Profil autora
jméno:
Martin Jiranek
přidal kontaktů:
49
profil na Pirátském fóru:
martin.jiranek

Byl jsem přizván na setkání CzechInvestu se zástupci krajských inovačních center. Na této pracovní schůzce, která proběhla již po páté (já zde byl poprvé) jsme probírali přípravu Inovační strategie a struktury. Představil jsem svůj návrh na vylepšení, rozšíření struktury inovačních, startupových center v ČR o novou nejnižší úroveň. Vedle národní a krajské úrovně by přibyla úroveň regionální - okresní či ORPčková.

Podrobnosti se vyjednávají, tak je zde nebudu rozepisovat. Můj návrh byl k mé radosti přijat pozitivně a rozpracovává se do určité formy pilotu, který by se mohl spustit v příštím roce. Info dodám až s finálním zněním pilotu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Jiranek
ostatní účastníci:
Zástupci CzechInvestu a krajských inovačních center
Martin Jiranek
publikováno: 29. 8. 2019 1:11 permalink
28. 8. 2019

Informační schůzka na téma: letní akce neomezený internet.
Probírali jsme statistiky a zjištění, které T-Mobile získal z letní akce. Ptal jsem se na zatížení sítě, rozložení zájmu lidí o neomezená data, jak lidé datovali v zahraničí. Z pohledu mobilních dat lze říci, že síť T-Mobilu opravdu nápor neomezených dat u své zhruba jedné devítiny zákazníků zvládla. Lze tedy konečně opustit teorie o tom, že by to sítě nezvládly (tedy alespoň sítě T-Mobilu). Samozřejmě při běžném používání, které bylo po odečtení nejextrémnějších stahovačů něco přes 6 GB na člověka. Největší stahovači stáhli i přes 1000 GB dat a kdyby takto fungovali všichni, tak to samozřejmě síť nedá :-)

Každopádně i když ani zdaleka nejsem spokojený s cenou finální neomezeného balíčku (1275 Kč - osobně bych rád viděl viděl neomezená data i když budou třeba omezená rychlostí, někde kolem 600-800 Kč) je to minimálně výrazná změna v ceně i přemýšlení. Nejvyšší tarif stál před změnou 2500 korun za 60 GB. Čili snížení ceny o zhruba 50 % je změna velká a stanovuje to i pro konkurenci určitou novou pevnou hranici, která doufejme bude i díky zvýšení konkurenčního prostředí postupně dál klesat.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Jiranek
ostatní účastníci:
Martin Orgoník, Juraj Bona
Martin Jiranek
publikováno: 29. 8. 2019 1:05 permalink

Řešili jsme témata:
Jaká je situace českého průmyslu.
Jak český průmysl ovlivňuje Evropa a svět.
Jaké jsou možné cesty vývoje českého hospodářství.
Jak lze z pohledu státu průmyslu pomoci a inovovat ho.
Jak je propojeno školství a celkově vzdělávání s budoucností hospodářství.
Kde brát inspiraci ke změnám a jak postupovat.
Které firmy jsou v ČR následováníhodné.

Schůzka byla veskrze informační a názorová. Ptali jsme se, odpovídali jsme.

přijaté výhody:
večeře
naši účastníci:
Martin Jiránek, Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Václav Dejčmar, Radek Špicar
Martin Jiranek
publikováno: 29. 8. 2019 0:50 permalink
28. 6. 2019

Ministerstvo průmyslu má akční plán, ve kterém je více než 10 aktivit, které mají pomoci zrychlit výstavbu internetových a mobilních sítí (sítě elektronických komunikací). Jelikož se to v následujících měsících bude probírat na mém podvýboru pro ICT a telekomunikace, požádal jsem o schůzku T-Mobile ,aby získal jejich zkušenosti z praxe k jednotlivým aktivitám.

Probírali jsme tedy:
- Věcná břemena (služebnosti). Jaké jsou zkušenosti s různými typy vlastníků pozemků, jak to funguje na malých městech, velkých městech atd. Také jsem se ptal, jak vidí návrhy MPO a co by si oni představovali za ideální řešení.
- Vnitřní rozvody sítí v budovách - opět zkušenosti z praxe.
- Řešení problémů vyvlastnění v případech změny vlastníka a nájemní smlouvy.

Dohodnuto bylo, že se na ně mohu obracet s dalšími otázkami a případnou pomocí z jejich strany u těchto diskutovaných problémů či těch dalších aktivit v akčním plánu ministerstva.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Jiranek
ostatní účastníci:
Martin Orgoník, Martin Adam
Martin Jiranek
publikováno: 12. 7. 2019 14:37 permalink

Setkání se zástupcem výzkumné, vývojové a podnikatelské oblasti v biotechnologiích. Rozebírali jsme jejich dopis ministerstvu ohledně některých nefunkčních částí dotačních podpor pro výzkum a vývoj. Téma je hodně specifické, protože v dotačních programech se očekává předem jasná a propočítaná kalkulace nákladů, ale ve výzkumu se to dá občas jen velmi těžko - prostě nevíte, kam se výzkum během tří let posune a jaké materiály a v jakém množství budete potřebovat. Primárně mě informoval o situaci i odpovědi ministerstva a dohodli jsme se, že téma je to důležité a mohli bychom na to udělat podvýbor. Potřebuji slyšet i druhou stranu, než v daném tématu začnu více konat.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Jiranek
ostatní účastníci:
Marek Moša
Martin Jiranek
publikováno: 30. 5. 2019 12:52 permalink
17. 4. 2019

Setkání se zástupci Zásilkovny k tématu navýšení finanční podpory České pošty ze strany státu. Zástupci Zásilkovny se podle svých informací setkali i s dalšími stranami a prezentovali svůj pohled na fungování České pošty v oblasti balíků. Jejich argumenty směřovaly k tomu, že vyšší státní podpora České poště poškodí situaci dalších poskytovatelů služeb oblasti balíků na trhu. Jejich argumenty jsme následně probrali s kolegy na resortním týmu.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Jiranek
ostatní účastníci:
Petr Vytiska
Martin Jiranek
publikováno: 30. 5. 2019 12:43 permalink
30. 5. 2019

Schůzka s Michalem Feixem, který při vyjednávání zastupuje Seznam. Schůzka vyšla z jeho strany a byla o novele zákona, ve které se řeší dozorčí rady firem - zda a v jakém počtu budou ze zákona v dozorčích radách zastoupeni zaměstnanci daných firem. Z jeho strany bylo argumentováno několik různých případů firem, které mají s dozorčími radami a zaměstnanci různé zkušenosti. Vysvětloval, že pro firmy to je často nedobré řešení a jeho řešení bylo spíše v dobrovolnosti a ne povinnosti. Jeho argumenty jsem následně prezentoval dalším pirátským kolegům.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Jiranek
ostatní účastníci:
Michal Feix
Martin Jiranek
publikováno: 30. 5. 2019 12:28 permalink

Schůzka s Michalem Feixem, který při vyjednávání zastupuje Seznam. Schůzka vyšla z jeho strany a byla o novele zákona, ve které se řeší dozorčí rady firem - zda a v jakém počtu budou ze zákona v dozorčích radách zastoupeni zaměstnanci daných firem. Z jeho strany bylo argumentováno několik různých případů firem, které mají s dozorčími radami a zaměstnanci různé zkušenosti. Vysvětloval, že pro firmy to je často nedobré řešení a jeho řešení bylo spíše v dobrovolnosti a ne povinnosti. Jeho argumenty jsem následně prezentoval dalším pirátským kolegům.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Jiranek
ostatní účastníci:
Michal Feix
Martin Jiranek
upraveno: 30. 5. 2019 12:29
publikováno: 30. 5. 2019 12:28 permalink

Schůzka s panem Radkem Špicarem. Jako místopředseda Hospodářského výboru zjišťuji pohledy na rozvoj hospodářství. Většina schůzka se točila kolem propojení školství, průmyslu a ekonomiky. Řešili jsme možnosti změn v systému školství. Schůzka byla více méně společenská pro vzájemné poznání se.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Jiranek
ostatní účastníci:
Radek Špicar
Martin Jiranek
publikováno: 30. 5. 2019 12:19 permalink
21. 3. 2019

Schůzka se zástupcem T-Mobilu. K situaci s cenami, možnými návrhy na zrychlení a zlevnění přechodu mezi operátory. Zároveň jsme řešili výstavbu sítí, možnosti neomezených dat a situaci v jiných státech.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Martin Jiranek
ostatní účastníci:
Martin Orgoník
Martin Jiranek
publikováno: 30. 5. 2019 12:16 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz