Profil autora
jméno:
ondrej klima
přidal kontaktů:
16

Sešli jsme se s paní magistrou Bačkovskou a panem magistrem Bartoškem, pracovníky oddělení obecní policie, zbraní a dopravní infrastruktury Ministerstva vnitra abychom diskutovali problematiku senátního návrhu na doplnění Listiny základních práv a svobod o právo bránit se zbraní sebe i život jiného člověka.
Na základě své expertízy se vyjádřili, že senátní návrh by mohl přinést reálnou možnost zakotvení současného stavu české zbraňové legislativy. Nabídli možnost další případné konzultace v této věci, bude-li třeba.

přijaté výhody:
nabídka případné další konzultace
poskytnuté výhody:
káva
naši účastníci:
Ondřej Klíma, Tomáš Vymazal
ostatní účastníci:
Mgr. Milena Bačkovská, Mgr. Jan Bartošek
ondrej klima
publikováno: 7. 9. 2020 18:40 permalink

Sešli jsme se s panem doktorem Preussem, ústavním právníkem z Karlovy univerzity abychom diskutovali problematiku senátního návrhu na doplnění Listiny základních práv a svobod o právo bránit se zbraní sebe i život jiného člověka.
Pan doktor nám sdělil svůj názor na tento návrh - jako ústavní právník jej nepovažuje za adekvátní - a následně zaslal své stanovisko.

přijaté výhody:
text stanoviska JUDr. Preusse ve věci
poskytnuté výhody:
káva
naši účastníci:
Ondřej Klíma, Tomáš Vymazal
ostatní účastníci:
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
ondrej klima
upraveno: 7. 9. 2020 18:34
publikováno: 7. 9. 2020 18:34 permalink

Sešli jsme se s panem docentem Wintrem, ústavním právníkem z Karlovy univerzity abychom diskutovali problematiku senátního návrhu na doplnění Listiny základních práv a svobod o právo bránit se zbraní sebe i život jiného člověka.
Pan docent nám sdělil svůj názor na tento návrh - který považuje za legislativně neadekvátní a potenciálně nebezpečný - a nabídl v případě potřeby další konzultace.

přijaté výhody:
nabídka případné další konzultace
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Ondřej Klíma, Tomáš Vymazal
ostatní účastníci:
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
ondrej klima
publikováno: 7. 9. 2020 18:32 permalink

Sešli jsme se s panem Skalickým z Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva abychom diskutovali problematiku senátního návrhu na doplnění Listiny základních práv a svobod o právo bránit se zbraní sebe i život jiného člověka.
Pan Skalický nám sdělil svůj názor na tento návrh - který nepovažuje za optimálně formulovaný ani pro samotnou střeleckou komunitu, nicméně jej považuje za přijatelný jakožto pojistku vůči novelizačním snahám EU - a nabídl v případě potřeby další konzultace.

přijaté výhody:
nabídka případné další konzultace
poskytnuté výhody:
káva
naši účastníci:
Ondřej Klíma, Tomáš Vymazal
ostatní účastníci:
Jan Skalický
ondrej klima
publikováno: 7. 9. 2020 18:29 permalink

V sídle společnosti Cannacare (Italská 36, Praha 3) jsem se sešel s jejím zástupcem, panem Janem Padoukem.

Probírali jsme možnosti vzájemné spolupráce s cílem legitimizace neomamných extraktů z technického konopí jako potravin na českém trhu. Překážkou je primárně jedna vyhláška Ministestva zemědělství - budeme nadále řešit, jak docílit její změny.

Dále jsme se bavili o úskalích konopné legislativy připravované a předkládané Piráty v rámci novely zákona o návykových látkách. Společnost Cannacare nepodpoří liberalizaci pravidel nakládání s konopím s ohledem na obavy z nezodpovědného přístupu populace, přiznávají nicméně, že prosazení našich návrhů by usnadnilo výzkum a vývoj dalších léčivých přípravků a potravinových doplňků z konopí, nebudou se tedy vůči našim návrhům stavět.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Tomáš Vymazal
ostatní účastníci:
Jan Padouk
ondrej klima
upraveno: 27. 7. 2020 12:57
publikováno: 27. 7. 2020 12:39 permalink

Setkal jsem se se Štefanem Bakošem z CBD Clubu Praha (Na Bojišti 22, Praha 2). Probírali jsme následující témata:
- možnost legalizace nakládání s konopím prostřednictvím "spotřební daně" z konopí a to i u samopěstování. Bavili jsme se o možných pro a proti ale konkrétní detailní návrh nepadl.
- metodiku, kterou UN Office on Drugs and Crime používá k rozlišování technického konopí od konopí narkotického - je-li v daném konopí maximálně tolik THC v součtu s CBN jako je v něm CBD, jedná se o konopí technické, je-li THC a CBN v součtu více než CBD, jde o konopí narkotické. Existence takovéto metodiky je dobrou zprávou pro ty z nás, kteří si přejí smysluplnou regulaci technického konopí, na nějž se nyní vztahuje i nechtěně překročitelný limit obsahu 0.3% THC.
- produkt, který chce CBD Club uvést na český trh - jde o bylinný výrobek určený ke kouření, zaregistrovaný v Lucembursku a tedy prodejný i u nás. CBD Club očekává, že tento krok by mohl otevřít cestu k legálnímu prodeji CBD sušiny beze strachu z prodeje neregistrovaného výrobku určeného ke kouření.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Tomáš Vymazal
ostatní účastníci:
Štefan Bakoš
ondrej klima
upraveno: 28. 7. 2020 15:27 historie úprav
publikováno: 27. 7. 2020 12:30 permalink

Setkali jsme se panem RNDr. Mgr. Ladislavem Zambojem. Ten má zájem o podporu pro legislativní návrh, který připravil, týkající se možnosti přístupu osob ve výkonu trestu k PC a datové síti za účelem pokračování vzdělávání započatého před nástupem trestu. Proto oslovil i pana poslance Vymazala, kterému na schůzce svůj návrh představil. S návrhem jako takovým principielně souhlasíme, ačkoliv má určité formální nedostatky. Budeme se jím nadále zabývat a v závislosti na jeho konečném stavu jej možná podpoříme.

přijaté výhody:
kopie panem Zambojem navrhované změny zákona
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Ondřej Klíma, Tomáš Vymazal
ostatní účastníci:
RNDr. Mgr. Ladislav Zamboj
ondrej klima
publikováno: 18. 6. 2020 16:21 permalink

Sešel jsem se s panem poslancem Patrikem Nacherem (ANO) a diskutovali jsme současný stav regulace samopěstování konopí v České republice. Bavili jsme se o možnostech budoucího vývoje a potenciálních cestách, jak se smysluplnější variantou regulace uspět na půdě Poslanecké sněmovny.
Dohodli jsme se na uspořádání kulatého stolu, kde budeme tato témata probírat s konopnými pacienty a odborníky. Kulatý stůl je naplánovaný na 9. 6.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Tomáš Vymazal
ostatní účastníci:
Patrik Nacher
ondrej klima
upraveno: 10. 6. 2020 11:49
publikováno: 10. 6. 2020 11:48 permalink
28. 2. 2020

Na Nejvyšším státním zastupitelství jsem se setkal s jeho představiteli abychom diskutovali mnou chystaný pozměňovací návrh týkající se informační povinnosti u odposlechů k novele trestního řádu a případném postoji NSZ k němu.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Tomáš Vymazal
ostatní účastníci:
Mgr. Jiří Pavlík
ondrej klima
publikováno: 16. 3. 2020 15:44 permalink

Sešel jsem se s příznivcem Pirátů a zájemcem o naši činnost, panem Karlem Štoglem a diskutovali jsme mou současnou poslaneckou agendu.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Tomáš Vymazal
ostatní účastníci:
Karel Štogl
ondrej klima
publikováno: 16. 3. 2020 15:37 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz