Schůzka se konala 29. 8. v kanceláři náměstka pro státní službu v Jindřišské ulici.

Služební zákon
Poslední novelizace služebního zákona považuje Postránecký za úspěšné.
Kontroverzní novela ze začátku roku 2019 není zneužívána, k masivnímu odvolávání státních tajemníků nedochází.
Postránecký necítí tlak na větší novelizace SlužZ ani o žádných chystaných neví, jde tedy o téma až pro příští vládu.

Odměňování
SlužZ umožňuje taz.v klíčová místa, některé úřady je využívají, ale jiné se jich spíše obávají - jako hlavní důvod uvádějí závist mezi úředníky.
Naopak peníze hlavním problémem nejsou (s výjimkou malých úřadů).

Postavení Sekce:
Podřízenost MV nevnímá jako problém.
Při vzniku to byla spíše výhoda (měli zázemí fungujícího ministerstva).
V současné Evropě je samostatné postavení vedení státní správy spíše výjimečné (např. Francie), v mnoha zemích podléhá buď úřadu vlády, nebo ministerstvu financí či obdobnému.

Informační systém:
Potvrzeno, že obsahuje organizační strukturu státní správy. Jsou připraveni jednat o jejím otevření. Hlavní námitka však zní, k čemu to bude dobré? Nevidí úplně využití pro otevřená data. Rovněž se poněkud bojí dezinterpretace, když budou poskytnuta pouze surová data bez kontextu.
ISOSS neobsahuje informace o platech, ty Sekce vůbec nemá - má je MF. Navíc z dat v ISOSS není možné zjistit úvazky.
Doporučili jsme Sekci pro státní službu konzultaci s open datovými odborníky MV.

Dalším krokem by měla být schůzka se zaměstnanci, kteří mají ISOSS na starosti. Na schůzku by měl přijít i odborník na open data, který představí konkrétní možnosti využití a zjistí, jak bude technicky složité data otevřít.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Bára Soukupová, Ondřej Profant, Martin Archalous
ostatní účastníci:
Josef Postránecký, úředníci ze Sekce pro státní službu MV ČR
Bára Soukupová
publikováno: 5. 9. 2019 14:15 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz