Poslanci Dana Balcarová a František Elfmark se 19. února zúčastnili online jednání s panem Tomášem Maříkem, tajemníkem městského úřadu v Říčanech. Předmětem schůzky byl zákon o odpadech, konkrétně problematika černých skládek.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, František Elfmark, Jana Míšková
ostatní účastníci:
Tomáš Mařík
Nikola Havlova
publikováno: 23. 2. 2021 11:54 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz