Na základě fb postu na stránce MP Přerov https://www.facebook.com/mpprerov/photos/a.375027146444990/762635711017463/?comment_id=763039610977073&notif_id=1610656634819027&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif, z nějž vyplynulo, že čísla lamp veřejného osvětlení neslouží pro rychlou navigaci či identifikaci místa, jsem si vyměnil telefon s mluvčím MP Přerov, abychom prodiskutovali možnosti změny. Volali jsme si dnes, tj 14.1. 2021 a na základě tohoto telefonátu, kdy jsem zjistil, že všechny lampy údajně ani číslo nemají a když mají, nejsou data dostupná. Následně jsem tedy volal jednateli Technických služeb ing Střelcovi, abych zjistil situaci ohledně pasportizace přesněji. Ten mě odkázal na příslušného úředníka magistrátu, který má pasportizaci tohoto typu majetku na starost. Úředník ing Školoud mi řekl, že první fáze pasportizace pro Přerov I-Město je hotova, datová vrstva v GISu již existuje a je dostupná a chystají se pasportizace i dalších místních částí. Po popsání důvodů telefonátu nevyloučil možnost exportu předmětných dat tak, aby k nim měly přístup mj i (státní) složky ISZ, působící na území města. Tyto informace jsem následně předal jak mluvčímu MP, tak jednateli TS.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
Nic
naši účastníci:
Martin Švadlenka
ostatní účastníci:
Ing Bohumil Střelec, Ing Petr Školoud, Mgr Miroslav Komínek
Martin Svadlenka
upraveno: 15. 1. 2021 9:57 historie úprav
publikováno: 14. 1. 2021 22:05 permalink
Historie úprav
14. 1. 2021
Lobbing za zpřístupnění datové vrstvy map pro složky IZS

Na základě fb postu na stránce MP Přerov https://www.facebook.com/mpprerov/photos/a.375027146444990/762635711017463/?comment_id=763039610977073&notif_id=1610656634819027&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif, z nějž vyplynulo, že čísla lamp veřejného osvětlení neslouží pro rychlou navigaci či identifikaci místa, jsem si vyměnil telefon s mluvčím MP Přerov, abychom prodiskutovali možnosti změny. Volali jsme si dnes, tj 14.1. 2020 a na základě tohoto telefonátu, kdy jsem zjistil, že všechny lampy údajně ani číslo nemají a když mají, nejsou data dostupná. Následně jsem tedy volal jednateli Technických služeb ing Střelcovi, abych zjistil situaci ohledně pasportizace přesněji. Ten mě odkázal na příslušného úředníka magistrátu, který má pasportizaci tohoto typu majetku na starost. Úředník ing Školoud mi řekl, že první fáze pasportizace pro Přerov I-Město je hotova, datová vrstva v GISu již existuje a je dostupná a chystají se pasportizace i dalších místních částí. Po popsání důvodů telefonátu nevyloučil možnost exportu předmětných dat tak, aby k nim měly přístup mj i (státní) složky ISZ, působící na území města. Tyto informace jsem následně předal jak mluvčímu MP, tak jednateli TS.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
Nic
naši účastníci:
Martin Švadlenka
ostatní účastníci:
Ing Bohumil Střelec, Ing Petr Školoud, Mgr Miroslav Komínek
Martin Svadlenka
publikováno: 14. 1. 2021 22:05

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz