Profil autora
jméno:
Mikulas Ferjencik
přidal kontaktů:
78
profil na Pirátském fóru:
mikulas.ferjencik

Opožděně doplňuji, že jsem se 11. 6. sešel s panem Plickou ze spolku Hlas zvířat, který mě přesvědčoval o výhodách poslanecké novely zákona, který má zvýšit tresty za týrání zvířat. Nepřesvědčil mne.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Ferjencik
ostatní účastníci:
Robert Plicka
Mikulas Ferjencik
publikováno: 14. 8. 2019 13:31 permalink

Dnes jsem se sešel s Bohumilem Bernáškem, radním pro školství Pardubického kraje. Schůzka se konala v reakci na prosbu ředitelky chrudimské montessori školy, která žádá o povolení i pro střední školu.

V souladu s Pirátským programem umožnění svobodné volby vzdělávací cesty jsem žádal pana radního o povolení vzniku této školy.

Obávám se, že jsem ho nepřesvědčil.

přijaté výhody:
láhev vína
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Ferjencik
ostatní účastníci:
Bohumil Bernášek, ředitel odboru školství
Mikulas Ferjencik
publikováno: 14. 8. 2019 13:25 permalink

Setkal jsem se se Šimonem Ornestem, který se snaží, aby demokratické strany spolupracovaly při nadcházejících prezidentských volbách. Bavili jsme se o tom, co dělat a co nedělat, aby se neopakoval "scénář Drahoš".

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Ferjencik
ostatní účastníci:
Šimon Ornest
Mikulas Ferjencik
publikováno: 17. 7. 2019 17:55 permalink

4. 7. jsem se setkal s pojistnými matematiky, abych se dozvěděl informace o dopadech plánovaného zdanění rezerv na pojišťovny. Získal jsem detailní informace o fungování rezervního systému pojišťoven.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Ferjencik
ostatní účastníci:
Jiří Jansa s kolegy
Mikulas Ferjencik
publikováno: 9. 7. 2019 15:14 permalink

2. 7. jsem se setkal s majitelem Pojišťovny Slavia Pavlem Sehnalem ohledně plánovaného zdanění rezerv pojišťoven. Vyslechl jsem jeho argumenty proti tomuto kroku.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Ferjencik, Jiří Valenta
ostatní účastníci:
Pavel Sehnal s kolegou z managementu pojištovny
Mikulas Ferjencik
publikováno: 9. 7. 2019 15:12 permalink

Devátého května jsem se spolu s naší vedoucí PR oddělení setkal s šéfredaktorem a majitelem Práva Zdeňkem Porybným (který dorazil s dalšími zástupci redakce. Probírali jsme způsob, jakým Právo informuje o činnosti Pirátů.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikulas Ferjencik, Karolína Sadílková
ostatní účastníci:
Zdeněk Porybný, Robert Dengler, 2 členky redakce
Mikulas Ferjencik
publikováno: 3. 6. 2019 9:42 permalink

V pondělí jsem se asi na 10 minut sešel s Janem Dubou a jeho kolegou, kterého si nepomatuji ve věci pražského IT. Nasměroval jsem je na lidi, kteří to mají na starosti (Zdeněk Hřib, Jaromír Beránek, dozorčí rada OICT).

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
informace o odpovědných osobách
naši účastníci:
Mikulas Ferjencik
ostatní účastníci:
Jan Duba s kolegou
Mikulas Ferjencik
publikováno: 5. 4. 2019 14:11 permalink

Milanu Balahurovi z ČSSD, se kterým se znám z fotbalu a z církve jsem předal kontakty na Mikuláše Peksu, který je pověřený vedením vyjednávání o senátních volbách na Praze 9.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
telefonní číslo
naši účastníci:
Mikulas Ferjencik
ostatní účastníci:
Milan Balahura
Mikulas Ferjencik
publikováno: 13. 2. 2019 22:44 permalink

Včera jsem se potkal s Janem Bartou, abych ho poprosil o příspěvek na propagaci volit v eurovolbách přes voličský průkaz jako ve volbách do sněmovny 2017. Slíbil, že přispěje. Jinak jsme obecně probrali naši politiku, pražskou politiku a situaci ve sněmovně. Nic na oplátku jsem mu nepřislíbil.

edit, původně jsem zapomněl uvést, že jsem zaplatil večeři

přijaté výhody:
Příspěvek Pirátům na kampaň
poskytnuté výhody:
večeře
naši účastníci:
Mikulas Ferjencik
ostatní účastníci:
Jan Barta
Mikulas Ferjencik
upraveno: 7. 2. 2019 7:52 historie úprav
publikováno: 6. 2. 2019 17:58 permalink

Zápis ze schůzky
Kancelář Prezidenta Republiky
Lesní Správa Lány

Místo konání: Kancelář Prezidenta Republiky, Pražský hrad
Čas konání: 10. ledna 2019, 10.30 – 11.40
Přítomni:
Vratislav Mynář, Miloš Balák, Dr. Pelikán (vedoucí právního oddělení KPR) – Hrad
Mikuláš Ferjenčík, Jiří Valenta – Piráti

Schůzka proběhla na základě žádosti Vratislava Mynáře sejít se s poslancem Mikulášem Ferjenčíkem, členem rozpočtového výboru k vysvětlení nezbytných otázek k rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR).

Mikuláš Ferjenčík pozvání akceptoval s tím, že proberou odpověď žádosti o informace, kterou adresoval původně KPR a po jejím odložení ze strany KPR žádost přeposlal na Lesní správu lány. (Dále jen LSL).

Odpověď na žádost o informace:
Odpověď na žádost o informace z LSL vykazuje několik chyb:
- Účtování 1600 CZK za poskytnutí informace nad rámec legislativních mantinelů poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.,
- neposkytnutí vyžádané projektové dokumentace k stavební akci u přehrady Klíčava s odkazem na soukromoprávní smlouvu.

- Dle slov kancléře KPR nebylo smyslem něco tajit, dokumentace mohla být poskytnuta, ale kvůli jejímu množství nebylo naúčtováno pořízení této informace a přešlo se k odmítnutí.

Smysl operace prodeje kamene:
- v rámci akce byl prodán kámen z LSL zhotoviteli investiční akce II. etapa sanace svahu, otázkou je proč byl prodán, resp. proč se nepostupovalo formou zápočtu.
- Slovy kancléře by to bylo příště vhodnější, neuvědomili si to.
- Kámen byl prodán za cenu odstřelu, resp. ostatní náklady za zhotovení kameniva šly na vrub zhotovitele. Environmentální pohled – nemusel se kámen vozit 30 km skrz oboru, brali rovnou na místě.

Očekávaná informace, které dodá LSL / KPR poslanci Ferjenčíkovi:
- vyčíslení nákladů na právní služby v rámci kapitoly 301 – KPR;
- evidence kamene – evidence kamene, který byl vytěžen z masivu a použit na stavby v oboře.
- informace od technického dozoru investora o evidenci, vč. pasáží stavebního deníku
- jednoznačný podklad, že zpracování kamene bylo hrazeno zhotovitelem a zpracování nenaúčtoval KPR/LSL.
- Informace o využití veškerého vytěženého kamene v rámci LSL / obory Lány.
- Evidence činností prováděných firmou Piratex Trading s.r.o. v rámci investiční akce Klíčava
- Rozhodnutí ČIŽP odůvodňující nutnost investiční akce nad přehradou Klíčava

Zapsal Jiří Valenta, asistent Mikuláše Ferjenčíka

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikuláš Ferjenčík, Jiří Valenta
ostatní účastníci:
Vratislav Mynář, Miloš Balák, Dr. Pelikán (vedoucí právního oddělení KPR)
Mikulas Ferjencik
publikováno: 17. 1. 2019 22:30 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz