- Návštěva zástupců společnosti Rail Cargo Operator v návaznosti na veřejné projednání záměru "Terminál Malešice" - posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 9.1.2020 v KD Barikádníků, P10.
- Zástupci RCO projevili zájem se potkat se zástupci dotčených MČ.
- Proběhlo představení záměru, včetně shrnutí připomínek.
- Za MČ P14 tlumočeno stanovisko RMČ, že se záměrem nesouhlasí.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
voda
naši účastníci:
Petr Hukal - MC Praha 14
ostatní účastníci:
Gerhard Kratochwil - RCO, Jiří Vlček - RCO, Vladimír Chýský - Chýský Lorenc Partners
Pirát hukal
publikováno: 7. 2. 2020 8:05 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz