Profil autora
jméno:
anna doova
přidal kontaktů:
13

Schůzka s Milanem Makovcem, Romanem Andresem a panem Michalem Bernardem z alternativaD3 ve věci problematika dálnice D3, která má zasáhnout do životního prostředí v Posázaví. Schůzka byla iniciovaná z jejich strany, získali kontakt od pana Vrobela. Proběhla na půdě PSP ČR ve Státních Aktech od 10:00 do 10:30 hodin.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, Ondřej Polanský, Anna Doová
ostatní účastníci:
Milan Makovec, Roman Andres, Michal Bernard
anna doova
publikováno: 18. 4. 2019 9:58 permalink

Schůzka s paní Klárou Hálovou z Karlovarských minerálních vod, a.s. ve věci zálohový systém na PET a plechovky. Tato schůzka proběhla na půdě PSP ČR ve Státních aktech od 15:00 do 15:30 hodin.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, František Elfmark, Anna Doová
ostatní účastníci:
Klára Hálová
anna doova
publikováno: 18. 4. 2019 9:56 permalink

Schůzka s Michaelou Thomas z #MyChangeForClima & #AkceProKLima, která chtěla přispívat k řešení klimatické krize a podpořit Piráty. Schůzka byla iniciována ze strany paní Thomas a proběhla na půdě PSP ČR ve Státních Aktech od 12:00 do 12:30 hodin.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, Anna Doová
ostatní účastníci:
Michaela Thomas
anna doova
publikováno: 18. 4. 2019 9:55 permalink

Schůzka s panem Arne Springorum ze skupiny Rebelie proti vyhynutí, kteří chtějí přispívat k řešení klimatické krize mobilizací sil celé společnosti. Tato schůzka byla iniciovaná ze strany skupiny Rebelie proti vyhynutí. Proběhla na půdě PSP ČR v místnosti A55 od 16:00 do 16:30 hodin.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, František Elfmark, Anna Doová
ostatní účastníci:
Arne Springorum
anna doova
publikováno: 14. 3. 2019 10:03 permalink

Schůzka s panem Přemyslem Adamcem z Replechuj, Asociace WIACA. Asociace WIACA, sdružuje několik výrobců nápojů v plechovkách spustila vlastní iniciativu #replechuj. Ta si klade za cíl podpořit povědomí veřejnosti a souběžně debatu o nutnosti třídění a recyklace nápojových plechovek s výhledem na zavedení plošné zálohy na nápojové plechovky.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, František Elfmark, Anna Doová
ostatní účastníci:
Přemysl Adamec
anna doova
publikováno: 13. 3. 2019 13:33 permalink

Schůzka s panem Jaroslavem Pašmikem (Head of Center of Sustainability Management, Faculty of Business Administration) a studenty VŠE ve věci: nalezení tématu, který by mohla řešit skupina studentů VŠE v rámci cvičení Management udržitelnosti (volitelný předmět na VŠE).

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, Petr Třešňák, Anna Doová
ostatní účastníci:
Jaroslav Pašmík
anna doova
publikováno: 7. 3. 2019 13:33 permalink

Informativní schůzka s odborníky na azbestovou zátěž v ČR panem Malíkem a paní Guschlovou z české asociace pro odstranění azbestu, z.s.
Předmětem schůzky byl popis stavu na území ČR a návrhy řešení.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, František Elfmark, Anna Doová
ostatní účastníci:
Ing, Zoja Guschlová, Ph.D., Jiří Malík
anna doova
publikováno: 7. 3. 2019 12:34 permalink

Od 13:00 do 14:00 v kanceláři VŽP proběhla schůzka s paní Ing. Alenou Heinišovou, ředitelkou odboru přípravy staveb, s panem Ing. Karlem Fridrichem, vedoucím oddělení stavební správy a panem Krištofem Hanzlíkem z národního ústavu pro výzkum inovativních technologií.

Jednalo se o schůzku k problematice zachování části kamenného podchodu na nádraží Praha – Vysočany, kde SŽDC připravuje stavbu modernizace celé železniční stanice.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, Anna Doová
ostatní účastníci:
Alena Heinišová, Karel Fridrich, Krištof Hanzlík
anna doova
publikováno: 15. 2. 2019 12:30 permalink

Od 09:55 do 10:47 proběhla v Sále státních aktů PSP ČR schůzka s pány Sodomkou a Sodomkou, ředitelem a technickým ředitelem Komínové asociace.

Schůzka byla iniciována ze strany pánů Sodomků ve věci snižování ekologické zátěže.

Jednou z jejich priorit je snižování ekologické zátěže, především snížení emisí CO2 a prašnosti v ovzduší v souvislosti se závěry Pařížské dohody 2015. Jsou přesvědčeni, že nastavení současných dotačních programů, zejména kotlíkových dotací nepřinese tížený efekt a naopak je možné, že dotace budou čerpány i na zdroje, které potenciálně budou situaci zhoršovat.

Jejich zájmem je spojit politickou práci s praktickými zkušenostmi, které získávají přímo v terénu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Ondřej Polanský, Dana Balcarová, Anna Doová
ostatní účastníci:
Sodomka, Sodomka
anna doova
publikováno: 15. 2. 2019 12:27 permalink

Od 10:00 do 10:40, proběhla v Sále státních aktů PSP ČR schůzka s panem RNDr. Milošem Kužvartem, výkonným ředitelem, České asociace oběhového hospodářství, z.s.

Schůzka byla iniciována ze strany pana Miloše Kužvarta a proběhla ve věci návrhů nových právních předpisů v oblasti nakládání s odpady.

Pan Kužvart nabídl trvalou spolupráci v oblasti nakládání s odpady a také uvedl, že bude pořádat v rámci tohoto tématu seminář na Moravě. Požádal o účast na tomto semináři. Dana Balcarová účast z pracovních a časových důvodů odmítla.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, Jakub Brejša, Anna Doová
ostatní účastníci:
Miloš Kužvart
anna doova
publikováno: 15. 2. 2019 12:23 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz