Profil autora
jméno:
Martin Arden
přidal kontaktů:
1
Kontakty

11.2. 2019 hotel Olšanka 9:00 - 10:00
pan Ličartovský za romskou iniciativu Praha 3: lici@centrum.cz tel: 604 719 275
za piráty Martin Arden a Margita Brychtová

Jednání bylo domluveno na základě pirátského kulatého stolu v PICE s Ivanem Bartošem ....
a dále na základě sporů pana Ličartovského vs spolek Buči, ( s panem Holým - bývalým členem sportovní komise na MČ P3) a panem Štěpánem Kavurem.

Body jednání:
- pan Ličartovský byl M.Ardenem požádán ať popíše problém, (protože komunikace mezi panem Ličartovským a ostatními byla konfliktní)
- odpověděl že proti panu Holému ani Kavurovi nemá nic a žádný problém zde nevidí.
- Martin Arden řekl, že mají-li se věci řešit, je nutné otevřít diskuzi a zprůhlednit každého aktivity,
doložit požadované materiály a jedná-li se o problém čerpání dotací či přidělování grantů,
je nezbytné mít vše pod drobnohledem a veřejnou kontrolou. Nejen že to je základní pilíř politické práce pirátů,
ale navíc transparentnost je jeden z hlavních principů prostřednictvím kterých piráti plní svoje sliby a skládají účty voličům.
- pan Ličartovský souhlasí se zprůhledněním všech svých veřejných aktivit a nemá nic proti poskytnutí souvisejících údajů.
Navrhujeme urovnat spor s panem Holým, který prováděl šetření jako člen sportovní komise samostatně tím,
že provedeme šetření v rámci sportovní komise s mandátem a předem domluveným termínem.
Pan Ličartovský má námitku proti financování MČ P3 dotací na jednodenní akce romského svátku částkou cca 150 tisíc KČ.
Kdy by větší smysl viděl ve financování pravidelných aktivit.

Pan Ličartovský navrhuje schůzku pirátů v Domě národnostních menšin v Ocelíkově ulici u pana Gorala a následně schůzku u paní Fílové v komisi pro národnostní menšiny MHMP.

Panu Ličartovskému se nelíbí postup ani způsob vystupování pana Kavura ani Holého, případně dalších, když manifestují svoje nespokojenosti před vládou, případně radou vlády pro menšiny, nebo magistrátem atd., kdy ve skupině cca šesti lidí mluví za většinu a projevují nesouhlas.

další setkání plánujeme za týden - deset dní.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Arden, Margita Brychtová
ostatní účastníci:
Ličartovský
Martin Arden
publikováno: 14. 2. 2019 15:39 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz