28. 10. 2018 17:49 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz