Profil autora
jméno:
jiri valenta
přidal kontaktů:
2
Kontakty

Schůzka nad následujícími tématy:

- EET a povinnosti vyplývající z tzv. zvláštního režimu. Dotazy směřující k publikovanému formuláři, který vyžaduje evidovat vše po dnech a má 540 kolonek. Ze strany představitelů GFŘ snaha o zlepšení, deklarovaná časová nouze (zahájení tisku formulářů v následujích dnech) a odkaz na § 97 DŘ (průběžná evidence vyžaduje evidenci po dnech) resp. pravidla výkaznictví a účetnictví platná od r. 1990.
Deklarovaná předchozí konzultace nad formou formuláře. Vedení GFŘ deklarovalo možné přehodnocení a dílčí revizi formuláře.

- Postup zaměstnanců FS při kontrolách; kontrolní postupy při kontrolách EET - pokuty za nevydání účtenky i přesto, že tržba byla zaevidována a odeslána elektronickou cestou na FS. Dle GFŘ je nutné dodržovat textaci zákona. Skutečně je možné pokutovat i nevydání a nepředání účtenky do dispozice a to podle zákona o EET (§ 18 odst. 1 písm. b zákona o EET).

- MOJE Daně a provazba s dalšími povinnými platbami. Debata zda projekt MOJE daně bude splňovat parametry jednotného inkasního místa. Jedná se o projekt FS a spárování s pojistným na sociální zabezpečení bude nejspíš v budoucnu. V současné době jsou na začátku, pracuje se na novém informačním systému a to včetně back-endu. Z naší strany snaha o pochopení a možné zjednodušení - propsání jednou zadaných dat i do dalších formulářů - služby poskytované veřejnou správou alespoň na úrovni soukromých aplikací (e.g. - podejto.cz) GFŘ přislíbilo, že MOJE daně staví tak, aby se jednalo skutečně o tzv. digital-born formuláře a spolpracuje s veřejností.

- Daň z nabytí nemovitých věcí - kopie smlouvy jako povinná příloha; otázka požadovat informace, které má státní správa již k dispozici. (§ 34 zákonného opatření č. 340/2013 Sb., X zákona o digitální službě).

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikuláš Ferjenčík, Tomáš Martínek, Ondřej Profant, Martin Huňady, Jiří Valenta
ostatní účastníci:
Tatjana Richterová, Jiří Fojtík, Zuzana Mašatová a další 1 zaměstnanec GFŘ
jiri valenta
upraveno: 20. 2. 2020 11:29
publikováno: 20. 2. 2020 11:28 permalink

Schůzka s předsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ivanem Bartošem se uskutečnila v prostorách výboru na žádost pana hejtmana. Předmětem setkání byla zejména diskuze nad připravovanou novelou stavebního zákona. Ivan Bartoš byl požádán o zastřešení plánovaného semináře k novele stavebního zákona z titulu předsedy výboru.
Je naplánováno, že seminář bude pořádán výborem pro veřejnou správu PSP společně s výborem pro reg. rozvoj a veřejnou správu Senátu. Dalším spolupořadatelem bude Asociace Krajů.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
Káva
naši účastníci:
jiri valenta, Ivan Bartoš, František Elfmark, Jakub Brejša
jiri valenta
publikováno: 15. 4. 2019 14:49 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz