Profil autora
jméno:
Lukas Barton
přidal kontaktů:
32
profil na Pirátském fóru:
lukas.barton

Přišli za námi zástupci z Pedagogické komory a diskutovali jsme novelu zákona o Pedagogických pracovnících. Zástupci komory nechtějí změny, my se na tom s nimi neshodujeme a chceme jednodušší možnost vstupu odborníků z praxe.

naši účastníci:
Lukas Barton, Martin Úlovec
ostatní účastníci:
Janek Wagner, Radek Sárközi
Lukas Barton
publikováno: 14. 2. 2020 19:13 permalink
15. 1. 2020

Schůzka s paní Hrdinovou z EDUin a debata o našem postoji k návrhu na změnu maturit. S EDUinem jsme ve shodě.

naši účastníci:
Lukáš Bartoň, Martin Úlovec
ostatní účastníci:
Hrdinová, Gargulák
Lukas Barton
upraveno: 22. 1. 2020 18:03
publikováno: 22. 1. 2020 18:03 permalink

Schůzka s prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. z Učitel naživo. Konzultace pozměňovacích návrhů k novele zákona o pedagogických pracovnících a návrhu konsekutivního modelu pregraduální přípravy budoucích učitelů.

poskytnuté výhody:
zaplatil jsem za ní kafe a vodu v kavárně
naši účastníci:
Lukas Barton, Martin Úlovec
ostatní účastníci:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. - Učitel naživo
Lukas Barton
upraveno: 22. 1. 2020 18:01
publikováno: 22. 1. 2020 18:00 permalink
11. 10. 2019

Ve vlaku jsem potkal Petra Baierla, který znovu lobboval za navýšení platů VŠ učitelů, kde chybí cca 300 mil. Kč na dorovnání o stejnou částku jakou mají ostatní státní zaměstnanci. V tomto jsem ho ujistil, že jsme ve shodě a s případným návrhem může počítat s podporou Pirátů.

viz report - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=956&t=38994&start=20#p643763

naši účastníci:
Lukas Barton
ostatní účastníci:
Petr Bayerl
Lukas Barton
publikováno: 18. 10. 2019 12:46 permalink
17. 10. 2019

17.10. - Schůzka s panem Schneiderem ohledně situace v uměleckém školství. Jeho taneční škola na Praze 5 čelí zániku. Lobboval za jakékoliv kroky, které by vedli k záchraně školy. Dostal jsem materiály, které si prostuduji.
viz report - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=956&t=38994&p=643763#p643763

naši účastníci:
Lukas Barton
ostatní účastníci:
Antonín Schneider, Martin Úlovec
Lukas Barton
publikováno: 18. 10. 2019 10:53 permalink
11. 9. 2019

11.9. schůzka s dr. Libuši Beníčkovou. Paní doktorka se na Piráty obrátila ve věci formálních pochybení Ministerstva školství při povolování soukromé školy. Představila nám svůj případ, lze na něm ilustrovat chyby a nekomunkaci Ministerstva školství, které s největší pravděpodobností povedou k prohranému soudnímu sporu a tudíž zbytečných výdajů státu. V žádném případě jsme nehodnotili typ školy, její zaměření školy, ani výrok odborné komise. Pochybení se týkají pouze procesu povolování a odvolání jak ostatně konstatuje veřejná ochránkyně práv. Celou věc jsem postoupil senátnímu výboru, který je nezávislý na koaličních poslancích a může nezávisle zhodnotit postup ministerstva.

viz report - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=956&t=38994&sid=66ba0310f53c0390e761676ca2cf3615&start=20#p642315

naši účastníci:
Lukas Barton
ostatní účastníci:
Libuše Beníčková
Lukas Barton
publikováno: 17. 10. 2019 11:48 permalink
19. 9. 2019

19.9. Schůzka s vice-prezidentkou Svazu průmyslu a dopravy Milenou Jabůrkovou. Diskuse nad stanoviskem svazu k novele školského zákona ve věci zrušení povinnosti a maturitních předmětů z matematiky a cizího jazyka. Paní více-prezidentka mi objasnila jejich postoj a z čeho vycházejí a co je jejich cílem. V důsledku Pirátské vize nejsou vzdálené vizím Průmyslu a dopravy, máme jen rozdílnou představu o tom, jak se dostat ke stejnému cíli.

viz report - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=956&t=38994&sid=66ba0310f53c0390e761676ca2cf3615&start=20#p642315

naši účastníci:
Lukas Barton
ostatní účastníci:
Milena Jabůrková
Lukas Barton
upraveno: 17. 10. 2019 11:45
publikováno: 17. 10. 2019 11:45 permalink
10. 9. 2019

Schůzka s Petrem Bayerlem - předsedou vysokoškolských odborů. Rozhovor na téma postavení studentů doktorských studijních programů a platech učitelů na VŠ.

naši účastníci:
Lukas Barton
ostatní účastníci:
Petr Bayerl
Lukas Barton
publikováno: 17. 10. 2019 11:43 permalink

3. září - návštěva Štěpána Štrébla z Prahy 3 a diskuse o novele zákona o pedagogických pracovnících. Praha 3 potřebuje pro své školy, kde probíhá výuka v cizím jazyce (nejedná se o výuku cizích jazyků) změnu zákona o p.p. aby tuto výuku mohli zajišťovat s bakalářským stupněm vzděláním, poněvadž jde o běžný stupeň vzdělání pro učitele v anglosaských zemích. Piráti požadují tuto připomínku za relevantní a budeme iniciovat pozměňovací návrh, který tuto věc umožní.

viz report - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=956&t=38994&sid=66ba0310f53c0390e761676ca2cf3615&start=20#p642315

naši účastníci:
Lukas Barton
ostatní účastníci:
Štěpán Štrébl
Lukas Barton
publikováno: 17. 10. 2019 11:40 permalink

3. září - schůzka s Odřejem Štefflem ze společnosti SCIO. Předmětem schůzky byla Novela zákona o pedagogických pracovnících, kde v paragrafu sedm byla v průběhu připomínkového řízení vypuštěna možnost získání pedagogického minima studiem pedagogiky. Toto vnímáme jako jednu z relevantních možností. Dohodli jsme se, že Piráti iniciují podání pozměňovacího návrhu, který by možnost studiem pedagogiky do novely vrátil.

viz report - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=956&t=38994&sid=66ba0310f53c0390e761676ca2cf3615&start=20#p642315

naši účastníci:
Lukas Barton
ostatní účastníci:
Ondřej Šteffl
Lukas Barton
publikováno: 17. 10. 2019 11:38 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz