Cílem schůzky bylo prodiskutovat klíčové oblasti/sporná témata v oblastech důležitých pro MMR (digitalizace stavebního řízení, vyhláška ke stavebním úřadům, strategie veřejných nákupů).

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
František Lukl, předseda SMOČR
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 18:14 permalink

Zdvořilostní přijetí na MMR za účelem představení nové velvyslankyně, jediným tématem byla propagace turismu mezi oběma zeměmi.

přijaté výhody:
knihu o Pákistánu
poskytnuté výhody:
květinu do ruky,
naši účastníci:
Ivan Bartoš, protokol, poradci
ostatní účastníci:
J.E. paní Ayesha Ali, velvyslankyně; pan Ali Sattar, tajemník
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 18:13 permalink

Tématem schůzky na MMR - Jaroměř/Josefov (a Terezín).
Finalizace programů a dohody pro záchranu pevnostních měst.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Petr Fojtík , Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana
ostatní účastníci:
Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje, Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana; Jana Štěrbová, Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI); Jan Borůvka, starosta Jaroměře; Jan Žíla, vedoucí Odboru majetku města "
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:54 permalink

Tématem schůzky byl projekt Haxagon, který se zaměřuje na výuku kybernetické bezpečnosti nejen na školách. Možnosti rozšíření projektu. Budování komunity. Týden pro digitální Česko.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Petr Sýkora, manažer projektu
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:52 permalink

Tématem schůzky byla zpětná vazba na Týden pro digitální Česko.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Ondřej Profant
ostatní účastníci:
Robert Novotný - Mironet.cz a.s.
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:51 permalink

Setkání na UK. Tématem schůzky byla problematika výstavby univerzitních kolejí a situace v oblasti kampusů a studentských nákladů. Pirátské pozice v oblasti vysokého školství.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Klára Kocmanová
ostatní účastníci:
Milena Králíčková, rektorka; Petra Štanclová, kancléřka; Martin Maňásek, kvestor
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:50 permalink

Obnovení komunikace v rámci Grémia pro oblast bydlení. Témata: programů SFPI, řešení nájemních vztahů, zákon o podpoře v bydlení a další.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Otakar Cejnat
ostatní účastníci:
Vítězslav Vala (prezident ANB) s doprovodem
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:49 permalink

Tématem setkání byl feedback ze zahraniční pracovní cesty do Korejské republiky, digitalizace – navázání na proběhlou ZPC a výhled další spolupráce,
cestovní ruch – Korea v rámci CR, výhled do budoucna, možná další spolupráce, příležitosti v rámci rozvoje CR. Na závěr setkání došlo k předání protokolárních darů (pan velvyslanec předal symbolický dar).

přijaté výhody:
symbolický dar
poskytnuté výhody:
Dar za MMR: kubistický šálek na čaj z českého studia Vjemy + bylinný čaj s brandingem MMR.
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Petr Fojtík
ostatní účastníci:
Youngki HONG, mimořádný a zplnomocněný velvyslance Korejské republiky, Taehoon KIM (1. tajemník ambasády )
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:47 permalink

Tématem schůzky bylo aktuální vyjednávání AI Aktu Ivan Bartoš a pozice České republiky vs EP.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, tým Digitálního Česka při ÚV
ostatní účastníci:
?
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:46 permalink

Setkání s vedením NRB ředitelem Tomášem Nidetzkým a Pavlem Křivonožkou z představenstva NRB. Tématem schůzky byla implementace NPO - investice do dostupného nájemního bydlení
a další rozvoj NRB, ve kterém je MMR 1/3 akcionářem.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš, Ota Cejnar
ostatní účastníci:
Tomáš Nidetzký, ředitel NRB; Pavel Křivonožka, člen představenstva
Ivan Bartoš
publikováno: 18. 4. 2024 17:45 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz