Profil autora
jméno:
Viktor Derka
přidal kontaktů:
8
Kontakty

Setkal jsem se s Terezou Kuncovou ohledně chystajícího se stavebního záměru v ulici Ke Krčské stráni, zejm. jak efektivně využít svá práva účastníka řízení. V cca 1,5 hodinovém posezení v restauraci Antal jsem poskytl základní rady, jak postupovat v rámci stavebního řízení a nabídl mou osobní nápomoc, poradil zřídit si spolek na ochranu přírody a poskytl pár tipů ohledně případných petic.

přijaté výhody:
2x nealkoholické pivo
poskytnuté výhody:
Přislíbena má osobní nápomoc se stavebním řízením
naši účastníci:
Viktor Derka
ostatní účastníci:
Tereza Kuncová
Viktor Derka
publikováno: 16. 6. 2020 19:40 permalink

Zmíněného dne došlo v prostorech ředitelny jeslí Zdravotnického zařízení Praha 4 hraní deskové hry Root, které zorganizoval ředitel této příspěvkové organizace Jan Schneider. Hraní trvalo cca 5 hodin, jesle ten den nebyly kvůli probíhajícím vánočním prázdninám v provozu. Hraní se mimo mě a kolegy Schneidera zúčastnily osoby politicky zcela neangažované, pročež jejich jména neuvádím.

Politická témata nebyla více projednávána (mimo narážek, když se hráči za frakci se zelenými figurkami obzvláště dařilo), ani se u hraní neprojednávaly žádné otázky související s konkrétními zájmy veřejné politiky.

přijaté výhody:
menší pohoštění (sýry, klobásy, káva, šťáva, pivo)
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Viktor Derka
ostatní účastníci:
Jan Schneider; další 2 politicky neangažované osoby (známí + příbuzní)
Viktor Derka
publikováno: 14. 1. 2020 21:45 permalink

Setkání proběhlo po ukončení zasedání zastupitelstva MČ Praha 4, na němž byly předneseny občanské interpelace k developerskému projektu "Výhledy Pankrác" z pera společnosti AD Development s.r.o. Setkání se mimo mě zúčastnily Petra Rejchrtová a Marie Jelínková (členky našeho zastupitelského klubu), dále pak zástupci místních iniciativ na Praze 4.

Setkání trvalo zhruba hodinu, v jeho rámci se diskutovalo zejména o případném podávání petic, po ukončení schůze v hospodě došlo k menší prohlídce nedalekého hřiště, které by mělo být případnou výstavbou ohrožené.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Viktor Derka
ostatní účastníci:
Petra Rejchrtová, Marie Jelínková, Vít Janoušek, Marko Lucina, Petra Beran Cimburková
Viktor Derka
publikováno: 2. 7. 2019 9:13 permalink

Uvedený den proběhlo hraní stolní hry Twilight Imperium (4. edice) v prostorech ředitelny jeslí Zdravotnického zařízení Praha 4, které zorganizoval ředitel zmíněné příspěvkové organizace Jan Schneider. Hraní probíhalo od cca 10:00 do 19:00, před samotným hraním proběhla pro zájemce obšírná prohlídka prostoru zmíněných jeslí. Hraní se mimo mě a kolegy Schneidera zúčastnily osoby politicky zcela neangažované, pročež jejich jména neuvádím.

Hra byla čistě apolitická, pouze někteří hráči projevili nelibost v důsledku barvy figurek, jež na ně zbyla v důsledku asociace s jistou politickou stranou.

přijaté výhody:
káva, šťáva
poskytnuté výhody:
deskovka pro účely hry
naši účastníci:
Viktor Derka
ostatní účastníci:
Jan Schneider; další 4 politicky neangažované osoby (známí + příbuzní)
Viktor Derka
upraveno: 30. 6. 2019 22:09
publikováno: 30. 6. 2019 22:08 permalink

Uvedený den proběhla schůzka s místostarostou Kováříkem (ODS) k probrání mých návrhů na změnu jednacích řádů Rady MČ a komisí Rady MČ, jež jsem připravoval ještě za doby existence bývalé koalice a jejichž cílem bylo jednak legislativní zlepšení jednacích řádů, posílení transparence orgánů navenek i vůči členům ostatních orgánů MČ a transparentnější vyřizování podnětů veřejnosti. Schůzka trvala něco přes hodinu, na některých dílčích a spíše technických otázkách byla dosažena shoda, byť pan místostarosta avizoval, že momentálně není v plánu zasahovat do podoby jednacích řádů.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Viktor Derka
ostatní účastníci:
Zdeněk Kovářík
Viktor Derka
upraveno: 30. 6. 2019 22:00
publikováno: 30. 6. 2019 21:59 permalink

V sobotu 2. 3. 2019 jsem se setkal s Janem Schneiderem, ředitelem příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Praha 4 a pověřeným ředitelem Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (obě instituce jsou příspěvkovými organizacemi městské části Praha 4) ku příležitosti hraní stolní hry Game of Thrones (2. vydání). Hraní jsem se účastnil já, Jan Schneider, Aleš Borkovec (člen ODS na Praze 4 a doktor na PF UK), Tomáš Konečný (člen TOP 09 a doktorand z UK), 2 bývalí moji spolužáci z gymnázia (jelikož obě osoby nejsou politicky nijak exponované, neuvádím jejich jména).

Politická témata se řešila toliko sekundárně a to pouze v rovině "řečí u piva".

Akce byla organizována mnou, a odehrála se v řádně pronajaté místnost Spolku českých právníků Všehrd - jehož jsem členem - na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

přijaté výhody:
víno
poskytnuté výhody:
prostor pro hraní, poskytnutá hra
naši účastníci:
Viktor Derka
ostatní účastníci:
Jan Schneider, Aleš Borkovec, Tomáš Konečný, 2 moji bývalí spolužáci z gymnázia
Viktor Derka
publikováno: 9. 3. 2019 15:47 permalink

V sobotu 2. 2. 2019 jsem se setkal s Janem Schneiderem, ředitelem příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Praha 4 a pověřeným ředitelem Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (obě instituce jsou příspěvkovými organizacemi městské části Praha 4) ku příležitosti hraní stolní hry Twilight Imperium (4. edice). Hraní jsem se účastnil já, Jan Schneider, 2 bývalí spolužáci Jana Schneidera (jednomu z nich patří jedno vydání zmíněné hry v českém jazyce), jeden můj bývalý spolužák z paralelní třídy Arcibiskupského gymnázia a jeden kolega z Právnické fakulty Univerzity Karlovy s nímž jsem se seznámil ve studentském Spolku českých právníků Všehrd (jelikož zmíněné osoby nejsou politicky nijak exponované, neuvádím jejich jména).

Politická témata se řešila toliko sekundárně (např. během konzumace objednaného oběda), a to pouze v rovině "řečí u piva".

Pozvání vzešlo od Jana Schneidera, který akci zorganizoval v prostorech ředitelny jeslí Zdravotnického zařízení Praha 4 (jelikož akce byla domluvena relativně narychlo, plus v případě této hry jsou možnosti limitované potřebou klidu a velkého stolu, netrval jsem na přesunu do jiných prostor - s hraním deskovky jsem tímto spojil částečné prohlédnutí si zmíněných městskou částí provozovaných jeslí - jako alternativu pro futuro vidím řádně pronajatou místnost Spolku českých právníků Všehrd - jehož jsem členem - na Právnické fakultě Univerzity Karlovy).

přijaté výhody:
káva, šťáva, Coca-cola, zelenina, uzeniny
poskytnuté výhody:
německé pivo dovezené z Bayreuthu
naši účastníci:
Viktor Derka
ostatní účastníci:
ředitel Jan Schneider; 2 bývalí spolužáci Jana Schneidera; 2 moji bývalí spolužáci (jeden z gymnázia, druhý z právnické fakulty)
Viktor Derka
publikováno: 8. 2. 2019 14:17 permalink

Mým bývalým kolegou z magisterského studia PF UK Jiřím Chejnem (poznali jsme se na seznamovacím kurzu před prvním ročníkem pořádeným studentským spolkem ELSA), který nyní působí jako koncipient v mezinárodní advokátní kanceláři Squire Patton Boggs, jsem byl pozván k menší banketní oslavě svátku 17. 11., jakožto doprovod šel se mnou Adam Vyplel, který se 17. 11. nacházel v Praze.

Na místě jsme konverzovali zejména s koncipienty či jinými hosty na dané události o převážně nepolitických tématech (např. otázka doktorského studia na PF UK), konkrétní témata ve vztahu k potenciálním obchodním vztahům mezi městskou částí Praha 4 či statutárním městem Brnem a advokátní kanceláří Squire Patton Boggs řešena nebyla.

přijaté výhody:
drobnější pohoštění (víno, studené pokrmy)
poskytnuté výhody:
žádné (mimo příjemné konverzace)
naši účastníci:
Viktor Derka, Adam Vyplel
ostatní účastníci:
Jiří Chejn
Viktor Derka
publikováno: 19. 11. 2018 14:47 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz