Profil autora
jméno:
Hana Ancincova
přidal kontaktů:
48
profil na Pirátském fóru:
hana.ancincova

Setkala jsem se se zástupkyněmi firmy Sun Drive Communication ohledně zavádění Rodinných pasů ve Zlínském kraji.
Se společností už realizujeme projekt "Senior pas". Schůzka se týkala zejména finančních nákladů na zavádění Rodinných pasů.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
káva, voda
naši účastníci:
Hana Ancincova
ostatní účastníci:
zástupkyně firmy Sun Drive Communication
Hana Ancincova
publikováno: 12. 11. 2022 10:15 permalink

Navštívila jsem sociální podnik 1. Valašská dílna zjistit v terénu, jak by kraj mohl více podpořit sociální podnikání. Dozvěděla jsem se informace o financování, provozu, přinosech sociálního podnikání atd.

přijaté výhody:
propagační předměty 1. Valašská dílna
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Hana Ancincova
ostatní účastníci:
Klimentová A.
Hana Ancincova
publikováno: 7. 10. 2022 16:13 permalink

V úterý 7. června jsem přijala zástupce firmy Alumbrado ohledně nabídky na pasportizaci objektů ZLK.
Schůzka byla obecného charakteru, nabídka jejich činnosti, u nás zajišťuje Energetická agentura Zlínského kraje.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
káva, voda
naši účastníci:
Hana Ancincova
ostatní účastníci:
Jakub Slačík, Pavel Uhlíř
Hana Ancincova
publikováno: 7. 7. 2022 14:50 permalink

Schůzka se zástupci společnosti Technokomplex Hungary ohledně postoje kraje k zařízením na zpracování odpadu. Shrnuta pozitiva a negativa, více se bude projednávat na osobní schůzce s osobní obhlídkou zařízení v Hruškách.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
káva, čaj, voda
naši účastníci:
Hana Ancincova,
ostatní účastníci:
p. Klacl, p. Benešík
Hana Ancincova
publikováno: 9. 3. 2022 16:15 permalink

Dne 13. ledna 2022 jsem se sešla s ředitelem ZŠ Štípa, panem Mgr. Lubomírem Klátilem. Tématem schůzky byla chystána ekologická olympiáda a možná podpora ze strany kraje. Pan ředitel byl informován o programu na podporu ekologických aktivit.

přijaté výhody:
hrnek
poskytnuté výhody:
dvě tašky propagačních materiálů s eko tématikou do chystané olympiády
naši účastníci:
Hana Ančincová
ostatní účastníci:
Lubomír Klátil
Hana Ancincova
publikováno: 19. 1. 2022 17:16 permalink

V úterý 12. ledna jsem se sešla v kanceláři společnosti ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s., s paní Jiřinou Bradovou, která je ředitelkou tohoto spolku. Předmětem schůzky byl dotační program na projekt Domovník. Společnost ARGO je jediná ve Zlínském kraji, která se zaměřuje čistě na romskou menšinu. Příprava programu bude probíhat skrz krajského koordinátora romských poradců.

přijaté výhody:
čaj
poskytnuté výhody:
dárková taška propagačních předmětů kraje
naši účastníci:
Hana Ančincová
ostatní účastníci:
Jiřina Bradová
Hana Ancincova
publikováno: 14. 1. 2022 11:11 permalink

Dne 7. ledna jsem se sešla se zástupci Agrární komory Zlínského kraje, včetně předsedy Jindřicha Šnejdrly. Jako kraj jsme byli požádáni o podporu tradičních akcí (Perla Zlínska, Regionální potravina). V rozpočtu kraje s podporou těchto akcí počítáme (podle aktuální Covid situace).

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
káva, voda
naši účastníci:
Hana Ančincová
ostatní účastníci:
Jindřich Šnejdrla a zástupci okresních poboček AK ZK
Hana Ancincova
publikováno: 8. 3. 2021 11:25 permalink

Schůzka s náměstkem primátora města Zlín panem Dufkem se nesla v duchu plánovaných projektů mezi městem Zlín a krajem v sociální oblasti. Jednali jsme o přesunu ZDVOPu do objektu v Mladcové, plán města Zlína na vybudování pobytového zařízení (výhledově do budoucna) a zájem kraje na vybudování azylového zařízení pro muže.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
káva, víno
naši účastníci:
Hana Ančincová
ostatní účastníci:
Aleš Dufek
Hana Ancincova
publikováno: 8. 3. 2021 10:42 permalink

Dne 6. ledna jsem se potkala s tajemníkem hnutí STAN Zlínského kraje Alešem Durďákem. Tématem byla situace po krajských volbách mezi hnutí STAN a Piráty, a také plánování zapojení krajských zastupitelů do nadcházející kampaně do Poslanecké sněmovny.

přijaté výhody:
propagační předměty hnutí STAN
poskytnuté výhody:
propagační předměty kraje
naši účastníci:
Hana Ančincová
ostatní účastníci:
Aleš Durďák
Hana Ancincova
publikováno: 8. 3. 2021 10:24 permalink

Schůzka s předsedou MRS z.s. se uskutečnila dne 5. ledna 2021. Předmětem schůzky bylo vzdělávání v oblasti životního prostředí, programy kraje na podporu těchto aktivit a podporu rybářství. Pan Javora projevil zájem na vytvoření memoranda o spolupráci rybářů a kraje.

přijaté výhody:
učebnice rybářského kroužku, kalendář
poskytnuté výhody:
propagační předměty kraje
naši účastníci:
Hana Ančincová
ostatní účastníci:
MVDr. Michael Javora
Hana Ancincova
publikováno: 8. 3. 2021 9:40 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz