K. Kubeška, T. Kučera vystoupili na schůzi Pirátů Praha 11.Předali informace o projektu a jeho historii. V současnosti je zajištěna stavební i technická firma. Provoz areálu by měl být veřejný a městský areál.Areál bude stát na pozemku školy, měl by být se školou propojen spojovacím krčkem. Předpokládaný termín dokončení 31. 6. 2020. Po 40 letech se stavba stane majetkem magistrátu. ArDelta a.s. jako partner investorů - tedy magistrát by byl spoluvlastníkem areálu. Byly nabídnuty hodiny pro ZŠ a MŠ. Hodiny pro veřejnost a školy nejsou prozatím vázány smlouvou, existují 2 memoranda s 2 sportovními kluby.

naši účastníci:
Z. Ujhelyiová, M. Duška, J. Mejsnar, J. Kocourek, M. Muzikant, M. Minařík, J. Dohnal, Z. Böhmová, M. Poláková, M. Kovařík, L. Kos, L. Peksová, F. Miler
ostatní účastníci:
K. Kubeška, T. Kučera
Zuzana Böhmová
publikováno: 10. 2. 2019 22:50 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz