Profil autora
jméno:
Veronika Murzynova
přidal kontaktů:
22
profil na Pirátském fóru:
veronika.murzynova

Návazná schůzka na téma taxikáři vs. Uber v Praze proběhla za účasti Petra Přenosila. Pan Hubata-Vacek zopakoval své argumenty, které mezitím již také několikrát poslal e-mailem, s tím, že P. Přenosil informace předá a pokud bude potřeba legislativního zásahu do zákona o taxislužbě, či jiného potřebného, bude se synchronizovat s poslaneckým klubem.

naši účastníci:
Ondřej Polanský, Petr Přenosil
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 17:51 permalink
17. 12. 2019

Proběhla schůzka ve složení Ondřej Polanský, Miloš Zmeškal, Michla Flesichhans na téma STK, rozvolňování a oprávnění k provozování STK. Domluvili jsme se na to, že další komunikace bude probíhat po ose Fleischhans - Zmeškal, který je resortním odborníkem na automobilovou dopravu a s problematikou STK je obeznámen.

naši účastníci:
Ondřej Polanský, Miloš Zmeškal, Veronika Murzynová
ostatní účastníci:
Michal Fleischhans
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 17:39 permalink

Schůzka s panem Vackem se týkala novely zákona o taxislužbě a problémech, které v Praze jako klasický taxikář vnímá ve stylu fungování Uberu. Zejména se jedná o zaměstnávání osob s cizí státní příslušností, kdy údajně dochází k obcházení pravidel.
Vzhledem k tomu, že problém se týká především Prahy, přislíbil Ondřej Polanský panu Vackovi to, že se nad problematikou sejde s Piráty na MHMP a o výsledcích jej případně bude informovat.

naši účastníci:
Ondřej Polanský
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 17:28 permalink
5. 12. 2019

Schůzka s ředitelem společnosti Cebia proběhla ve Státních aktech. Tématem byla opět probelmatika stáčení odometrů. Ondřej Polanský pana Pajer informoval o chystaných krocích, především znovuotevření tématu na podvýboru pro dopravu.

naši účastníci:
Ondřej Polanský, Veronika Murzynova
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 17:05 permalink
4. 12. 2019

Schůzka s panem Vojtěchem Hromířem z ČESMADu. Tématem byl poslanecký návrh novely dopravního zákona, který by zamezil předjíždění kamionů na silnicích II. a III. tříd.
Ondřej Polanský si vyslechl argumenty a pohled ze strany nákladních dopravců. Nedošlo k dohodě na společném postupu, ač panuje všeobecný souhlas s tím, že tisk 359 by měl být zamítnut.

naši účastníci:
Ondřej Polanský
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 16:58 permalink
2. 12. 2019

Schůzka proběhla v regionální poslanecké kanceláři. Pan Chuděj je proti rozvolňování STK. Ondřej Polanský si jeho argumenty vyslechl, nicméně k ničemu se nezavázal ani nic neslíbil.

naši účastníci:
Ondřej Polanský
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 16:41 permalink

Informační schůzka s generálním ředitele AŽD, Zdeňkem Chrdlem. Hlavním tématem byla zabezpečovací zařízení na české železnici, v návaznosti na debatu na jednom z předchozích dopravních výborů ohledně zaváděn ETCS v ČR.

naši účastníci:
Ondřej Polanský, David Witosz
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 16:09 permalink

Sešli jsme se krátce s generálním ředitelem SŽDC Jiřím Svobodou, kde prezentoval rozpočtové priority společnosti pro příští rok.

naši účastníci:
Ondřej Polanský
ostatní účastníci:
Jiří Svoboda
Veronika Murzynova
publikováno: 28. 11. 2019 12:13 permalink

Schůzka před 3. čtením ST 431 (novela taxislužby). Zástupci společnosti Bolt a jejich zastupující agentury Grayling představili své názory na pozměňovací návrhy (ne)přijaté Hospodářským výborem.
Ondřej Polanský sdělil rozhodnutí poslaneckého klubu Pirátů ohledně (ne)podpory některých návrhů, ke kterým proběhl seminář se zástupci MD.

naši účastníci:
Ondřej Polanský, Veronika Murzynová
Veronika Murzynova
publikováno: 28. 11. 2019 12:03 permalink

Prezentace soukromého softwaru na poskytování služeb elektronického stavebního deníku. Diskuze nad potřebností nové legislativy a parametrů, které by dle zkušeností z praxe měl ESD splňovat.

naši účastníci:
Ondrej Polansky
Veronika Murzynova
publikováno: 13. 10. 2019 19:34 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz