Profil autora
jméno:
Miloš Vlach
přidal kontaktů:
7
Kontakty

Probírali jsme aktuální stav a postup v digitálních agendách, jmenovitě aplikaci "Lepší šestka", web, CityVizor a Dále naše zapojení do projektů SmartCity v MČP6.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Jakub Stárek, předseda Oblastního sdružení ODS Praha 6, místostarosta
Miloš Vlach
publikováno: 28. 8. 2019 11:42 permalink

Cílem schůzky bylo ujasnit si stanoviska ohledně současné situace ve společnosti SNEO a její DR. ODS v tomto ohledu hodlá respektovat nominaci Pirátů do DR.

Dále jsme ve volné konvezaci probrali několik chystaných projektů z oblasti Smart City na území Prahy 6 a velmi volně se dotkli témat transparentnosti a participace.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Jakub Stárek, předseda Oblastního sdružení ODS Praha 6
Miloš Vlach
upraveno: 16. 8. 2019 15:32
publikováno: 16. 8. 2019 15:32 permalink

Debata o zkušenostech MS při tvorbě a provozu portálu občana a možnostech jejich uplatnění při tvorbě portálu pražana. Diskuse o rámcovém harmonogramu projektu. Dohodnuta prezentace řešení portálu občana s jeho hlavním architektem z NAKIT na 27.5 17:00

přijaté výhody:
Oběd
naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Václav Koudele
Miloš Vlach
publikováno: 1. 5. 2019 13:03 permalink

Proběhla schůzka ohledně našeho působení v Komisi pro sociální a zdravotní politiku. Dále ohledně postupu při obnově trojdomí v Šolínově ulici a vzájemná výměna názorů ohledně cílového konceptu trojdomí.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Marián Hošek
Miloš Vlach
publikováno: 25. 1. 2019 13:39 permalink

Proběhla schůzka o oblasti IT na radnici, prioritách KED a interaktivním rozpočtu a jejich možného průmětu do programového prohlšení Rady.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Ondřej Kolář
Miloš Vlach
publikováno: 25. 1. 2019 13:35 permalink

Proběhl schůzka s radním P6 Stárkem, ohledně konceptu Smart City na P6 a jeho průmětu do programového prohlášení Rady. Dále ohledně dělící linky mezi Smart City a informatikou obecně a interaktivním rozpočtu.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Jakub Stárek
Miloš Vlach
publikováno: 25. 1. 2019 13:33 permalink

Projednali jsme vize k činnosti výboru pro otevřenost, participaci a média a komise pro elektronizaci a digitalizaci na Praze 6 a jejich možnosti budoucí spolupráce.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Oldřich Kužílek
Miloš Vlach
upraveno: 19. 11. 2018 20:14
publikováno: 19. 11. 2018 20:12 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz