Schůze v kanceláři organizace Mikasa na ul. 1. Máje. Romana Körösi, Gabriela Macečková, Pavlína Nováčková, Michal Panáček.
Hovořili jsme o zamýšlené výstavbě bydlení pro osoby s poruchou autistického spektra, které by mělo vyrůst ve Výškovicích na Jihu. Proti stavbě protestují zdejší občané a radnice se chová zdrženlivě.
S p. ředitelem jsme prošli celý projekt, zeptali se na parkování, dotaci apod.
Slíbily jsme, že informace ze všech stran sebereme a poskytneme našim zástupcům na MM (tak jsme i učinili spolu s dalšími kolegy) a že projekt podporujeme, pokud budou dodrženy sliby (např. zmíněné parkování pro občany zdejší lokality, neprodlužování výstavby.

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
úsměvy 3 žen
naši účastníci:
Pavlína Nováčková, Gabriela Macečková, Romana Körösi
ostatní účastníci:
Michal Panáček
pavlina novackova
upraveno: 2. 9. 2020 16:46 historie úprav
publikováno: 2. 9. 2020 13:42 permalink
Historie úprav
2. 7. 2020
Michal Panáček - Mikasa

Schůze v kanceláři organizace Mikasa na ul. 1. Máje. Romana Körösi, Gabriela Macečková, Pavlína Nováčková, Michal Panáček.
Hovořili jsme o zamýšlené výstavbě bydlení pro osoby s poruchou autistického spektra, které by mělo vyrůst ve Výškovicích na Jihu. Proti stavbě protestují zdejší občané a radnice se chová zdrženlivě.
S p. ředitelem jsme prošli celý projekt, zeptali se na parkování, dotaci apod.
Slíbily jsme, že informace ze všech stran sebereme a poskytneme našim zástupcům na MM (tak jsme i učinili spolu s dalšími kolegy) a že projekt podporujeme, pokud budou dodrženy sliby (např. zmíněné parkování pro občany zdejší lokality, neprodlužování výstavby.

přijaté výhody:
voda
naši účastníci:
Pavlína Nováčková, Gabriela Macečková, Romana Körösi
ostatní účastníci:
Michal Panáček
pavlina novackova
publikováno: 2. 9. 2020 13:42

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz