Po předchozí dohodě, kterou inicioval Pavel Hlaváč (prezident Asociace turistických informačních center ČR ) jsme se pracovně setkali v Poděbradech v mé regionální kanceláři nad několika tématy spadajícími jednak pod Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ale i do gesční působnosti našich poslanců.

Hlavním tématem byla situace, financování a status TIC - domácí cestovní ruch a veřejná služba Turistických informačních center v ČR

Další probíraná témata:
1) poplatky (pobytové a lázeňské)
2) zákon o cestovním ruchu
3) vázaná živnost průvodcovství

Dohodli jsme se na dalších setkání spolu s našimi gesčními poslanci v Praze.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
káva vlastnoručně uvařená :-)
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Pavel Hlaváč (prezident Asociace turistických informačních center ČR)
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 1. 2019 7:36 permalink

V pátek 11.01.2019 jsem se po předchozí dohodě ráno sešel na ředitelství České pošty s jejím generálním ředitelem Romanem Knapem
Na 1,5 hodinové schůzce jsme řešili řadu témat:
- Restrukturalizace služeb České pošty a budoucnost jednotlivých aktivit
- Problémy financování ze strany státu, nedostatečná opora v rozpočtu
- Podmínky konkurenceschopnosti balíkových služeb, pošta vs komerční služby (limity, depo, konkurenceschopnost)
- Digitalizace vnitřní a směrem k uživateli, smlouvy, kompletní sada platebních karet na pobočkách, poštovní terminály
- Rok 2019 a vize pro 2020 a dále
- Koncept Smart Village a možná rozšířená činnost ve spolupráci s obcemi
Důležitým tématem byla strategie a tvrdá data ze kterých se vychází. Pan ředitel mi přislíbil zaslání materiálů.
Rok 2019 by měl být v řadě ohledů stabilizační.
Generální ředitel odcházel ze schůzky za premiérem řešit financování 2019.

přijaté výhody:
káva, drobné materiály "filatelie 2018"
poskytnuté výhody:
politická podpora ve věci digitalizace i přesmlouvání, pravidelné setkání v rámci VVSRR ve sněmovně
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Roman Knap - generální ředitel České pošty
Ivan Bartoš
publikováno: 17. 1. 2019 7:28 permalink

Řešil jsem s panem tajemníkem některé provozní věci ohledně fungování našeho zastupitelského klubu, přístupu k informacím, způsobu práce úřadu, atp. Žádná zásadní témata, spíš jsme se lépe poznali a nastavili představu další spolupráce ve prospěch města.

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Václav Vislous
ostatní účastníci:
Leoš Toman
Václav Vislous
upraveno: 16. 1. 2019 20:23
publikováno: 16. 1. 2019 20:22 permalink

Informační schůzka, kdy jsem se zajímal o různé oblasti, které spadají do gesce pana místostarosty. Bavili jsme se rámcově i o připravovaném rozpočtu z pohledu dotací. Získal jsem lepší přehled o činnosti různých klubů/spolků/atp. na území MČ a způsobu jejich podpory ze strany MČ, včetně obecné představy, jak toto bude nejspíše pokračovat v aktuálním volebním období.

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Václav Vislous
ostatní účastníci:
Adam Váženaský, Lukáš Dančevský
Václav Vislous
upraveno: 16. 1. 2019 20:22
publikováno: 16. 1. 2019 20:20 permalink

Ahoj,

dnes jsme se byli podívat na budějovické letiště. Provezli nás po areálu, ukázali nám na čem pracují. Pak jsme si sedli a pověděli si o všem relevantním, co se s budějovickým letištěm pojí. Problematika je to zajímavá a komplexní a jsme rádi, že jsme si do ní udělali vhled. http://www.airport-cb.cz/

LM

přijaté výhody:
Káva, sušenky, krájená jablka.
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Lukáš Mareš, Jan Hošek, Josef Špak, Michal Šimek
ostatní účastníci:
Ing. Ladislav ONDŘICH - ředitel letiště, Mgr. Martina VODIČKOVÁ
Lukas Mares
publikováno: 15. 1. 2019 20:41 permalink

Dne 14.1. jsem se na úřadě MČ Praha 4 sešel s panem Jakubem Makaloušem (předseda představenstva Wannado, z. s.), který nám představil koncept festivalu "Wannado Festival Praha 2019", který by se měl konat v létě na Praze 4 (areál Hamrsport , Braník). Schůzka proběhla v přátelském duchu, kde jsme hovořili převážně o rozsahu festivalu a jeho přínosech. V rámci jednání jsme se dostali i na téma webové aplikace telocvik.online, kterou pan Makalouš připravuje. Aplikace je zaměřena na školy, kde se vyučuje tělocvik a má poskytnout informační servis - video návody (jak "správně"cvičit) jednotlivým učitelům. Přislíbil jsme mu dalšího kolo jednání, kde by nám tuto aplikaci blíže představil. P.

přijaté výhody:
pozvánka na Wannado Festival Praha 2019
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Josef Vlach, Ing. Ivana Wurmová
ostatní účastníci:
Jakub Makalouš
josef vlach
publikováno: 15. 1. 2019 13:28 permalink

Domluvené setkání s bývalým předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města Třebíče.

Informoval mě o průběhu zasedání v minulém volebním období, činnosti kontrolního výboru a předal mi jeho podklady pro ustavující zasedání kontrolního výboru z roku 2007.

Kontext: v prosinci jsem byl zvolen předsedou KV

přijaté výhody:
podklady pro ustavující zasedání KV 2007
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Roman Pasek
ostatní účastníci:
Milan Ustohal
Roman Pasek
publikováno: 15. 1. 2019 12:16 permalink

Pátek 11. 1. - Vzhledem k tomu, že jsme v rámci první schůze RR jako noví členové orgánu nebyli ani formálně představeni, ani jsme zde nedostali příležitost seznámit se s novými kolegy, sešli jsme se s Jiřím Hrozou, zástupcem TOP09 neformálně. Cíle: poznat se, navázat konkrétní spolupráci, vyměnit si zkušenosti a poznatky z žurnalistiky a vydávání publikací, diskutovat o prioritách a práci pro RR. Shodli jsme se na prioritě uskutečnit průkazný čtenářský výzkum a získat validní a relevantní data o čtenosti a spokojenosti časopisu Tučňák.

přijaté výhody:
Výtisk časopisu Paměť národa - pro názornou ukázku redakční a publicistické práce
poskytnuté výhody:
Žádné
naši účastníci:
Vera Marusiakova
ostatní účastníci:
Jiří Voldán
Vera Marusiakova
publikováno: 15. 1. 2019 6:41 permalink

Eviduji kontakt s naším příznivcem Jiřím Sedláčkem, který se u mě přes chat informoval, zda se již řešily farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad a výběr jejich provozovatele. Jiří je bývalý provozovatel trhů, nyní trhy provozuje městskou částí vlastněná společnost. Jiřímu jsem sdělil, že se to zatím neřešilo. Přislíbil jsem však, že se s ním v této věci sejdu a odkázal jsem ho na našeho radního Pavla Musila, který má v gesci firmy patřící městské části, a tedy i trhy.

Kontext: Známe se s Jiřím z pirátských akcí a bavíme se na neformální bázi běžně o mnoha tématech. Dohodli jsme se, že veškeré kontakty ohledně této věci budu zde vykazovat.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
Stepan Strebl
Stepan Strebl
publikováno: 14. 1. 2019 22:09 permalink

Zástupce provozovatele soukromých základních škol - firmy Scio - pan Kratochvíl (pozn. shoda jmen s naší radní je náhodná) se mi e-mailem ozval ohledně možnosti využít budovu školy na Havlíčkově náměstí, konkrétně s cílem přesunout tam žáky z jiné školy od školního roku 2019/2020.

Následně proběhla schůzka za účasti vedoucího odboru majetku a investic a vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 3, kde jsme vysvětlili zástupci společnosti špatný technický stav budovy a současné záměry Prahy 3. Proto je využití budovy pro výše zmíněný záměr Scio technicky nemožné. Budou-li však synergie s naším školstvím, podpoříme budoucí spolupráci MČ se Scio, potažmo se soukromými poskytovateli obecně. Rozšíření nabídky vzdělavání na Praze 3 o kvalitní soukromé školy vnímáme pozitivně. Zástupci firmy jsem sdělil, že jsem osobně tomu, abychom měli Scio školu na Praze 3, velmi nakloněn.

přijaté výhody:
materiály o Scio školách a kniha se sbírkou článků Ondřeje Šteffla
poskytnuté výhody:
bežné občerstvení
naši účastníci:
Stepan Strebl
ostatní účastníci:
Jana Vargová (P3 OŠ), Martin Kadlec (P3 OTSMI), Jan Kratochvíl (Scio)
Stepan Strebl
publikováno: 14. 1. 2019 22:00 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz