V pátek jsem v rámci doprovodu navštívila Chodovskou tvrz, kde se konal koncert a v restauraci setkání členů HPP11.
Hovořili jsme velmi letmo o aktuální situaci na Praze 11, probrali aspekty řízení samosprávy a korporací, prosazování protikorupčních opatření a integraci cizinců. Pro členy HPP11 by zřejmě střet s cizí kulturou velmi přínosný, americká protistrana hodnotí setkání jako kulturně velmi obohacující, poskytující detailní vhled do české národní mentality.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Michaela Poláková + nepolitický doprovod
ostatní účastníci:
Členové Hnutí HPP11 : ing. L. Kos, ing. Štyler, Farmačka Martin (HPP11) další 2-3 ? členové HPP11 a jiní politicky neorganizovaní občané
Michaela Poláková
publikováno: 24. 7. 2022 14:05 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz