Tématem schůzky byl projekt Haxagon, který se zaměřuje na výuku kybernetické bezpečnosti nejen na školách. Možnosti rozšíření projektu. Budování komunity. Týden pro digitální Česko.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Petr Sýkora, manažer projektu
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:52 permalink

Tématem schůzky byla zpětná vazba na Týden pro digitální Česko.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Ondřej Profant
ostatní účastníci:
Robert Novotný - Mironet.cz a.s.
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:51 permalink

Setkání na UK. Tématem schůzky byla problematika výstavby univerzitních kolejí a situace v oblasti kampusů a studentských nákladů. Pirátské pozice v oblasti vysokého školství.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Klára Kocmanová
ostatní účastníci:
Milena Králíčková, rektorka; Petra Štanclová, kancléřka; Martin Maňásek, kvestor
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:50 permalink

Obnovení komunikace v rámci Grémia pro oblast bydlení. Témata: programů SFPI, řešení nájemních vztahů, zákon o podpoře v bydlení a další.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Otakar Cejnat
ostatní účastníci:
Vítězslav Vala (prezident ANB) s doprovodem
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:49 permalink

Tématem setkání byl feedback ze zahraniční pracovní cesty do Korejské republiky, digitalizace – navázání na proběhlou ZPC a výhled další spolupráce,
cestovní ruch – Korea v rámci CR, výhled do budoucna, možná další spolupráce, příležitosti v rámci rozvoje CR. Na závěr setkání došlo k předání protokolárních darů (pan velvyslanec předal symbolický dar).

přijaté výhody:
symbolický dar
poskytnuté výhody:
Dar za MMR: kubistický šálek na čaj z českého studia Vjemy + bylinný čaj s brandingem MMR.
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Petr Fojtík
ostatní účastníci:
Youngki HONG, mimořádný a zplnomocněný velvyslance Korejské republiky, Taehoon KIM (1. tajemník ambasády )
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:47 permalink

Tématem schůzky bylo aktuální vyjednávání AI Aktu Ivan Bartoš a pozice České republiky vs EP.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, tým Digitálního Česka při ÚV
ostatní účastníci:
?
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:46 permalink

Setkání s vedením NRB ředitelem Tomášem Nidetzkým a Pavlem Křivonožkou z představenstva NRB. Tématem schůzky byla implementace NPO - investice do dostupného nájemního bydlení
a další rozvoj NRB, ve kterém je MMR 1/3 akcionářem.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Ota Cejnar
ostatní účastníci:
Tomáš Nidetzký, ředitel NRB; Pavel Křivonožka, člen představenstva
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:45 permalink

DIGI- Schůzka s panem Novákem z Mironet. Followup k Týden pro digitální Česko.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Novák
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:43 permalink

Během návštěvy Zlínského kraje jsem se setkal se s rektorem a zástupci vedení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hovořili jsme o tom, jak přilákat do Česka víc zahraničních studentů a o odkazu Tomáše Bati ve světě. Následně jsem v komunitním centru debatoval s místními občany o práci české diplomacie a přínosech členství ČR v mezinárodních organizacích.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Milan Adámek
Kristyna Plasilova
publikováno: 18. 4. 2024 11:54 permalink

Přijal jsem vítězku Miss World Krystynu Pyszkovou a přivítal ji zpět v Česku. Ještě jednou jsem jí pogratuloval k úspěchu. Z pozice ministra zahraničí si vážím zejména jejího záměru angažovat se mj. v rozvojové spolupráci.

naši účastníci:
Jan Lipavský
ostatní účastníci:
Krystyna Pyszková
Kristyna Plasilova
publikováno: 18. 4. 2024 11:53 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz