Profil autora
jméno:
Petr Springinsfeld
přidal kontaktů:
22

Jako vyjednavací tým jsme se setkali se zástupci Zelených a Žít Brno v Brně-střed za účelem pokusu o společný předvolební postup. Návrh na předvolební koalici ze strany ŽtB byl jak Zelenými, tak našimi zástupci přivítán - panovala shoda na tom, že takové předvolební uskupení by cílilo na vítězství ve volbách. Vzhledem k tomu, že všichni přítomní zástupci měli mandát k vyjednávání, promluvili jsme si rovnou i o možných podmínkách předvolební spolupráce.

Co se týká pořadí na kandidátní listině, každá ze stran má v tuto chvíli v zastupitelstvu 5 zastupitelů, bavili jsme se tedy o první patnáctce na kandidátní listině, kde se nám podařilo domluvit pro Piráty výhodný poměr 7:4:4. Důležitá byla také první pětka kandidátů, o které jsme uvažovali coby o přirozených kandidátech do rady za případnou koalici - zde se nám podařilo dojednat poměr 3:1:1 s tím, že Piráti obsadí první dvě místa a páté místo.

S těmito východisky se každý vrátil informovat své předsednictvo/členstvo, po čemž by měla nastat další jednání už o případné koaliční smlouvě.

naši účastníci:
Monika Lukášová Spilková, Petr Springinsfeld, Filip Havlíček
ostatní účastníci:
Zelení: David Oplatek, Pavla Lukešová, Jasna Flamiková; ŽTB: Gabriel Kurtis, Petr Kalousek, Martin Reiner
Petr Springinsfeld
publikováno: 26. 5. 2022 9:56 permalink

Setkali jsme se se zástupci ODS Brno-střed primárně abychom se jako čelo kandidátky seznámili s jejich čelem. Probírali jsme témata do voleb, stav sestavení kandidátních listin u nás a v ODS a hodnotili jsme minulé volební období. Schůzka byla seznamovací a nevzešly z ní žádné závěry.

naši účastníci:
Monika Lukášová Spilková, Petr Springinsfeld, Filip Havlíček
ostatní účastníci:
Vojtěch Mencl, Roman Kotěra
Petr Springinsfeld
publikováno: 26. 5. 2022 9:04 permalink

S Antoninem Miliciou jsme se sešli s Matoušem Vencálkem ze Zelených.

Primárním účelem schůzky bylo jednání o možné předvolební koalici v Brně-Bystrc. Matouš nás informoval o situaci, kdy v Bystrci za Zelené kandiduje nezávislý spolek. Matouš sám má zájem v Bystrci kandidovat také. Shodli jsme se, že by nebylo dobré, aby v Bystrci kandidovali Zelení a Piráti proti sobě, protože hrozí to, že obě strany skončí pod 5 %. Nastínili jsme si předběžně možné varianty spolupráce. Matouš se záměrem o koalici jednat seznámí současné zastupitelky, poté si domluvíme schůzku už přímo k vyjednávání.

S Matoušem jsme také diskutovali následující témata:
1) Brno-Starý Lískovec a Brno-Bohunice (obě MČ, kde Zelení ani Piráti pravděpodobně nesloží kandidátní listinu sami, ale společně by to bylo možné, Matouš prověří situaci u Zelených)
2) Senátní volby - možná podpora ze strany Zelených směrem k Filipovi Vítkovi, případně Petru Kuncovi. K Filipovi zahájíme jednání neprodleně, k Petrovi až po jednání se SEN21.

naši účastníci:
Petr Springinsfeld, Antonino Milicia
ostatní účastníci:
Matouš Vencálek
Petr Springinsfeld
publikováno: 4. 5. 2022 10:59 permalink

S pirátskou lídryní na Brně-sever jsme se podruhé potkali se Zelenými za účelem vyjednávání předvolební koalice.

Na předchozí jednání jsme navázali už s téměr finální podobou koaliční smlouvy, kterou připravili Zelení. Shrnu důležité body, na kterých jsme se shodli:

1) Zelení akceptovali náš návrh na paritní kandidátní listinu - Piráti obsadí lichá místa a Zelení sudá.
2) Piráti (nebo jejich kandidáti či příznivci) vloží do kampaně 60 tis. Kč, Zelení (nebo jejich kandidáti či příznivci) vloží 40 tis. Kč. V rámci financování bude rozhodný tento poměr 60:40. Veškeré volební náklady budou hrazeny skrze pirátské účty a systémy.
3) Případné zastoupení ve výborech zastupitelstva bude rovné.
4) Bude vytvořen volební výbor složený ze 2 zástupců Pirátů a 2 zástupců Zelených

Poslední věcí k dořešení je otázka případného zastoupení v komisích rady a otázka předsedy klubu. Zeleným jsme představili dva naše návrhy a nechali jsme na jejich domluvě, který si zvolí (ve zkratce lze říct, že je možné buď, aby Zelení byli zvýhodněni v komisích rady, nebo aby dostali předsedu klubu).

naši účastníci:
Anna Hrabovská, Petr Springinsfeld
ostatní účastníci:
Ivo Skopal, Matouš Vencálek
Petr Springinsfeld
publikováno: 4. 5. 2022 10:19 permalink

S pirátskou lídryní na Brně-sever jsme se potkali se Zelenými za účelem vyjednávání předvolební koalice.

Zeleným jsme, co se týká kandidátní listiny, navrhli paritu s tím, že Piráti obsadí lichá místa na kandidátce a Zelení sudá místa. Zároveň jsme probírali možnost určitého zvýhodnění Zelených v této koalici např. co se týče příspěvku na kampaň, obsazení komisí nebo obsazení pozice předsedy klubu jako kompenzaci za to, že Piráti nominují lídryni. Zelení se o tomto poradí o víkendu a potkáme se příští týden.

naši účastníci:
Anna Hrabovská, Petr Springinsfeld
ostatní účastníci:
Ivo Skopal, Matouš Vencálek
Petr Springinsfeld
upraveno: 26. 4. 2022 18:07
publikováno: 26. 4. 2022 18:05 permalink

Jako vyjednavací tým v rámci Brna-střed jsme se sešli se zástupci Zelených.

Narazili jsme na téma možné předvolební koalice - se Zelenými jsme probrali mj. personální výhrady z naší strany a naznačili, že bychom v případné koalici museli být ve výrazně výhodnější pozici, než pouze v paritním zastoupení. Zelení se poradí a ozvou se s návrhem termínu další schůzky

Další probíraná témata:
- kandidátní listiny (stav primárních voleb u nás a u Zelených)
- zhodnocení uplynulého volebního období

naši účastníci:
Monika Lukášová Spilková, Petr Springinsfeld, Filip Havlíček
ostatní účastníci:
David Oplatek, Pavla Lukešová, Jasna Flamiková, Kristýna Fuchsová
Petr Springinsfeld
upraveno: 26. 4. 2022 15:26 historie úprav
publikováno: 26. 4. 2022 14:23 permalink

Jako vyjednavací tým v rámci Brna-střed jsme se sešli se zástupci KDU-ČSL.

Probíraná témata:
- kandidátní listiny (stav primárních voleb u nás a u KDU)
- volební program - témata, se kterými jdeme do voleb + témata jednotlivých kandidátů
- zhodnocení uplynulého volebního období
- odhady výsledku letošních voleb

Jednání probíhalo v přátelské atmosféře, panovala silná shoda na programových tématech. Proběhla domluva na setkání v době, kdy KDU bude mít zvoleno čelo kandidátní listiny (zatím mají jen svého lídra a lídra za STAN).

naši účastníci:
Monika Lukášová Spilková, Petr Springinsfeld, Filip Havlíček
ostatní účastníci:
Filip Chvátal, Martin Vrubel
Petr Springinsfeld
publikováno: 19. 4. 2022 10:53 permalink

S Filipem Vítkem jsme na schůzce s Idealisty diskutovali následující:

1) Možná podpora ze strany Idealistů směrem k Filipovi ve volbách do Senátu - šlo by o formální podporu a lidské síly pro kontaktní kampaň, z naší strany příslib účasti na tvorbě programu. Filip se v nejbližší době zúčastní schůze Idealistů.

2) Komunální volby v Blansku - Idealisté tam budou také kandidovat, zatím nebyla vůle se bavit o koalici, ale proběhne další pokus o svolání společného jednání.

3) Komunální volby v Tišnově - Idealisté budou kandidovat se spolkem Otevřený Tišnov, žádají nás o podporu; pozvali jsme je na zasedání PKS ve chvíli, kdy budou mít hotový program a sestavenou kandidátku. V Tišnově nikoho nemáme, takže není možné domluvit účast na kandidátce.

naši účastníci:
Petr Springinsfeld, Filip Vítek
ostatní účastníci:
Vojta Vašák, Jan Schneider
Petr Springinsfeld
upraveno: 5. 4. 2022 11:03
publikováno: 5. 4. 2022 11:00 permalink

Byl jsem požádán o schůzku Pavlem Ciprianem (předseda Spolku přátel Itálie Brno). Na schůzce jsme řešili téma plánovaných oslav 100. výročí Italské národní pouti na Špilberk, kterou spolek organizuje společně s Muzeem města Brna. Oslav se zúčastní i delegace z Itálie a byl jsem požádán o zajištění jejího přijetí zástupci kraje - toto jsem přislíbil zajistit. Dále jsme řešili možné spolufinancování ze strany kraje, kde jsem pana Cipriana odkázal na žádost o dotaci.

poskytnuté výhody:
káva, příslib přijetí delegace
naši účastníci:
Petr Springinsfeld + referent OVV
ostatní účastníci:
Pavel Ciprian
Petr Springinsfeld
upraveno: 21. 2. 2022 13:46
publikováno: 21. 2. 2022 13:37 permalink

S Vojtou Vašákem jsme probírali možnost, že by Idealisté podpořili naše dva kandidáty do Senátu. Bavili jsme se také o komunálních volbách v Brně, kdy Idealisté jednají s ŽtB a Zelenými a rádi by jednali i s námi.

poskytnuté výhody:
káva a hořické trubičky
naši účastníci:
Petr Springinsfeld, Petr Kunc
ostatní účastníci:
Vojtěch Vašák (předseda Idealistů)
Petr Springinsfeld
publikováno: 3. 2. 2022 22:43 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz