Byla jsem kontaktována asi 120 emaily od různých občanů a SVJ s žádostí nehlasovat pro specifické připomínky MČ k metropolitinímu plánu.
V odpovědi jsem občanům poskytnula oficiální odkazy na jmenované projekty i stránku, kde podat připomínky k metropolitnímu plánu. Vzhledem k počtu bodů na programu ZMČ nevidím realisticky, že by tento bod přišel na pořad jednání. Vzhledem k absenci uchopitelného business plánu tento projekt zřejmě neodpořím, není znám ani investor.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková
ostatní účastníci:
občané Prahy 11, představení SVJ
Michaela Poláková
publikováno: 16. 6. 2022 1:43 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz