Profil autora
jméno:
Frantisek Dosedel
přidal kontaktů:
3
Kontakty

V průběhu měsíce června 2020 jsem byl opakovaně kontaktován trhovci z trhů konaných na Jiřího z Poděbrad Praha 3 s tím, že nejsou spokojeni s komunikací manažera trhů a že na základě toho zvažují odchod z trhů. Dne 24.6.2020 jsem se s některmi sešel a věc jsme prodiskutovali. Vzhledem k tomu, že agenda trhů přechází z městské akciové společnosti přímo pod radnici Prahy 3 a proběhlo výběrové řízení na nového manažery trhů, (o tomto bylo rozhodnuto již dříve a tato infomace byla již zveřejněna na stránkách MČP3, i když problematicky nalezitelná). požádal jsem je o trpělivost, že jednání budoucího manažera/manažerky trhů bude určitě jiné. Nebyly nabídnuty ani přijaty žádné výhody.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Frantisek Dosedel
Frantisek Dosedel
publikováno: 16. 7. 2020 11:41 permalink

Byl jsem kontaktován panem Janem Horvátem ze společnosti CTR Viktoria Center s.r.o. ve věci řešení dodatečného povolení stavebního záměru „Dočasná staveništní elektropřípojka na pozemcích parc. č. 166/8, 163/1, 163/21, 166/7, 163/11 a 163/22, vše v k.ú. Žižkov". Rada MČP3, jíž jsem členem, tento návrh zamítla. Důvodem bylo, že stavba již byla provedena bez povolení a nemůžeme zpětně schvalovat černou stavbu. Toto jsem vysvětlil a poradil společnosti CTR aby požádala o řádné stavební povolení. Proběhly asi 2 maily a 3 telefonáty. Výhody nebyly nabídnuty, ani přijaty.

přijaté výhody:
Žádné
poskytnuté výhody:
Žádné
naši účastníci:
Frantisek Dosedel
ostatní účastníci:
CTR Viktoria Center s.r.o.
Frantisek Dosedel
publikováno: 17. 12. 2019 16:08 permalink

Dne 6.3.2019 se konala pravidelná veřejná schůze Pirátů MSP3. Na schůzi dorazil i p. Gregůrek a řešili jsme co s neutěšeným právním stavem objektu hospůdky na Vrchu Svatého kříže na P3, jejímž je p. Gregůrek provozovatelem. Debata se točila nad průběhem dosavadní právní pře a co tedy s hospůdkou dále. P. Gregůrek je dlouhodobým podporovatelem Pirátů a nabízí svou hospůdku pro konání akcí, umožňuje vyvěšovat plakáty, banery atp. P. Gregůrek představil svůj projekt na rekonstrkci hospůdky a byl by rád, kdybychom jeho myšlenku pospořili. Navrhli jsme mu, ať si k projektu zažádá o posouzení IPRu a případně stavebního úřadu HMP a že zkusíme iniciovat jednáním s radnicí (existuje ještě jiný projekt, který zamítl stavební úřad HMP).

přijaté výhody:
žádné (za požité nápoje v jeho hospůdce vždy řádně platíme jako jakýkoliv jiný zákazník)
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Frantisek Dosedel, František Pudil, Bohdana Holá, Pavel Musil
Frantisek Dosedel
publikováno: 7. 3. 2019 16:41 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz