Profil autora
jméno:
Veronika Murzynova
přidal kontaktů:
24
profil na Pirátském fóru:
veronika.murzynova

Proběhlo setkání s p. Říčkou ze spolku Pomoc v nesnázích, který se zabývá situací kolem nelegálních billboardů u českých silnic a dálnic. Problematice se dlouhodobě věnujeme také, hlavním cílem schůzky tedy bylo vzájemné seznámení, předání a ověření některých informací a domluva na možné spolupráci.

naši účastníci:
Ondřej Polanský, Janusz Konieczny, Veronika Murzynova
ostatní účastníci:
Pavel Říčka
Veronika Murzynova
publikováno: 22. 7. 2020 11:20 permalink

Schůzka Ondřeje Polanského s Martinem Pajerem (Cebia) proběhla ve Sněmovně. Hlavním tématem byly novinky a posun v případných legislativních krocích ve věci zamezení stáčení odometrů. Diskutovali jsme nad úzkými hrdly současného systému, možností získat přesnější statistiky a možnostech medializace problému pro širokou veřejnost prostřednictvím kanálů Ministerstva dopravy. Dalšími kroky budou identifikace konkrétních úzkých hrdel a analýza dostupných dat.

přijaté výhody:
-
poskytnuté výhody:
-
naši účastníci:
Ondřej Polanský, Veronika Murzynova
ostatní účastníci:
Martin Pajer
Veronika Murzynova
publikováno: 9. 7. 2020 14:12 permalink

Návazná schůzka na téma taxikáři vs. Uber v Praze proběhla za účasti Petra Přenosila. Pan Hubata-Vacek zopakoval své argumenty, které mezitím již také několikrát poslal e-mailem, s tím, že P. Přenosil informace předá a pokud bude potřeba legislativního zásahu do zákona o taxislužbě, či jiného potřebného, bude se synchronizovat s poslaneckým klubem.

naši účastníci:
Ondřej Polanský, Petr Přenosil
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 17:51 permalink
17. 12. 2019

Proběhla schůzka ve složení Ondřej Polanský, Miloš Zmeškal, Michla Flesichhans na téma STK, rozvolňování a oprávnění k provozování STK. Domluvili jsme se na to, že další komunikace bude probíhat po ose Fleischhans - Zmeškal, který je resortním odborníkem na automobilovou dopravu a s problematikou STK je obeznámen.

naši účastníci:
Ondřej Polanský, Miloš Zmeškal, Veronika Murzynová
ostatní účastníci:
Michal Fleischhans
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 17:39 permalink

Schůzka s panem Vackem se týkala novely zákona o taxislužbě a problémech, které v Praze jako klasický taxikář vnímá ve stylu fungování Uberu. Zejména se jedná o zaměstnávání osob s cizí státní příslušností, kdy údajně dochází k obcházení pravidel.
Vzhledem k tomu, že problém se týká především Prahy, přislíbil Ondřej Polanský panu Vackovi to, že se nad problematikou sejde s Piráty na MHMP a o výsledcích jej případně bude informovat.

naši účastníci:
Ondřej Polanský
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 17:28 permalink
5. 12. 2019

Schůzka s ředitelem společnosti Cebia proběhla ve Státních aktech. Tématem byla opět probelmatika stáčení odometrů. Ondřej Polanský pana Pajer informoval o chystaných krocích, především znovuotevření tématu na podvýboru pro dopravu.

naši účastníci:
Ondřej Polanský, Veronika Murzynova
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 17:05 permalink
4. 12. 2019

Schůzka s panem Vojtěchem Hromířem z ČESMADu. Tématem byl poslanecký návrh novely dopravního zákona, který by zamezil předjíždění kamionů na silnicích II. a III. tříd.
Ondřej Polanský si vyslechl argumenty a pohled ze strany nákladních dopravců. Nedošlo k dohodě na společném postupu, ač panuje všeobecný souhlas s tím, že tisk 359 by měl být zamítnut.

naši účastníci:
Ondřej Polanský
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 16:58 permalink
2. 12. 2019

Schůzka proběhla v regionální poslanecké kanceláři. Pan Chuděj je proti rozvolňování STK. Ondřej Polanský si jeho argumenty vyslechl, nicméně k ničemu se nezavázal ani nic neslíbil.

naši účastníci:
Ondřej Polanský
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 16:41 permalink

Informační schůzka s generálním ředitele AŽD, Zdeňkem Chrdlem. Hlavním tématem byla zabezpečovací zařízení na české železnici, v návaznosti na debatu na jednom z předchozích dopravních výborů ohledně zaváděn ETCS v ČR.

naši účastníci:
Ondřej Polanský, David Witosz
Veronika Murzynova
publikováno: 11. 2. 2020 16:09 permalink

Sešli jsme se krátce s generálním ředitelem SŽDC Jiřím Svobodou, kde prezentoval rozpočtové priority společnosti pro příští rok.

naši účastníci:
Ondřej Polanský
ostatní účastníci:
Jiří Svoboda
Veronika Murzynova
publikováno: 28. 11. 2019 12:13 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz