Za SVJ Kramperova 1013/2, kde jsem předseda SVJ, jsem požádal paní Mitwallyovou ze společnosti Freko o cenovou nabídku na provádění seče. Sekaná plocha 1900 m2. Paní Mitwallyovoá navrhla cenu 2 Kč a tak jsem požádal o snížení ceny na 1,5 Kč /1m2 + DPH. Na této ceně jsme se dohodli. Seč je prováděna na vyžádání 4-6 ročně. Fakturována po provedené seči. Hrazena z prostředků SVJ.

přijaté výhody:
Žádné
poskytnuté výhody:
Zadání zakázky SVJ
naši účastníci:
Jiri Bruzek, Marcela Razová, Petr Do - výbor SVJ
ostatní účastníci:
Helena Mitwallyová
Jiri Bruzek
publikováno: 29. 6. 2022 17:31 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz