16. 1. 2013

Dodělávám rest

protože jsem se nesetkal s žádným lobbistou, špantě jsem předpokládal, že zápis do lobbistických kontaktů není zapotřebí. Na foru je však vše dohledatelné.

Před vánoci jsme byly osloveni Stranou Zelených a od té doby proběhlo několik schůzek. Hlavní relevantní vlákno naleznete zde: krajske-forum-vysocina-f416/setkani-s-j ... 14359.html

Na pořadu jednání je zejména spolupráce na společném projektu vyvolání místního referenda ohledně spalovny v Jihlavě a s tím související vytvoření uskupení na krajské úrovni, které by se stávalo nejen z krajské organizace zelených ale rovněž i KS Vysočina a dalších, nezávislých lidí. V rámci tohoto uskupení by probíhala aktivistická činnost a případně i vytvoření společných kandidátek do komunálních a krajských voleb.

Celá věc je úplně nazačátku a v plenkách a Piráti jsou bráni jako rovnocenní partneři. Veškerá jednání probíhají v přátelském a otevřeném duchu.

Jan Widerlechner
publikováno: 16. 1. 2013 21:59 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz