Profil autora
jméno:
Zuzana Fišerová
přidal kontaktů:
10
Kontakty

Zástupci společnosti informovali o činnosti společnosti a o záměrech, které ve Zlínském kraji společnost mají. Budeme dále v kontaktu a zástupci zašlou mailem bližší informace.

poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Zuzana Fišerová
ostatní účastníci:
Jitka Andrysová, Petr Zavadil
Zuzana Fišerová
publikováno: 7. 1. 2021 17:15 permalink

Na začátku schůzky proběhla debata o rozložení výborů a pozice radních. Co se týče požadavku, aby pozici radního pro zdravotnictví vykonával zástupce hnutí ANO 2011, tento požadavek nebyl přijat. Především bylo argumentováno tím , že hejtman bude vykonávat v této době (v době epidemie COVIDu) krizové řízení, a proto pozice zdravotnictví by měla obsazena samostatným radním. V době COVIDu je potřeba, aby hejtman měl volné ruce pro řešení krizového řízení. Pan Holiš uvedl, že není dobré dělat z této pozice politiku, jako tomu bylo v předešlém období, a proto je i podle něj vhodné, aby pozici radního pro zdravotnictví vykonával samostatný radní. Pozici radní pro zdravotnictví bude vykonávat MUDr. Sehnalová (ČSSD), vzhledem k její odborné erudovanosti.

Byly zrušeny 2 výbory, bylo odhlasováno o jejich zrušení (zrušen Výbor výstavby nové Baťovy nemocnice a Výbor vnějších vztahů).

Dále jsme diskutovali, že bude vyzván současný hejtman Čunek, aby nepodepisoval smlouvu o projektové dokumentaci na výstavbě nové nemocnici. Návrh připraví hnutí ANO 2011 a pošle kolegům.

Následně byl diskutován návrh koaliční smlouvy, byly diskutovány jednotlivé body a do návrhu dokumentu byly doplněny připomínky jednotlivých koaličních stran.

Dále jsme diskutovali o programovém prohlášení. Vzhledem k tomu, že je aktuálně velmi krizová situace kvůli COVIDU, kdy není zřejmé, jak bude vytížen chod úřadu a co bude nutné prioritně řešit. Proto nebyl stanoven termín pro vypracování programového prohlášení a podrobných koaličních mechanismů, ale ve smlouvě bylo stanoveno, že programové prohlášení a podrobné koaliční mechanismy budou sepsány bez zbytečného odkladu.

Koaliční smlouva byla poslána všem účastníkům.

Zápis byl přečten všem a odslouhlasen přítomnými účastníky.
Místo: Venkovní prostor u sídla ČSSD od 10 hod.

přijaté výhody:
voda, coca cola, káva, makový a tvarohový závin
naši účastníci:
Jakub Zach, Jiří Jaroš, Hana Ančincová, Zuzana Fišerová
ostatní účastníci:
Radek Doležel, Radim Holiš, David Vychytil, Tomáš Janča, Karel Holík, Taťána Valentová Nersesjan, Olga Sehnalová, Jiří Ott, Zbyněk Fojtíček, Stanislav Blaha, Jan Hrdý
Zuzana Fišerová
publikováno: 10. 10. 2020 14:02 permalink

Ve středu 7. října v 17.00 jsme se sešli v budově Centroprojektu se zástupci ANO, ODS a ČSSD
Potvrdili jsme ANO přijetí nabídky pro obsazení 3 radních v koalici, ostatní strany (ANO+ODS+Piráti+ČSSD) potvrdily taktéž. Poté jsme se dohodli, že bude podepsáno memorandum, jehož obsah jsme na schůzce vydefinovali. V memorandu bude uveden počet radních a obsazení náměstků (Piráti obsadí funkci 1. statutárního náměstka, kterou bude vykonávat Hanka Ančincová). Dohodli jsme se dále, že konkrétní obsazení jednotlivých rezortů dohodneme na návazné schůzce, která by měla být o víkendu. Následně by měla být podepsána koaliční smlouva. Vzhledem k procesům schvalování u Pirátů bylo určeno datum podpisu koaliční smlouvy do 16.10. 2020
Následně všechny strany společně vystoupili na tiskové konferenci v 18:30 na platformě budovy 14-15, kde potvrdili podpis memoranda.
Edit 8.10. opravila jsem chybu ve jméně účastníka z ČSSD

naši účastníci:
Hana Ančincová, František Elfmark, Jiří Jaroš, Zuzana Fišerová, Jiří Knotek
ostatní účastníci:
ANO: Radim Holiš, David Vychytil, Radek Doležel, Robert Stržínek, Tomáš Janča ČSSD: Olga Sehnalová, Jiří Ott, Roman Vaigel, Karel Holík, Taťána Valentová Nersesjan ODS: Lubomír Traub, Blaha Stanislav, Fojtíček Zbyněk
Zuzana Fišerová
upraveno: 8. 10. 2020 8:09 historie úprav
publikováno: 7. 10. 2020 22:40 permalink

V úterý 6. října v 19.00 jsme se sešli se zástupci ANO, ODS a ČSSD
Upozornili jsme na naše interní procesy, například schválení koaliční smlouvu členskou základnou KS ZLK.
ANO potvrdilo svoji nabídku pro obsazení 3 radních v koalici (ANO+ODS+Piráti+ČSSD), čímž splnilo nabídku, kterou požadovali Piráti. Dále nabídlo každé z koaličních stran pozice vedoucích výborů rovnoměrně rozložené. Tato nabídka se nám zdála dobrá, neboť tím získáváme 3 radní a při spolupráci s ODS, která má 2 radní, získáváme i většinu v radě (ODS 2, Piráti 3, ANO 3, ČSSD1), čímž můžeme maximálně prosazovat svůj program. Dále ANO potvrdilo, že dalo STANu nabídku účasti v koalici a nabídlo STANu 2 pozice radních.
Vyjednávací tým se dohodl, že na nabídku ANO odpoví následující den, neboť vše musí být prokonzultováno a odsouhlaseno zastupitelským klubem a PKS. Rovněž upozornil na časovou prodlevu pro schválení koaliční smlouvy vzhledem k pirátským procesům (schvalování KF)
Dále padla podmínka pro vznik koalice, že ANO by mělo řídit resort zdravotnictví, s touto podmínkou se Piráti ztotožňují.
V následujícím dnu bude další schůzka, kde budeme prezentovat názor klubu zastupitelů a PKS.

přijaté výhody:
voda, džus
naši účastníci:
Hana Ančincová, Vratislav Krejčíř, Jiří Jaroš, Zdeněk Třos, Zuzana Fišerová
ostatní účastníci:
ANO: Radim Holiš, David Vychytil, Radek Doležel ČSSD: Olga Sehnalová, Lubomír Kreml, Roman Vaigel, Karel Holík ODS: Lubomír Traub, Blaha Stanislav, Fojtíček Zbyněk
Zuzana Fišerová
publikováno: 7. 10. 2020 10:49 permalink
6. 10. 2020

V úterý 6. října v 17.00 jsme se měli naplánovanou schůzku se zástupci ODS v kanceláři ve SVITU v budově č. 13, kde jsme měli dořešit spolupráci v rámci “dvojbloku” ODS a Piráti.
V mezidobí se změnila situace, že Piráti dostali nabídku od ANO na obsazení 3 křesel v radě (ANO by si ponechalo 2 radní a hejtmana), čímž byly splněny jejich původní podmínky pro jednání. Také jsme se dozvěděli, že od ANO dostal nabídku i STAN (na 2 radní) patrně by to bylo na úkor Pirátů, kteří by tak šli do opozice.
Na této schůzce byl přítomen i STAN - hovořil o možnosti spolupráce v rámci trojbloku (OSD+Piráti+STAN). Dále potvrdil, že dostali z ANO nabídku na 2 radní (patrně namísto účasti Pirátů)
STAN předložil nabídku “Trojbloku”, kde by byly rozložené pozice radních 2+2+2, čímž bychom mohli vyjednávat o dvou variantách koalice - s KDU nebo s ANO Zopakovali jsme podmínku pro případnou spolupráci s KDU, tedy že by Jiří Čunek nesměl být v radě ani v zastupitelstvu. Vzhledem k tomu, že nám KDU nepotvrdilo, že se to stane, pak pro spolupráci Trojbloku zbývá koaliční partner pro vyjednávání ANO. V této variantě by tedy pro Piráty byly 2 mandáty, což je méně než byla nabídka ve variantě ANO+ODS+Piráti+ČSSD. Opět jsme upozornili na naše interní procesy, například schválení koaliční smlouvu členskou základnou KS ZLK.
Po odchodu STAN volala Hance Ančincové paní Jelínková a ptala se na naše požadavky pro sestavení koalice s KDU. Zeptali jsme se, zda bude splněna podmínka odchodu Jiřího Čunka a paní Jelínková uvedla, že splnění této podmínky nemůže potvrdit.

přijaté výhody:
voda, džus
naši účastníci:
Hana Ančincová, Vratislav Krejčíř, Jiří Jaroš, Zdeněk Třos, Zuzana Fišerová
ostatní účastníci:
ODS: Lubomír Traub, Blaha Stanislav, Fojtíček Zbyněk STAN: Petr Gazdík, Ondřej Běták, Josef Zicha
Zuzana Fišerová
publikováno: 7. 10. 2020 10:48 permalink
6. 10. 2020

V úterý 6. října v 15.30 jsme se sešli se zástupci ČSSD v Domě Kultury. Pogratulovali jsme si vzájemně k volebnímu výsledku. Poté jsme hovořili o nabídce, kterou dostali od ANO o účasti v koalice. Dostali nabídku na 1 resort, kterou by akceptovali. Uvedli, že pro ně je cesta změny pro kraj účast v koalici, kde nebudou strany, které prosazovaly novou nemocnici.
Upozornili jsme na naše interní procesy, například schválení koaliční smlouvu členskou základnou KS ZLK

přijaté výhody:
kytice pro lídryni Hanu Ančincovou
naši účastníci:
Hana Ančincová, Zuzana Fišerová, Zdeněk Třos
ostatní účastníci:
Olga Sehnalová, Jiří Ott; Karel Holík, Roman Vaigel
Zuzana Fišerová
publikováno: 7. 10. 2020 10:46 permalink

Hnutí ANO 2011 nabídlo schůzku o možné povolební spolupráci, která proběhla 4.10. v 14 hod. Sešli jsme se v kavárně Terasa, poté jsme jednali v soukromém prostoru, které zde má hnutí k dispozici. Zástupci hnutí ANO 2011 nám představili svoji vizi složení koalice (ANO+Piráti+ODS+ČSSD, celkem 24 ze 45), kdy by v radě zastávali 4 mandáty, vč. pozice hejtmana. Piráti představili svoje vize spolupráce s tím, že na schůzku šel vyjednávací tým s pověřením vyjednat 3 mandáty radních dle jejich odborného zaměření, což se nestalo (Pirátům byla nabídnuta pozice 1.náměstkyně a radního).
Schůzka byla ukončena s tím, že obě strany se domluví na další schůzce. Účastníky jednání jsme informovali o tom, že případnou koaliční smlouvu schvaluje krajské fórum.

přijaté výhody:
voda, džus, káva
naši účastníci:
Hana Ančincová, František Elfmark, Jiří Jaroš, Zuzana Fišerová
ostatní účastníci:
Radim Holiš, Radek Doležel, David Vychytil, Robert Stržínek, Tomáš Janča
Zuzana Fišerová
publikováno: 4. 10. 2020 18:21 permalink

Schůzka se týkala posunu ve věcech, které řešíme za Piráty na radnici v rámci našeho zastupitelského mandátu, zejména projektů traily, mapování stezek, pumptracku (řeší Zuzka Fišerová) a dešťovka (řeší Jirka Jaroš). Dohodli jsme se, že bude v září další schůzka, kde nám bude přidělen pracovník, který nás bude v pravidelných intervalech informovat, jak se "naše" věci řeší, neboť z důvodu nejasných kompetencí se žádný z projektů příliš neposunuje kupředu.

přijaté výhody:
Voda, káva
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Zuzana Fišerová, Jiří Jaroš
ostatní účastníci:
Jiří Korec (primátor), Pavel Brada (radní) - Zlín
Zuzana Fišerová
upraveno: 31. 8. 2020 10:53
publikováno: 31. 8. 2020 10:53 permalink

V rámci své zastupitelské činnosti jsem se sešla s radním Pavlem Bradou (ANO), který má na starosti gesci majetku města. Hovořili jsme o aktuální situaci na Tlusté hoře (nemožnost proznačit stezky pro nordic walking, zamítnutí projektu z participativního rozpočtu Tvoříme Zlín, který usiloval o vybudování trailu na Tlusté hoře) a o dalších aktivitách, kterými se v rámci svého zastupitelského mandátu dlouhodobě zabývám: o výstavbě trailů, pumptracku a proznačení stezek pro MTB (dle strategické sportovní koncepce města).

přijaté výhody:
sklenice čisté vody
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Zuzana Fišerová
Zuzana Fišerová
upraveno: 5. 8. 2020 9:50
publikováno: 5. 8. 2020 9:50 permalink

Schůzka, na které se řešil postoj společnosti LESY ČR k možnosti proznačení stezek pro MTB na území, které patří společnosti Lesy ČR. Dále postoj společnosti k vybudování trailů na jejím území.

naši účastníci:
Zuzana Fišerová
ostatní účastníci:
Václav Volráb -šéf ČEMBA, Ing. Libor Strakoš - ředitel Lesy ČR ZLK
Zuzana Fišerová
publikováno: 27. 5. 2020 20:44 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz