27. 10. 2012

26. října jsem se účastnil původně jako zapisovatel volebního štábu koalice Libor Michálek do Senátu s Liborem Michálkem, jeho asistentem Petrem Klimešem (nestr.), Pavlem Marešem, Liborem Galatíkem (KDU-ČSL), Matějem Stropnickým (Strana zelených). Jako zástupci na volebním štábu byli přítomni Mikuláš Ferjenčík a Dana Kozlová.
Libor Michálek nás tam informoval o postupu vytvoření senátního klubu. Když jsem se ptal na nějaké otázky pro doplnění do zápisu, tak se na mě Matěj Stropnický ze Strany zelených osočil, že na volebním štábu vůbec nemám právo mluvit. Vzhledem k tomu, že to neudělal poprvé, tak mě pěkně naštval a zvažoval jsem, jestli se s člověkem takového typu vůbec dále bavit. Abych mohl vůbec promluvit, tak jsem musel na místě odvolat pro forma Danu z volebního štábu a zařadit se tam místo ní, což mě vůči Daně mrzí, ale formálně to byl jediný možný způsob, jak to na místě vyřešit.
Následně se někdo zeptal, zda zápis, který jsem pořizoval, bude zveřejněn včetně údajů o tom, jaké možnosti hlasování je Libor Michálek v daném okamžiku nakloněn. Pokračovala přestřelka, když Strana zelených a KDU-ČSL začaly svorně tvrdit, že volba musí být vždycky tajná. (To samozřejmě popřeli tím, že se o tom s Liborem Michálkem radili.) Vysvětlil jsem jim, že podle našich stanov musí být zásadně každé hlasování volených představitelů veřejné. Libor Michálek pak uvedl, že před volbou ještě nemá stoprocentní jistotu, jak bude hlasovat. Mikuláš Ferjenčík pak navrhl, aby se informace o tom, jak hlasoval o představitelích klubu zveřejňovaly později.
Nakonec začal Matěj Stropnický úvahu o tom, že se nám posílá státní příspěvek na transparentní bankovní účet napsaný na Piráty a jestli by měl mít někdo jiný přístup k dispozicím na našem bankovnímu účtu. Když jsem řekl, že ne, tak začal hrát hysterický záchvat a řekl mi, že jsem ten nejarogantnější člověk, kterého kdy viděl. Tak jsem se ho zeptal, jestli by snad k našemu účtu neměla opět mít přístup jeho kamarádka paní Matějková, nominovaná Stranou zelených, která si peníze z našeho účtu převedla na svůj účet jako "pokladnu", i když jsme jí výslovně vysvětlovali, že to je podle našich vnitřních předpisů nepřijatelné a ona podepsala, že si toho je vědoma, k nákladům nedoložila účetně uznatelné doklady, zadala plakátovací zakázky vlastní firmě a pronájem místa zajistila v kanceláři, kde sama pracovala (původně tvrdila, že za to nic chtít nebude) a dokonce odmítala předat Pirátům faktury ke zveřejnění, ačkoliv je měla podle smlouvy bezodkladně předat.
Řešil se také způsob, kterým se k nám bude dostávat legislativa v Senátu. KDU-ČSL a Strana zelených se shodly na tom, že bude mít každá strana jednoho zmocněnce, kterému se celý balík materiálů bude pravidelně posílat. To se mi nelíbilo, protože jsem nepovažoval za nijak přínosné, abychom dostali každý týden mailem balík navrhovaných předpisů, z nichž většina je dostupných online. Podle mě by důležité návrhy měly být postovány Liborovou kanceláří přímo na naše fórum, kde k nim může probíhat veřejná diskuse. Následně jsem tuto věc probral s Liborovým asistentem Petrem Klimešem, zdůraznil jsem mu, že i Libor Michálek, když žádal podporu Pirátů, musel přijít na internetové fórum. Pokud se domluvíme s Liborem, bude možné, aby Petr Klimeš postoval tyto materiály (zejména ty, na kterých Libor aktuálně pracuje) do zvláštního fóra. Mimo tuto věc jsem vyjádřil obavu, že není dostatečně zajištěna legislativní kvalita návrhů, které přes Libora Michálka půjdou (nikdo mě nepodezírejte, že bych si chtěl přivydělat, na to nemám čas), protože pravděpodobně nebude mít k ruce žádného stálého právníka, který by mu pomohl se prokousat balíkem nových předpisů, které v rámci klubu dostane přidělené. Vzhledem k objemu legislativy, která mu bude každý měsíc předložena, mi to přijde dost problematické a doufám, že to budou nějak řešit na klubu. Uvádím jako poznámku, že zde je pro nás důležité si uvědomit, že Libor se bude zabývat podrobně pouze návrhy, které mu budou rozděleny v rámci klubu. Vzhledem k tomu, že část klubu tvoří nevyzpytatelné osoby nebo lidé, kteří mají v některých ohledech dost opačné smýšlení než Piráti, bude někdy nutné sledovat i práci těchto lidí, a to zejména samostatně.
Následně se řešila otázka povolební koaliční spolupráce, na které se opět KDU-ČSL a Strana zelených shodly. Já jsem vyjádřil jistou rezervovanost, kterou máme vůči koaliční spolupráci po volbách a oficiální prezentaci příležitostné komunikace jako koalice. My samozřejmě nechceme nějak primárně vystupovat proti malým stranám typu KDU-ČSL nebo Strany zelených, které mají činnost organizovánu jako staré struktury předdigitálního věku (tedy přesně v rozporu s duchem volebním programem Libora Michálka), ale zároveň s nimi nechceme být spojováni nad nutnou míru.
Následně jsme si rozebrali zbytky z majetku v průběhu kampaně. Pro Piráty kromě několika plakátů do archivu znamená jeden malý petiční stánek.
Shrnuto a podtrženo to na mě působilo dost nepřátelsky, jako kdyby se okamžikem zvolení měly všechny deklarované principy otevřenosti obrátit naruby (zákaz vyjadřování, centralizované rozdělování práce, nezveřejňování zápisů apod.) Zápis samozřejmě zveřejníme (v tomto příspěvku), jakmile ho Dana dodělá a pokud nikdo z přítomných na jednání nebude chtít nic doplnit.

PS: Aby nebylo pochybností, tak Danu opět jmenují do volebního štábu na svoje místo s účinností od 27. 10. 2012, čímž nevylučuji, že na příští volební štáb také půjdu osobně. Jmenování zástupců volebního štábu je přezkoumatelné předsednictvem.

Jakub Michalek
publikováno: 27. 10. 2012 16:14 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz