Profil autora
jméno:
Janek Wagner
přidal kontaktů:
30
profil na Pirátském fóru:
janek.wagner
26. 4. 2017

V rámci přípravy iniciativy pro založení Pedagogické komory jsem se spolu s Radkem Sárközi v pátek 21. dubna 2017 v budově MŠMT sešel s Petrem Pavlíkem, vedoucím Kabinetu ministryně. Vyměnili jsme si názory na možnou roli Pedagogické komory a situaci na MŠMT a ve školství.

Dále jsme se v pondělí (navíc s Janou Kunštekovou) sešli v budově KSČM s Martou Semelovou, poslankyní za KSČM a členkou školského výboru Sněmovny. Prodiskutovali jsme situaci ve školství a další postup diskuse o Pedagogické komoře ve Sněmovně a Senátu. Paní poslankyně měla připravenu rešerši parlamentního institutu k problematice, kterou nám poskytla.

přijaté výhody:
čaj, minerálka.
Janek Wagner
publikováno: 26. 4. 2017 20:00 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
19. 4. 2017

V rámci přípravy iniciativy pro založení Pedagogické komory jsem se spolu s Radkem Sárközi včera 18. dubna 2017 večer v kavárně Giuseppe 7 sešel s lobbistou Martinem Kunštekem a jeho ženou Janou. Obsahem zhruba dvouhodinové diskuse byla příprava strategie iniciativy pro předvolební a povolební období.

V rámci přípravy iniciativy pro založení Pedagogické komory jsem se dnes 19. dubna 2017 zúčastnil ve Sněmovně na pozvání poslankyně Niny Novákové (TOP 09) zhruba 2,5hodinového jednání pracovní skupiny Ženy napříč spektrem k tématu Škola pro všechny, kde se řešila genderová problematika ve školství. Úvodní prezentace Niny Novákové je na https://docs.google.com/presentation/d/ ... sp=sharing. Diskutovaly se různé aspekty stávajícího stavu feminizace školství a faktory, které ho ovlivnily a ovlivňují. Na jednání nás bylo cca 15, z toho tři muži (kromě mě Štěpán Drahokoupil z Open Society Fund a Kryštof Kozák z nové politické strany „5 procent pro vzdělávání“, jako jediný jsem vydržel až do konce).

přijaté výhody:
Dvě kávy.
Janek Wagner
publikováno: 19. 4. 2017 19:06 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
7. 4. 2017

V rámci přípravy iniciativy pro založení Pedagogické komory včera, tedy 6. 4. od 14 do 17.20, mě s Radkem Sárközi v prostorách poslanecké sněmovny přijali k jednání:
Mgr. Petr Kořenek (ČSSD, člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6212)

V cca hodinové diskusi jsme si vyměnili názory na způsob přípravy komory, my jsme zdůrazňovali podporu vzniku zdola, Petr Kořenek zdůrazňoval roli MŠMT, důraz na kvalitu učitelské profese a obtížnou pozici iniciativy jako spolku. Petr Kořenek přislíbil, že bude iniciovat kulatý stůl v prostorách sněmovny k problematice v červnu.
Mgr. Antonín Seidel (z kanceláře ministryně školství, oddělení parlamentní a vládní agendy)

Připojil se ke konci jednání na pozvání Petra Kořenka, slíbil zajistit schůzku s paní ministryní k projednávanému tématu (paní ministryně se na nás usmála a zamávala, jednala u vedlejšího stolu)
Mgr. Nina Nováková (TOP 09, členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6176)

Ve více než dvouhodinové diskusi jsme probrali kromě tématu Pedagogické komory řadu problémů regionálního i vysokého školství. Nina Nováková přislíbila podporu záměru kulatého stolu a pozvala k prezentaci na jednání k problematice genderu ve vzdělávání 19. dubna mě, Radka Sárközi a Lenku. Zajímavé byly její otázky na aktuální odbornou spolupráci Pirátů s ANO resp. ministrem financí (vysvětlil jsem, že návrhy a připomínky nejsou zpravidla akceptovány) a na povolební spolupráci ANO s Piráty (kterou jsem nekomentoval).

EDIT: Padla i zmínka o termínu parlamentních voleb: přelom září a října (je to možné?).

přijaté výhody:
presso a minerálka Mattoni
Janek Wagner
publikováno: 7. 4. 2017 11:44 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 4. 2017

V rámci přípravy iniciativy pro založení Pedagogické komory jsme se s Radkem Sárközi dnes na pozvání 1. místopředsedkyně ODS Alexandry Udženiji (http://www.ods.cz/profil/aleksandra-udzenija) sešli v Centru pro občanské svobody (http://obcanskesvobody.cz/) ve Vysočanech společně s Václavem Klausem ml. (expert ODS pro školství http://www.ods.cz/profil/9246-vaclav-klaus) Vyměnili jsme si názory na možnou roli Pedagogické komory a na řešení problémů ve vzdělávání.

V cca hodinové diskusi jsme se zaměřili především na pojmenování a vymezení negativních faktorů působících na vzdělávací systém: nekoncepčnost, podfinancování, byrokratizace, inkluze, role RVP a jeho změn, role ředitelů atd. Václav Klaus hájil liberální postoj například odmítnutím případného povinného členství v Pedagogické komoře, Alexandra Udženija kromě jiného poukázala na různé přístupy zřizovatelů vůči školství v MČ Prahy, my jsme zdůrazňovali potřebu reprezentativního zástupce pedagogické obce vůči MŠMT i zřizovatelům.

přijaté výhody:
výtisk časopisu Šifra (https://www.casopis-sifra.cz/)
Janek Wagner
publikováno: 4. 4. 2017 18:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
12. 3. 2017

V sobotu 11. března jsem se zúčastnil schůzky přípravného výboru Pedagogické komory za účasti:
Radek Sárközi (Společnost středoškolských pedagogů, iniciátor vzniku Pedagogické komory)
Jarmila Smejkalová (Učitelské profesní sdružení)
Hana Vacková (Společnost učitelů českého jazyka a literatury, Zelení)
Lenka Dvořáková (ALFA - Asociace učitelů klasických jazyků)
Janek Wagner (http://www.pedagogicke.info, Jednota školských informatiků, Piráti)
Průběh setkání:
Radek Sárközi seznámil ostatní účastníky setkání s aktuálním stavem iniciativy k založení Pedagogické komory (vytvoření diskuzní skupiny na Facebooku, webu http://www.pedagogicka-komora.cz, dotazníku na webu, oslovení organizací působících ve vzdělávání).
Účastníci představili své organizace.
Následná diskuze účastníků probíhala v duchu hesla „Hledáme, co nás spojuje“.
Účastníci budou tlumočit výstupy a doporučení z tohoto setkání v organizacích, jejichž členy jsou.

Nepřijato nic

Janek Wagner
publikováno: 12. 3. 2017 21:43 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 1. 2017

Dnes jsem měl cca 75minutovou schůzku s zástupcem Asociace hotelů a restaurací, lobbistou Martinem Kunštekem. Hlavním tématem bylo projednávání novely autorského zákona v PSP a aktivity Pirátů v této věci. Prodiskutovali jsme možnosti při projednávání v Senátu a případnou možnou spolupráci a výměnu podkladů. Dalšími tématy byl tzv. nekuřácký zákon, situace na MŠMT a financování školství, otázky držení zbraní a vazeb na zájmové organizace. Informoval jsem ho o přípravě volební kampaně a vyměnili jsme si názory na potenciál Pirátů.

O jednání jsem vzápětí informoval předsedu Ivana Bartoše, garanta programového bodu kultura, se kterým dohodneme další postup.

přijaté výhody:
malé presso a malý Birell.
Janek Wagner
publikováno: 25. 1. 2017 19:22 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
19. 12. 2016

Ivan.Bartos píše:Poškozující vymyšlený článek. Jankova manipulace v interpretaci. Co víc dodat. Toto vlákno není určeno k diskusi.Fakt?

Ivo.Vasicek píše:Dnes jsem měl jednání s Vlastimilem Tlustým. Možnost dělat nám ekonomického poradce ho zaujala a přislíbil, že se bude na tvorbě našeho programu podílet.

Janek Wagner
publikováno: 19. 12. 2016 11:44 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
19. 12. 2016

Ivo.Vasicek píše:Hle ty tvoje příklady jsou absurdní, a je mi jasné že budeš prudit i kdyby nám s programem pomáhal http://www.cnbc.com/2016/11/18/elon-mus ... -work.htmlIvo jsi nezodpovědný vůl http://faktors.tyden.cz/rubriky/pan-fak ... 10267.html. Právě jsi prohrál volby.

Janek Wagner
publikováno: 19. 12. 2016 10:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
2. 12. 2016

Z pověření předsedy Ivana Bartoše jsem se zúčastnil 5. konference Asociace penzionů pro seniory ČR (http://www.appscr.cz/), která proběhla 1. prosince 2016 v Pardubicích.

Cituji z pozvání:
Jde o to, že na současné politické scéně po návštěvě výboru pro sociální politiku, jednání s ředitelem odboru MPSV a účasti na připomínkování zákona o sociálním podnikání na úřadu vlády, nevidíme partnery, co by chtěli skutečně řešit situaci lidí, kteří potřebují každodenní pomoc z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu. Asociace penzionů pro seniory ČR je jediná organizace, která se pokouší ovlivnit systém registrovaných a státem dotovaných služeb pro seniory z vnějšku. Naši členové nepotřebují registraci krajského úřadu ani nepobírají dotace vedoucí k podřízenosti krajským úřadům, které tyto prostředky rozdělují. Nechceme podporovat prostředí, o němž jsme přesvědčení, že napomáhá korupci a klientelismu a vytváří diskriminaci uvnitř sociálního systému, na kterou doplácí (doslova) senioři a jejich rodiny.

Díky našemu členství v Hospodářské komoře se můžeme vyjadřovat k zákonům, které se týkají seniorů a jim určených sociálních služeb. To ale nestačí. Potřebujeme politickou podporu, která by uznala legitimitu práva každého občana, jak a kde stráví poslední léta svého života. Současný sociální systém tuto alternativu blokuje.

O výše uvedené problematice jsem diskutoval s prezidentem Asociace penzionů pro seniory ČR Lukášem Stehnem a s Kristýnou Hypšovou, vedoucí kanceláře APPSČR, a dále s dalšími účastníky konference.

Účastníky konference jsem upozornil na možnost obracet se na zvolené pirátské zastupitele, případně nabídl zprostředkování kontaktu. Nabídl jsem i možnost podpory v oblasti ICT a vzdělávání (účastníci projevili zájem o o participativní projekt Internet pro seniory).

Přijat oběd.

Janek Wagner
publikováno: 2. 12. 2016 11:13 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
6. 10. 2016

Včera jsem se zúčastnil prezentační části jednání poradního týmu pro Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 na MŠMT. Po tomto jednání jsme měli od cca 17 hodin neformální jednání s politickým náměstkem MŠMT za KDU-ČSL Mgr. Jaroslavem Fidrmucem, kterého se zúčastnil Petr Naske, předseda Jednoty školských informatiků, a její člen Mgr. David Hawiger.

Předmětem jednání bylo připomínkové řízení materiálu o financování nepedagogických pracovníků v regionálním školství (jde o stanovisko školských asociací a Jednoty školských informatiků ohledně podpory a financování ICT správců a administrátorů).

Dále jsme dostali informace o stavu řešení opatření Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 ohledně konektivity škol a školských zařízení (14miliardový projekt na podporu digitální infrastruktury v gesci MPO), zejména v souvislosti s výzvami IROP na řešení Infrastruktury škol a požadovanými parametry konektivity. Zde náměstek Fidrmuc vyjádřil podporu otevření dat Českého telekomunikačního úřadu o digitálních sítích.

Janek Wagner
publikováno: 6. 10. 2016 12:50 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz