Po volbách jsme se v MČ Praha-Petrovice sešli postupně se zástupci některých volebních stran, poskytuji výpisky z jednání:

26.9. večer - Sdružení občanů Petrovic (SNK)
Přítomni: Štěpánka Náhlovská, Ondřej Vojta, za SOP Ing. František Kříž, RNDr. Vlasta Křížová, Bc. et Bc. David Hloch

Zhodnocení voleb - Změna (NK+Piráti) 2 mandáty z 15, SOP 4 mandáty. Panuje shoda, že všichni chtějí pracovat ve prospěch MČ, SOP informuje, že má zájem o pozici v Radě MČ. My zmiňujeme naše programové priority (zejm. ŽP a kultura) a zájem na férovém obsazení poradních orgánů.

3.10. večer - Společně pro Petrovice (TOP 09+KDU-ČSL)
Přítomni: Štěpánka Náhlovská, Ondřej Vojta, za SpP Iveta Hergottová (TOP 09) a Mgr. Blanka Vildová (KDU-ČSL)

Zhodnocení voleb - SpP 1 mandát v osobě IH. Diskuse o programových shodách a také neshodách, o dění na jiných MČ a o zkušenostech ze samosprávy z dřívějších let. My zmiňujeme naše programové priority (zejm. ŽP a kultura) a zájem na férovém obsazení poradních orgánů. Při otázce na personálie jsme byli odbyti, že stále probíhají jednání, a dále že si jistě máme připravit své nominace do poradních orgánů. Dále volná diskuse, zejm. s BV ohledně Prahy 13 a sociálních tématech.

4.10. po poledni - ODS
Přítomni: Štěpánka Náhlovská, Ondřej Vojta, za ODS PharmDr. Petr Slavíček

Zhodnocení voleb - obě uskupení máme po 2 mandátech. Bavíme se o fungování ZMČ, o programových bodech, přínosu mladých. My zmiňujeme naše programové priority (zejm. ŽP a kultura) a zájem na férovém obsazení poradních orgánů. Bavíme se i o tématu informovanosti občanů prostřednictvím (zejm. online) médií a Zpravodaje.
Vzájemně se shodujeme na zájmu o korektní spolupráci ve prospěch MČ.

9.10. odpoledne v průběhu posvícení - setkání s JUDr. Olgou Hromasovou (STAN)
S pí. starostkou si měníme krátce zhodnocení výsledků voleb, jsem informován o nabídce vedení komise pro ŽP, reaguji, že si to musíme zkonzultovat v rámci volební (koaliční) strany.

12.10. ráno - STAN
Přítomni: Štěpánka Náhlovská, Ondřej Vojta, za STAN JUDr. Olga Hromasová, Jana Kosinová

Zhodnocení voleb - STAN 5 mandátů. Jsme konfrontováni s připomínkami k obsahu našeho volebního letáku. Dále se vzájemně seznamujeme s prioritami protistran a bavíme o několika konkrétních záležitostech v MČ. My zmiňujeme naše programové priority (zejm. ŽP a kultura) a zájem na férovém obsazení poradních orgánů. Na vyzvání představujeme naše nominanty do jednotlivých orgánů. Je nám opět nabídnuto vedení komise pro ŽP pro mou osobu. Zjišťujeme, zda je zájem o naše působení v Radě MČ, odpovědí je, že spíše ne, ale že v úvahu připadá má osoba (tzn. Ondřej Vojta). Jednalo by se prý z jejich strany o krajní variantu.
Dále zmiňujeme, že máme zájem reflektovat výsledky voleb při ustavujícím ZMČ a podpořit konkrétní kandidáty, podmiňujeme to tím, že bych rádi znali nominanty do jednotlivých pozic předem. Je nám přislíbeno, že po jednání s dalšími stranami nám to bude dáno na vědomí (pozn. návrh na složení Rady se bohužel dozvídáme teprve bezprostředně před zahájením ustavujícího ZMČ 17.10.).

16. 10. večer - Sdružení občanů Petrovic (SNK)
Přítomni: Štěpánka Náhlovská, Ondřej Vojta, Jakub Nepejchal, za SOP Ing. František Kříž, RNDr. Vlasta Křížová, Bc. et Bc. David Hloch

Bavíme se o aktuálním stavu jednání, shodujeme se, že většina v ZMČ je evidentně vytvořena bez nás. Upřesňujeme si možné personální nominace. Padá slib, že si vzájemně podpoříme jednotlivé kandidáty v zájmu o férové obsazení poradních orgánů, zejm. ve výborech městské části.

naši účastníci:
Ondřej Vojta
Ondrej Vojta
upraveno: 2. 11. 2022 13:17 historie úprav
publikováno: 20. 10. 2022 14:33 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz