Profil autora
jméno:
Jiri Valenta
přidal kontaktů:
7
Kontakty

Schůzka na MFČR ve věci zdanění tvrdého alkoholu. Společnost Diageo mne seznámila s jejich non-paperem ve věci zdanění alkoholu a dalších produktů, které alkokol obsahují. Společnost Diageo je předním světovým výrobcem a distributorem destilátů a piva Guiness. Jedná se o řešenou otázku v rámci konsolidace veřejných financí.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Jiri Valenta
ostatní účastníci:
Gergely Abraham
Jiri Valenta
publikováno: 7. 3. 2023 13:33 permalink

Schůzka se zástupci pivovarů na MF ČR, konkrétně jsme debatovali otázku zdanění - DPH, spotřební daň na alkohol, pivo a meziprodukty. Zástupci pivovarů mne seznámili se situacií v sektoru pohostinství a jejich stanoviskem k DPH a spotřební dani ve světle konsolidace veřejných financí.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Jiří Valenta
ostatní účastníci:
Monika Krejčí
Jiri Valenta
publikováno: 7. 3. 2023 13:30 permalink

Ve čtvrtek odpoledne jsem se sešel se zástupci rekonstrukce státu - panem Krausem a panem Vondráčkem (Lexperanto).

Debatovali jsme otázky spojené s úkoly v programovém prohlášení - zejména jednotnou evidenci dotací a možnosti zlepšení praxe v rámci evidence skutečných majitelů.

Schůzka trvala cca 90 minut.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Jiri Valenta
ostatní účastníci:
Lukáš Kraus, Ondřej Vondráček
Jiri Valenta
upraveno: 22. 7. 2022 11:13
publikováno: 22. 7. 2022 11:12 permalink

Schůzka proběhla na žádost paní ředitelky Martiny Ferencové a to online, pomocí Jitsi.

Tématem schůzky byl stav pivovarnictví a návazných oborů včetně gastronomických služeb v důsledku covidové krize.
Pivovarnictví a návazný průmysl je silně zasažen covidovou krizí. Dochází ke ztrátám v řádech statisíců hektolitrů piva.

Český svaz pivovarů a sladoven požádal o podporu dvou pozměňovacích návrhů k novele zákona o spotřebních daních a o stanovisko k zdanění piva, vč. piva v restauracích.
Mikuláš Ferjenčík deklaroval vstřícný přístup k sektoru pivovarnictví a pohostinství, poukázal na naši úspěšnou snahu zvednout limity u domácího vaření piva; podporu pozměňovacím návrhům zváží. V otázce zdanění s vědomím hlubokého zasažení sektoru z důvodu covid-krize Mikuláš deklaroval, že se neplánují radikální změny.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikuláš Ferjenčík, Jiří Valenta
ostatní účastníci:
Martina Ferencová, Monika Krejčí
Jiri Valenta
publikováno: 27. 5. 2021 17:38 permalink

Účelem schůzky byla konzultace nad následujícími tématy, které průřezově souvisí s monitorem státní pokladny, resp. zveřejňování údajů o dotacích ze státního rozpočtu.

Otázka ke zveřejňování i neúspěšných žadatelů - nutný legislativní základ; dnes § 18a zákona 218/2000 Sb., existuje. Po novele zveřejňování jen úspěšných žadatelů. Pro zveřejňování i neúspěšných žadatelů by byl nutný zákonný základ; případně se dá apelovat na poskytovatele, aby součástí žádosti byl souhlas žadatele, že budou údaje zveřejněny i v případě neúspěchu. Účelem zveřejňování i neúspěšných žadatelů je vyšší úroveň kontroly.

Provazba, resp. úplnost údajů - nový systém bude provázan se systémem státní pokladny a bude fungovat na systému párování koruny - každý pohyb ve státní pokladně, včetně všech dotací bude zveřejněn. Zveřejnění informací není ohroženo opomenutím ze strany poskytovatele; zveřejní se vždy z titulu pohybu v IISSP. Tato úplnost bude na úroveň všech dotací ze státního rozpočtu - včetně zemědělských dotací. Příkladem co bude chybět jsou vlastní dotační programy samospráv (spadají pod jiný zákonný titul). Stejně bude zajištěna větší provazba s dalšími evidencemi, například MS2014+.

Náběh nového systému - do 1. 1. 2022 bude plná verze nasazená a bude běžet. Mezi 1.1.2021 - 1.1.2022 bude jistá dvojkolejnost; resp. budou zveřejněny hrubá open-data; pouze nebudou zobrazena v uživatelsky přívětivém systému. Avšak budou zpětně dozveřejněna.

Monitor bude sloužit jako konsolidační zobrazovací nástroj vůči všem pohybům v rámci státní pokladny.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Jiří Valenta, Ondřej Profant, Tomáš Kopečný, Dan Kolář
ostatní účastníci:
R. Bulíř, V. Pirkl, T. Jindřich
Jiri Valenta
upraveno: 1. 7. 2020 18:31
publikováno: 1. 7. 2020 18:31 permalink

Schůzka nad následujícími tématy:

- EET a povinnosti vyplývající z tzv. zvláštního režimu. Dotazy směřující k publikovanému formuláři, který vyžaduje evidovat vše po dnech a má 540 kolonek. Ze strany představitelů GFŘ snaha o zlepšení, deklarovaná časová nouze (zahájení tisku formulářů v následujích dnech) a odkaz na § 97 DŘ (průběžná evidence vyžaduje evidenci po dnech) resp. pravidla výkaznictví a účetnictví platná od r. 1990.
Deklarovaná předchozí konzultace nad formou formuláře. Vedení GFŘ deklarovalo možné přehodnocení a dílčí revizi formuláře.

- Postup zaměstnanců FS při kontrolách; kontrolní postupy při kontrolách EET - pokuty za nevydání účtenky i přesto, že tržba byla zaevidována a odeslána elektronickou cestou na FS. Dle GFŘ je nutné dodržovat textaci zákona. Skutečně je možné pokutovat i nevydání a nepředání účtenky do dispozice a to podle zákona o EET (§ 18 odst. 1 písm. b zákona o EET).

- MOJE Daně a provazba s dalšími povinnými platbami. Debata zda projekt MOJE daně bude splňovat parametry jednotného inkasního místa. Jedná se o projekt FS a spárování s pojistným na sociální zabezpečení bude nejspíš v budoucnu. V současné době jsou na začátku, pracuje se na novém informačním systému a to včetně back-endu. Z naší strany snaha o pochopení a možné zjednodušení - propsání jednou zadaných dat i do dalších formulářů - služby poskytované veřejnou správou alespoň na úrovni soukromých aplikací (e.g. - podejto.cz) GFŘ přislíbilo, že MOJE daně staví tak, aby se jednalo skutečně o tzv. digital-born formuláře a spolpracuje s veřejností.

- Daň z nabytí nemovitých věcí - kopie smlouvy jako povinná příloha; otázka požadovat informace, které má státní správa již k dispozici. (§ 34 zákonného opatření č. 340/2013 Sb., X zákona o digitální službě).

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Mikuláš Ferjenčík, Tomáš Martínek, Ondřej Profant, Martin Huňady, Jiří Valenta
ostatní účastníci:
Tatjana Richterová, Jiří Fojtík, Zuzana Mašatová a další 1 zaměstnanec GFŘ
Jiri Valenta
upraveno: 20. 2. 2020 11:29
publikováno: 20. 2. 2020 11:28 permalink

Schůzka s předsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ivanem Bartošem se uskutečnila v prostorách výboru na žádost pana hejtmana. Předmětem setkání byla zejména diskuze nad připravovanou novelou stavebního zákona. Ivan Bartoš byl požádán o zastřešení plánovaného semináře k novele stavebního zákona z titulu předsedy výboru.
Je naplánováno, že seminář bude pořádán výborem pro veřejnou správu PSP společně s výborem pro reg. rozvoj a veřejnou správu Senátu. Dalším spolupořadatelem bude Asociace Krajů.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
Káva
naši účastníci:
jiri valenta, Ivan Bartoš, František Elfmark, Jakub Brejša
Jiri Valenta
publikováno: 15. 4. 2019 14:49 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz