Profil autora
jméno:
Miloš Vlach
přidal kontaktů:
12

ohledně ekonomických opatření na podporu podnikatelů na Praze 6 v návznosti na Covid

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Jakub Stárek, místostarosta Praha 6 ODS
Miloš Vlach
publikováno: 5. 5. 2020 18:22 permalink

Ohledně ekonomických opatření v návaznosti na Covid a situaci okolo sochy Koněva.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Jakub Stárek, místostarosta Praha 6 ODS
Miloš Vlach
publikováno: 5. 5. 2020 18:19 permalink

Byl jsem osloven s žádostí o zprostředkování schůzky se starostou MČP12 v předmětu záštity nad festivalem RoztočFest

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Tomáš Konůpek
Miloš Vlach
publikováno: 13. 2. 2020 11:51 permalink

V průběhu jednání ZHMP proběhlo setkání s místostarostou Stárkem, s cílem probrat organizační záležitosti Komise.

přijaté výhody:
Půlka míša řezu z kantýny MHMP
naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Jakub Stárek, místostarosta Praha 6 ODS
Miloš Vlach
publikováno: 13. 2. 2020 11:49 permalink

Krátce jsme se sešli k problematice rozvojvé oblasti Sedlce se zástupcem místních občanů, jejichž požadavkem je zpracování komplexní urbanistické studie včetně dopravních návayností pro rozvojovou oblast, jako podmínku pro změny územního plánu.

přijaté výhody:
Coca-cola
poskytnuté výhody:
slib zahájení rozpravy k tomuto témat na půdě MSP6
naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Josef Vacátko
Miloš Vlach
publikováno: 28. 11. 2019 17:24 permalink

Probírali jsme aktuální stav a postup v digitálních agendách, jmenovitě aplikaci "Lepší šestka", web, CityVizor a Dále naše zapojení do projektů SmartCity v MČP6.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Jakub Stárek, předseda Oblastního sdružení ODS Praha 6, místostarosta
Miloš Vlach
publikováno: 28. 8. 2019 11:42 permalink

Cílem schůzky bylo ujasnit si stanoviska ohledně současné situace ve společnosti SNEO a její DR. ODS v tomto ohledu hodlá respektovat nominaci Pirátů do DR.

Dále jsme ve volné konvezaci probrali několik chystaných projektů z oblasti Smart City na území Prahy 6 a velmi volně se dotkli témat transparentnosti a participace.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Jakub Stárek, předseda Oblastního sdružení ODS Praha 6
Miloš Vlach
upraveno: 16. 8. 2019 15:32
publikováno: 16. 8. 2019 15:32 permalink

Debata o zkušenostech MS při tvorbě a provozu portálu občana a možnostech jejich uplatnění při tvorbě portálu pražana. Diskuse o rámcovém harmonogramu projektu. Dohodnuta prezentace řešení portálu občana s jeho hlavním architektem z NAKIT na 27.5 17:00

přijaté výhody:
Oběd
naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Václav Koudele
Miloš Vlach
publikováno: 1. 5. 2019 13:03 permalink

Proběhla schůzka ohledně našeho působení v Komisi pro sociální a zdravotní politiku. Dále ohledně postupu při obnově trojdomí v Šolínově ulici a vzájemná výměna názorů ohledně cílového konceptu trojdomí.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Marián Hošek
Miloš Vlach
publikováno: 25. 1. 2019 13:39 permalink

Proběhla schůzka o oblasti IT na radnici, prioritách KED a interaktivním rozpočtu a jejich možného průmětu do programového prohlšení Rady.

naši účastníci:
Miloš Vlach
ostatní účastníci:
Ondřej Kolář
Miloš Vlach
publikováno: 25. 1. 2019 13:35 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz