Účastním se setkání k tématu politické reakce na ekonomický nátlak Číny na pozvání Mezinárodního republikánského institutu (International Republican Institute) v pátek 24. - 27. června, v Berlíně. Setkání se zúčastní rovněž cca 20 poslanců z České republiky, Německa, Litvy, Polska a Slovenska, stejně jako zástupci Evropského parlamentu a Kongresu USA. Cílem akce je prozkoumání způsobů, jakými Čína využívá svůj ekonomický a politický vliv v Evropě, který v posledním desetiletí narostl (například investováním a akvizicemi klíčových evropských firem, akvizicí kritické infrastruktury, rozšiřováním akademického a mediálního vlivu apod.) Pozvání jsem přijal, protože obranu před čínským vlivem považuji z hlediska bezpečnosti Evropy i České republiky za klíčové téma, kterému bychom se jako politici měli věnovat. Také mě zajímají názory lidí z opačné části spektra. Kromě toho setkání proběhne o víkendu, tedy nezasahuje do dalších pracovních povinností.

přijaté výhody:
doprava, ubytování Berlín
naši účastníci:
Jakub Michalek
ostatní účastníci:
Mezinárodní republikánský institut
Jakub Michalek
publikováno: 23. 6. 2022 18:01 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz