Poslankyně Dana Balcarová se 6. 9. 2021 setkala s Jiřím Koželouhem (Hnutí DUHA) a Laurou Otýpkovou (Frank Bold). Předmětem schůzky bylo téma aplikace nových emisních limitů (BAT) pro velká spalovací zařízení a postup při udělování výjimek z jejich plnění.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Dana Balcarová, Petr Pleticha, Nikola Havlová
ostatní účastníci:
Laura Otýpková, Jiří Koželouh
Nikola Havlova
publikováno: 7. 9. 2021 8:35 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz