22. 11. 2013

Janek Wagner píše:Ve čtvrtek 14. 11. 2013 jsme se spolu s Lenkou sešli s PhDr. Janem Vítem, poradcem náměstka ministra školství pro řízení operačních programů a vicepresidentem Českého vědomostního klastru, a jeho spolupracovnicí Danou Léwovou, ve věci možné spolupráce na nedávno vládou schváleném strategickém záměru „Digitální vzdělávání/Touch your future“.

Projednali jsme následující témata:

stav přípravy strategického záměru a kontext s předchozími projekty SIPVZ a OP VK - EU peníze školám/EU peníze středním školám,
principy otevřenosti a svobodného přístupu v připravovaném systému podpory žáků, učitelů a škol a šíření digitálního obsahu pro ně,
možná podpora dostupnosti broadbandu pro regionální školství (paralelně s veřejnou správou a knihovnami),
možnosti spolupráce a zapojení odborníků z řad Pirátů a nestátních neziskových organizací, působících ve školství.
Bylo dohodnuto:

v příštím týdnu dojde k setkání s náměstkem ministra školství pro řízení operačních programů Michalem Zaorálkem,
připravíme společný pracovní materiál s dílčími tématy a případnými kontakty na jednotlivce či organizace.
Odkazy:

PhDr. Jan Vít, http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_V%C3%ADt

TZ k „Digitální vzdělávání/Touch your future“, http://www.ceskaskola.cz/2013/10/msmt-c ... -skol.html
Včera 21. 11. proběhla avizovaná schůzka na MŠMT s náměstkem ministra Michalem Zaorálkem (řadový člen ODS). Přítomni byli dále Dana Léwová a Jan Vít, Janek Wagner, já.

Pana náměstka zajímal náš názor na smysluplné využití prostředků z operačních programů v oblasti Digitálního vzdělávání.

- Shoda na důležitosti internetu pro všechny (broadband), názor a odborné vyjádření Pirátů je žádáno. Konkrétně osloví Janek, zatím Michael Polák.

- Vzdělávání a podpora učitelů.

- Prosazování svobodného a otevřeného SW, tvorba digitálního výukového obsahu pod licencí CC za veřejné peníze, vysokými školami...., možnost odkoupení komerčně vytvořených materiálů státem a další šíření pod svobodnou licencí.

- Digitální vzdělávání za podmínek uvedených výše coby podmínka pro různé formy vzdělávání, odstraňování bariér, celoživotní vzdělávání - viz. náš program.

- Zabránit tomu, aby z toho byl zase tunel. Otevřenost, transparentní jednání, zveřejňování výsledků i průběžných jednání při přípravě projektů na internetu, volně přístupné a snadno dohledatelné, zapojení odborníků z praxe, zveřejňování, kdo na čem pracuje.

Celkový dojem velmi dobrý, panu náměstkovi jsem sdělila, že podle toho, co říká, je Pirát, a vůbec se nebránil Budeme spolupracovat na přípravě projektu dál coby odborní konzultanti.

Materiální pozadí: minerálka.

Lenka Wagnerova
publikováno: 22. 11. 2013 11:14 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz