Profil autora
jméno:
Adam Zabransky
přidal kontaktů:
34
profil na Pirátském fóru:
adam.zabransky

Na žádost radního Ondřeje Prokopa (ANO) z Prahy 11 jsem se sešel s ním a se zástupci PasserInvestu, a to kvůli pozemkům v okolí stanice metra Roztyly. PasserInvest má v okolí stanice jeden ze svých developerských projektů a chtěli by od města získat pozemky tak, aby projekt mohl být ucelený. Zástupci PasserInvestu na schůzce představili svůj záměr v dané lokalitě. Žádost PasserInvestu o prodej pozemků bude pravděpodobně někdy v blízké době projednávána v orgánech města. K tomu, aby město takovéto lukrativní pozemky prodávalo, se stavím dost rezervovaně.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Adam Zabransky, Jiří Dohnal
ostatní účastníci:
Ondřej Prokop, Ondřej Nosál, Eduard Forejt
Adam Zabransky
publikováno: 19. 8. 2019 17:31 permalink

Sešel jsem se s Jaroslavem Karhánkem, Ondřejem Švrčkem (Mobilní rozhlas), Františkem Brožem (Asociace moderně komunikujících občanů a starostů) a Radkou Švíkovou (Národní síť Zdravých měst). Byly to vlastně dvě schůzky za sebou, které se trochu prolnuly: na první půlce byli pánové Karhánek, Švrček a Brož, na druhé pan Karhánek a paní Švíková.

Nejprve jsme řešili problematiku aplikace Mobilní rozhlas a pražské aplikace Změňte.to. Ze strany pana Brože (AMKOS) zazněla žádost, zda by město, když vyvíjí aplikace na komunikaci s občany, mohlo dodržovat nějaké standardy týkající se například datových struktur, způsobu fungování aplikace atd., a to s tím záměrem, aby jednotlivé aplikace podobného typu byly vzájemně datově kompatibilní. Aplikace Mobilní rozhlas vyhovuje standardům, které vyžaduje AMKOS, což mimo jiné znamená, že data, která aplikace sbírá, jsou majetkem města, kterého se tato data týkají. Ze strany AMKOS by byla datová kompatibilita vítaná kvůli tomu, aby města mohla libovolně přecházet mezi jednotlivými aplikacemi a nebyla tak závislá na jednom dodavateli. Tento záměr mi dává smysl, proto jsem panu Brožovi slíbil, že tuto problematiku projednám s našimi odborníky na IT/smart cities.

V druhé půlce schůzky jsme se krátce zabývali problematikou NSZM. Oznámil jsem paní Švíkové, že jsem již dohodnutý s radní Johnovou, že problematika NSZM přejde gesčně pode mě, protože souvisí s participací. Paní Švíková mi slíbila, že mi zašle příklady dobré praxe podpory měst ze strany krajů ve věci aktivit spadajících pod NSZM.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
slib, že projednám s kolegy zabývajícími se IT/smart cities standardy aplikací pro komunikaci s občany
naši účastníci:
Adam Zabransky
ostatní účastníci:
Jaroslav Karhánek, Ondřej Švrček, František Brož, Radka Švíková
Adam Zabransky
publikováno: 17. 4. 2019 11:17 permalink

Stavili se za mnou zástupci společnosti jrd (konkrétně Filip Endal a Pavel Frydryšek), což jsou developeři, kteří dle vlastních slov staví jen pasivní domy. Krátce mi představili nějaké projekty, které uskutečnili. Mluvili o tom, že Pražská plynárenská, Dopravní podnik a Pražská energetika prý mají pozemky, kde by se daly stavět byty (např. pozemky s velkými trafostanicemi, které by bylo možné při dnešních technologiích zmenšit a uvolnit tak prostor pro jinou zástavbu). Nabízeli, že by mohli městu pomoci s vytipováním těchto pozemků. Řekl jsem jim, že to není úplně moje gesce (spíše se to týká městských firem a územního rozvoje) a že to proberu s koaličními partnery.

přijaté výhody:
nabídka pomoci městu s vytipováním vhodných pozemků pro bytovou výstavbu
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Adam Zabransky
ostatní účastníci:
Filip Endal, Pavel Frydryšek
Adam Zabransky
publikováno: 17. 4. 2019 11:05 permalink

Setkal jsem se se zástupci spolku ACORUS, který poskytuje pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím, mimo jiné i provozuje azylový dům. Bavili jsme se o problematice azylového/krizového bydlení. ACORUS nás žádal o pomoc s jejich azylovým domem, který je ve špatném technickém stavu: v této věci jsme je odkázali na raní Johnovou, která to má v gesci.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
seznámení s novými pravidly pro pronájem bytů
naši účastníci:
Adam Zabransky, Štepán Ripka
ostatní účastníci:
Iveta Wollerová
Adam Zabransky
publikováno: 10. 4. 2019 15:03 permalink

Sešel jsem se s předsedou bytové komise městské policie na téma bytů pro příslušníky MP. Dohodli jsme se na větší spolupráci bytového odboru a MP tak, aby MP byla dostatečně informovaná o krocích Magistrátu směrem k příslušníkům MP, kteří jsou nájemníky v městských bytech.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
dojednání, že bytový odbor Magistrátu nově bude více komunikovat se zástupci městské policie ve věci nájemních vztahů s příslušníky MP
naši účastníci:
Adam Zabransky
ostatní účastníci:
Vladimír Schánělec
Adam Zabransky
publikováno: 10. 4. 2019 14:41 permalink

Sešli jsme se se zástupci bytových družstev, která vznikla pro účely privatizace. Vyměňovali jsme si názory na to, proč by privatizace (ne)měla být dokončena.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Adam Zabransky, Pavel Zelenka, Hana Marvanová
ostatní účastníci:
zástupci bytových družstev v domech určených k privatizaci
Adam Zabransky
publikováno: 10. 4. 2019 14:37 permalink

Sešel jsem se s obchoďákem Mobilního rozhlasu Jaroslavem Karhánkem. Představoval mi nějaké jeho nové nápady, například možnost používat Mobilní rozhlas pro nájemníky městských bytů. Řekl jsem mu, že mi to nepřijde jako příliš použitelný nápad. S ostatními nápady, které se netýkaly mé gesce (např. parkování), jsem ho odkázal na gesční radní.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Adam Zabransky
ostatní účastníci:
Jaroslav Karhánek
Adam Zabransky
publikováno: 10. 4. 2019 14:34 permalink

Sešel jsem se s neformálním uskupením přátel Baugruppe, kteří mi představili tento koncept a jejich snahy o vznik pilotního projektu v Praze. Byli by rádi, kdyby jim město mohlo za účelem tohoto pilotního projektu poskytnout nějakou budovu/pozemek. Řešili jsme možné formy spolupráce, pozval jsem je na koaliční setkání k bydlení. Nic jsem neslíbil, nicméně jsem konstatoval, že Baugruppe je model, který nějakým způsobem chceme podporovat.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
pozvánka na koaliční setkání k bydlení
naši účastníci:
Adam Zabransky
ostatní účastníci:
Eliška Černá a další
Adam Zabransky
publikováno: 10. 4. 2019 14:26 permalink

Sešli jsme se s paní starostkou Zbraslavi Vejvodovou a místostarostou Gasparem na téma záměrů městské části v oblasti bytové politiky. Zástupci Zbraslavi mě žádali o podporu jejich projektů. Informoval jsem je o tom, že jednotlivé žádosti bude posuzovat komise pro Fond rozvoje dostupného bydlení.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Adam Zabransky
ostatní účastníci:
Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar
Adam Zabransky
publikováno: 10. 4. 2019 14:11 permalink

Sešel jsem se s ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Romanem Hlinovským, řešili jsme téma bydlení v městských bytech pro hasiče. Pan Hlinovský požadoval navýšení kvót v městském bytovém fondu pro hasiče, protože mají několik lidí čekajících v pořadníku. Řekl jsem mu, že v současnosti shromažďuji požadavky jednotlivých profesí na navýšení kvót, protože když budeme kvóty navyšovat, tak to budeme dělat pro více profesí najednou a nějak ty byty mezi ně budeme muset rozdělit. Zároveň jsem mu oznámil, že bohužel v současnosti v městském bytovém fondu pro výrazné navyšování kvót není příliš prostor.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Adam Zabransky
ostatní účastníci:
Roman Hlinovský
Adam Zabransky
publikováno: 10. 4. 2019 14:06 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz