Profil autora
jméno:
Zuzana Kudlackova
přidal kontaktů:
19
profil na Pirátském fóru:
zuzana.kudlackova

V úterý 5. 2. proběhla schůzka na půdě poslaneckého klubu Pirátů. Tématem byly regionální problémy ohledně zavádění dočasného/trvalé opatření obecné povahy v památkové zóně v Českých Budějovicích. Dalším tématem byly obecně obtíže občanů žijících v historických centrech měst, nebo ve větší míře zatížené turismem. Okrajově byly taktéž zmíněny soudní spory K. Pražáka s městem České Budějovice.

přijaté výhody:
Nic
poskytnuté výhody:
Přislíben kontakt na pražské pirátské zastupitele, kteří se potýkají s obdobnými problémy.
naši účastníci:
Zuzana Kudlackova, Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
K. Pražák, F. Pražák
Zuzana Kudlackova
publikováno: 11. 2. 2019 9:41 permalink

Dnes jsme se sešli se zástupci českobudějovické ODS kvůli naší snaze zabránit zbourání sportovní haly. Řešili jsem možnost navržení referenda zastupitelstvem, byli jsme upozorněni na dopady na fungování koalice. Dále jsme vysvětlili, že chceme podporovat občanskou aktivitu Zachraň halu a pomůžeme jim se sbíráním podpisů. ODS se aktivně do sběru podpisů nezapojí, protože mají rezervovaný postoj k referendu.

přijaté výhody:
voda, káva
naši účastníci:
Zuzana Kudlackova, Lukáš Mareš
ostatní účastníci:
Martin Kuba, Přemysl Horák, Zbyněk Sýkora
Zuzana Kudlackova
publikováno: 17. 1. 2019 16:27 permalink
14. 1. 2019

Dnes 14. 1. 2019 jsme se (Lukáš Kolářík, Zuzana Kudláčková, Jan Hošek) sešli s Karlem Pražákem. Tématem schůzky byla výstavba a rekonstrukce sportovišť v Českých Budějovicích a problémy s tím spojené. Pan Pražák nám stručně popsal své kroky ve sporech s městem. Řešili jsem petici a případné referendum.

poskytnuté výhody:
Čaj
naši účastníci:
Zuzana Kudlackova
ostatní účastníci:
Lukáš Kolářík, Jan Hošek
Zuzana Kudlackova
publikováno: 14. 1. 2019 16:52 permalink
23. 10. 2018

22.10 se na půdě českobudějovické radnice se náš vyjednávací tým (L. Mareš, Sv. Mlčoch, Z. Kudláčková) sešel se zástupci vznikající koalice (za HOpB Juraj Thoma za ANO Jiří Svoboda). Předmětem schůzky byla naše role a vztah ke koalici ANO+HOpB+STAN, Čisté Budějovice+Společně pro Budějovice(TOP09, Lidovci a nez.) Deklarovali jsem, že hodláme být konstruktivní opozicí, a že se zapojíme do práce a rozvoji našeho města v souladu s naší startegií, zvláště v oboru IT a veřejné správy.

Zuzana Kudlackova
publikováno: 23. 10. 2018 10:26 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
23. 10. 2018

17.10 jsem se sešla na jeho žádost s doc. MUDr. Petrem Petrem, Ph.D. členem místní KDU-ČSL. Předmětem schůzky byl jeho pohled na možnosti Pirátů v povolebním uspořádání v Českých Budějovicích a příčiny neúspěchu kandidátky KDU-ČSL ve volbách. Jeho návrhy se s naším postojem neshodují a v některých bodech dokonce odporují naší povolební strategii, což jsem mu sdělila. Jeho názor na odštěpené Lidovce a jejich připojení ke kandidátce TOP09 považuji za pochopitelný, ale příliš vulgární.

Zuzana Kudlackova
publikováno: 23. 10. 2018 10:07 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
16. 10. 2018

Zprávy z ČB.

Dne 14. 10. se uskutečnila schůzka čtyř volebních stran a to v tomto zastoupení: HOpB -Juraj Thoma, Ivo Moravec, Piráti - Lukáš Mareš, Svatomír Mlčoch, Zuzana Kudláčková, Čisté Budějovice + STAN -Jan Mádl, Viktor Vojtko, TOP09 – Lidovci Štěpán Malík, Tomáš Trantina. Možná povolební spolupráce. My jsme akcentovali naši představu (viz povolební strategie) poměrného zastoupení všech nebo většiny zvolených. Jednotlivé strany vysvětlili své priority v případném koaličním partnerství a podmínky k jednotlivým matematickým variantám. Konkrétně jsme otevřeli téma sportovní haly, které se ve vyjednáváních jeví jako zásadní. Názory se celkem shodují. Programová kompatibilita může být předpokladem pokračování v jednáních v tomto formátu.

Výhod poskytnuté: nic

Dne 16. 10. se uskutečnila schůzka se zástupci ODS (Martin Kuba, Šebek Michal) v Čepici. Za Piráty tradičně L. Mareš, Z. Kudláčková, S. Mlčoch.Jednalo se především o naší povolební strategii, která jmenovitě uvádí, že nebudeme v koalici, ve které bude figurovat v radě Martin Kuba. Martina Kubu zajímalo, zdali je tato varianta úplně neprůchozí nebo jestli je možný z naší strany ústupek. Vysvětlili jsme mu, že změna povolební strategie je možná pouze se schválením místní členské základny a musel by k tomu být velmi vážný důvod a podstatné záruky. Shrnuto: nevidíme to příliš pravděpodobně. Dále jsme se věnovali způsobům řízení města, kdy Martin Kuba prosazuje otevřený projektový management s jedním silným manažerem. My dáváme větší důraz na participaci a týmovou práci, i když systém projektového řízení je nám blízký. Dále jsme na žádost sdělili, jaké agendy jsme schopni se zhostit tj. sociální věci, školství, životní prostředí, reforma samosprávy a IT. Mluvili jsme i o možnosti, že by jeden náměstek měl v gesci přímo IT.

poskytnuté výhody:
voda, příslib, že otevřeme diskuzi v místním fóru o případné změně povolební strategie. Nejdříve pravděpodobně na schůzce komunálního týmu.
Zuzana Kudlackova
publikováno: 16. 10. 2018 22:24 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
13. 10. 2018

Včera 12. 10. jsme se ve složení L. Mareš, Z. Kudláčová a S. Mlčoch setkali s Janem Mádlem (Čisté Budějovice). Probírali jsem vývoj v jednání zvláště s ohledem na postavení dvou nejmenších stran (STAN+Čisté Budějovice a Společně pro Budějovice+Top 09+Lidovci -obě uskupení po třech zastupitelských mandátech z 45) a jejich role a možnosti v matematicky možných koalicích. Dále jsem se bavili nad možnostmi parkování v ČB, využití stávajících parkovacích ploch, jejich přebudování případně změnu režimu. Řešili jsme i moderní způsoby parkování např ve vežích a pod zemí. Velmi okrajově jsme se dotkli i personálních otázek v radě města, šlo spíše o teoretizování a diskuzi o profesních kvalitách možných radních. Zatím jsem nenarazili na vážné rozpory.

Výhody žádné přijaté ani nabídnuté. Nic nebylo přislíbeno.

Zuzana Kudlackova
publikováno: 13. 10. 2018 7:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 10. 2018

Dne 11. 10. se v ČB na radnici setkal se náš vyjednávací tým (Lukáš Mareš, Zuzana Kudláčková, Svatomír Mlčoch) se zástupci ANO (Jiří Svoboda, František Konečný, Andrea Nádravská). Započali jsme další kolo vyjednávání. My bychom stále preferovali reprezentativní radu s co nejširším možným složením. Byli jsme dotázáni na možnou koaliční spolupráci s ANO (jestli to nemáme zakázáno atd.) Sdělili jsme, že se musíme držet naší povolební strategie, ale principiálně koalice s ANO není vyloučena. Představili jsme tedy našich 16 programových priorit a každou jsme probrali. Ve většině jsme se shodli. Jediný rozpor nastal v tématu nové sportovní haly. Zároveň jsme zdůraznili, že chceme otevřít radnici občanům.tj otevřené jednání komisí, zveřejňování materiálů atd.. ANO s tímto nemá problém. Nástin možné koalice byl řečen, nicméně my stále preferujeme co nejširší možné zastoupení a nic jsme nepřislíbili.

přijaté výhody:
byli jsme pozváni na prohlídku sportní haly
Zuzana Kudlackova
publikováno: 12. 10. 2018 10:17 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
10. 10. 2018

8. 10. 2018 proběhla schůzka Pirátů (Lukáš Mareš, Zuzana Kudláčková, Svatomír Mlčoch) s hnutím Občané pro Budějovice (Juraj Thoma, Ivo Moravec, Tomáš Chovanec). Řešili jsme náš návrh na reprezentativní složení rady s ohledem na skeptický postoj ODS a ostatních k tomuto návrhu. Varianta s omezením 10 % ( čímž se vyřadí KSČM z rady, ale měl by jim připadnout kontrolní výbor) je sice schůdnější i pro hOpB, ale stále to nevidí příliš realisticky. Dále jsme tedy prezentovali podmínky naší povolební strategie v případě klasického koaličního uspořádání. Zopakovali jsem, že jsou pro nás závazné a nepřekročitelné. Nemůžeme tedy vstoupit do koalice s KSČM, nesmí být v radě Martin Kuba (lídr ODS) a nesmí mít převahu bývalá radní koalice. Bavili jsme se i o jednotlivých investicích, které město čekají v příštím období a o jejich případné důležitosti. Celkem jsme se shodli. Došlo okrajově i na personální otázky. HOpB zajímalo jaké agendy jsme schopni se případně zhostit. Což je IT, reforma samosprávy, sociální věci, školství.

Zuzana Kudlackova
publikováno: 10. 10. 2018 22:34 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
8. 10. 2018

V Českých Budějovicích proběhlo první kolo vyjednávání se všemi zvolenými stranami. Za Piráty vždy v tomto složení: Lukáš Mareš (lídr) Zuzana Kudláčková (předsedkyně MS) Svatomír Mlčoch (nezávislý za Zelené)

V sobotu 6. 10. Večer jsme se setkali společně s představiteli HOpB (Juraj Thoma, Ivo Moravec), STAN+Čisté Budějovice(Viktor Vojtko, Jan Mádl) a Top09 (Tomáš Bouzek, Tomáš Trantina)+Lidovci (Šimon Heller, Štěpán Malík). V neděli 7. 10. dopoledne s vyjednávacím týmem Top09 +Lidovci a vyjednávacím týmem STAN+Čisté Budějovice, odpoledne s vyjednávacím týmem ANO (Jiří Svoboda, František Konečný, Petr Holický, Andrea Nádravská, Roman Kubíček), později s KSČM (Petr Braný, Jan Pikous). V pondělí dopoledne jsme se setkali s týmem ODS (Martin Kuba, Lucie Kozlová, Petr Maroš). Všem jsme představili naši povolební strategii a naši představu o reprezentativním složení rady. Reakce byly spíše rezervované až odmítavé.

Zuzana Kudlackova
publikováno: 8. 10. 2018 20:10 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz